งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gross Pathology นายแพทย์ ฐิติ กวักเพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี “ การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยา กายวิภาค ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gross Pathology นายแพทย์ ฐิติ กวักเพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี “ การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยา กายวิภาค ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gross Pathology นายแพทย์ ฐิติ กวักเพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี “ การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยา กายวิภาค ครั้งที่ ๑๐ ” วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัด เชียงใหม่

2 Gross Pathology ภาคผนวก (Appendix H) ของตำรา Ackerman’s Surgical Pathology โดย Rosai Juan, Guideline for handeling of most common and important surgical specimen, 8 th Ed. St.Louis MO, Mosby- Year Book, 1996: 2629-2725. E-manual

3 Gross Pathology Self study สำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ – Stage – the extent of neoplastic process Stage 0 preinvasive neoplastic process เช่น in situ carcinoma Stage 4 distant metastasis T N M Stage ใช้พยากรณ์โรค แผนการรักษา Molecular Biomarkers จะมาแทนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการ พยากรณ์โรค AJCC (The American Joint Committee on Cancer

4 Gross Pathology The sentinel node Lymphoscintigraphy dye/isotope – color change or gamma probe บางที่มีกำหนด minimum ของจำนวน node เช่น ข้อมูลปัจจุบันแนะว่า 12 nodes ควรเป็น minimum acceptable harvest from colorectal CA สำหรับ Staging ใส่ให้หมด หรือมากที่สุด

5 Gross Pathology มาตรฐาน (Standard) วิธีการ International Standard – Guidelines from the Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology (ADASP) ภาษาคิดบวก » AEC

6 Gross Pathology – การวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา เริ่มที่ Specimen Handling การตรวจ Gross อย่างมีระบบ และ Sampling ที่พอเพียง เป็นสิ่งสำคัญในการ วินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา ที่ถูกต้อง (correct) แน่นอน (accurate) ประหยัดต้นทุน และลด TAT การ ตรวจ Gross เหมือนวิชาที่หยุดนิ่ง จริงๆแล้ว ต้องการ ทักษะที่เพิ่มพูน ประสบการณ์ ทำเป็นผลงาน วิชาการ ตีพิมพ์ได้

7 Gross Pathology  แต่ละที่ก็มีระบบของตนเอง  S56-1245-B3

8 Pathology พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical pathology) พยาธิวิทยาคลีนิค (Clinical pathology) – Laboratory Medicine – Transfusion Medicine Veterinary Pathology Phytopathology

9 Gross Pathology พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical pathology) – มหพยาธิวิทยา (Gross Pathology) – จุลพยาธิวิทยา (Microscopic Pathology) Histochemistry Immunohistochemistry EM Molecular pathology – เซลล์วิทยา (Cytology) – Autopsy

10 Gross Pathology มหพยาธิวิทยา (Gross Pathology) Gross Examination ( การตรวจด้วยตาเปล่า ) – Identification – ตรวจ – ตัด – บรรยาย และบันทึก ใน รายงาน Pathology Report ในส่วน Gross Examination – +- บันทึกภาพ

11 ตรวจ (Examination) ตรวจ Label ของ specimen กับ ที่ระบุในใบส่ง ตรวจ (Requisition Form) ว่าตรงกันไหม ( ลด error) ควรอยู่ในรายงาน ดูประวัติ (Clinical information) ดูคำขอตรวจของแพทย์ผู้ส่งตรวจ ( วัตถุประสงค์ ของการส่งตรวจ ) ระวังการเปิดเผยความลับผู้ป่วย การโพสรูป ลงไลน์ FB จากเดิม ห้องตัดเนื้อ จะระวังเรื่อง Biohazard ปัจจุบันบุคลากรทุกระดับต้องระวัง เรื่องนี้ด้วย Confidential Medical Information

12 ตรวจ (Examination) Orientation of specimen ทำความเข้าใจทิศทาง หรือตำแหน่ง ของสิ่งส่งตรวจ โดยเฉพาะ เนื้อ ใหญ่ อาจวาดภาพประกอบ มีรูปประกอบ ส่ง LINE – Specimen มีกี่ส่วน กี่ขวด (Container) กี่ถุง

13 ตรวจ (Examination) พบ Lesion อะไรบ้าง – อยู่ตรงไหน (Location) – ขอบเขต (Extent)

14 ตรวจ (Examination)

15

16

17 ตัด (Sectioning)

18 การบรรยาย (Description)

19

20

21

22

23 การบันทึกภาพ ( ถ่ายภาพ )

24

25

26

27

28

29

30 คำแนะนำทั่วไป การตรวจ Gross (Gross examination) ต้องมีการ สอนปฏิบัติ สักระยะ อ่านอย่างเดียวไม่เป็นจริง ต้องรู้ Anatomy ( กายวิภาค ) ถึงเรียก พยาธิกาย วิภาค ยังต้องโยงถึง การรักษา เช่น การ staging มะเร็ง ส่งตรวจ Colon ต้องการเห็นรายงาน กล่าวถึงว่า Invade ชั้นไหน ของผนังลำไส้

31 คำแนะนำทั่วไป การบรรยาย Gross เอกสารหลักฐานทางคดี จึง ต้อง identify ชื่อ HN ฯลฯ และปรากฏในรายงาน เนื้อชิ้นเล็ก ต้องระวัง lost in processing ใช้ ตะแกรงละเอียด หรือกระดาษเช็ดเลนส์ ฟองน้ำ จะทำให้ แห้ง แข็ง และติด

32 คำแนะนำทั่วไป การบรรยาย Gross ควรเป็น Macroscopic findings เท่านั้น ไม่ควรล้ำเส้น เช่น Solid, stellate, white tan mass แทนที่จะบรรยายว่า carcinoma หรือ cancer คำว่า tumor บางทีก็ = neoplasm ก็ควรเลี่ยงใช้

33 คำแนะนำทั่วไป การบรรยายที่สวิงสวาย ไม่ดีเท่า เนื้อหาที่ ครบถ้วน และถูกรูปแบบมาตรฐาน เช่น serosal exudate หรือ transmural defect เป็น key words ที่ใช้บรรยายไส้ติ่งที่อักเสบ

34 คำแนะนำทั่วไป ใน pathological report จะมีเนื้อหามากกว่า การ วินิจฉัยโรค เช่น มะเร็ง ต้องมี size ลุกลามไป เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะข้างเคียงเพียงใด ขอบฟรี ไหม

35 การจัดการ Resection Margins Definition: a disrupted tissue plane /surface /edge resulting from artificial (surgical) separattion from the rest of organs per procedure ดังนั้น tumor ที่อยู่ที่ serosa และไม่ติดต่อกับ อวัยวะอื่น ไม่ใช่ margin เช่นกัน RML ที่เป็น Lobectomy มี margin เดียว คือ hilar margin แต่ถ้า visceral pleura ติดกับ chest wall หรือ lobe ใกล้ๆ จะกลายเป็น margin ต้องตรวจ ตัด ด้วย

36 การจัดการ Resection Margins Margin ขึ้นกับส่วนอื่นที่อยู่ในร่างกายด้วย เช่น ลำไส้เล็ก ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆ จาก ischemis infarct margin เป็นของท่อนที่ most distal และ most proximal ?viable ของท่อนที่ยังคงอยู่ใน ร่างกาย

37 การจัดการ Resection Margins Resection Margins บางครั้งเฉพาะเจาะจงกับ อวัยวะ เช่น AK amputation specimen หลังตัด BK amputation จะมี margin เดียว คือ proximal ( ที่เรียก per procedure) เพราะ distal เป็นผล จากการผ่าตัดครั้งก่อน

38 การจัดการ Resection Margins Inking of Resection Margins มีจุดประสงค์ เพื่อ สื่อสารไปยังการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ว่า margin อยู่ตรงไหน ดังนั้นการป้ายหมึกต้อง ตระหนักว่า 1. เป็น margin จริงๆ 2. ยังคงอยู่เมื่อ ผ่าน tissue processing และ 3. ต้องเห็นชัดเจน ในกล้อง ซึ่งมักไม่ได้เน้นเท่าที่ควร มีคำแนะนำ ดังนี้ – ซับ surface ที่จะ ink ให้แห้ง – ใช้กระดาษกันส่วนที่ไม่ใช่ margin ที่อาจถูกสีด้วย

39 การจัดการ Resection Margins  ซับ surface ที่จะ ink ให้แห้ง  ใช้กระดาษกันส่วนที่ไม่ใช่ margin ที่อาจถูกสี ด้วย  ใช้ cotton swab ชุ่ม indian ink ระบาย margin area แล้วทิ้งให้แห้ง มากกว่าหนึ่ง นาที  ใช้กระดาษบางปิด และพ่น Bouin’s solution อย่างนิ่มนวล  กระดาษซับ inked surface  ถ้าใช้หลายสี ควรกำหนด เช่น แดง เป็น anterior ฯลฯ

40 Biohazards and Gross Room Safety เป็นที่ที่มีความเสี่ยงใน รพ. ทาง physical, infectious, flammable, toxic, carcinogenic, allergic, electrical and other risk เช่น มีดบาด กลิ่นสารเคมี

41 Biohazards and Gross Room Safety ทำแบบ Universal precaution ทุกราย สวมถุงมือเสมอ aprons/ disposible gown, masks, goggles Clean all instruments with disinfectant อย่าสัมผัส เขตสะอาด เช่น โทรศัพท์ ด้วยถุงมือ ทิ้ง disposible ในที่สมควร ไม่ contaminate ล้างมือ งด ลด การใช้มือเปล่าสัมผัส ฯลฯ

42 Research Human tissue กับการสนับสนุน biomedical research ซึ่งมักมาจาก ห้องชิ้นเนื้อ ชิ้นเล็กจะยาก ใช้เวลาเพิ่ม ไม่รบกวนการวินิจฉัย

43 อื่นๆ การป้องกัน Contamination รายละเอียด แต่ละอวัยวะ skin, prostate, etc. Biohazards and Gross Room Safety; physical, infectious, flammable, toxic, carcinogenic, allergic, electrical and other risk เช่น มีดบาด กลิ่นสารเคมี Gross examination in frozen section specimen

44 7 major components in Gross specimen processing 1.Reliable and rapid tranfer 2.Accurate identification of all specimens 3.Accurate description of original specimens 4.Accurate description of additional specimens received from the same patient-operation 5.Recording normal and abnormal features of the specimen including markers (e.g. sutures) which orientate the specimens 6.Special studies requested or needed 7.The location from where specific sections of tissue are taken for histologic evaluation

45 There is nothing more dangerous than a man with a sharp knife but with no idea what he’s doing.


ดาวน์โหลด ppt การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gross Pathology นายแพทย์ ฐิติ กวักเพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี “ การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยา กายวิภาค ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google