งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 06/07/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 06/07/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ClinicalResource@Ovid โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 06/07/50

2 INTRODUCTION ClinicalResource@Ovid เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ให้รายละเอียดข้อมูลของโรค อาการ การวินิจฉัย การรักษา แนวทางและกระบวนการทางการรักษา ข้อมูลทางยา ข้อมูลเปรียบเทียบทางยา และคู่มือการดูแลผู้ป่วย จาก บทความที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์และวารสารชั้นนำ หนังสือตำราทาง การแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ซึ่งเหมาะ สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ในการดูแล รักษาผู้ป่วย

3 The Best Clinical Content Sources  5-Minute Consult Database – เป็นหนังสือเกี่ยวกับการรักษาทางคลีนิก กุมารเวช ศาสตร์ และการแพทย์ฉุกเฉิน มีหัวเรื่องประมาณ 1,200 รายการ  Clin-eguide – เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based) เกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัย และการรักษา ซึ่งมีหัวเรื่องประมาณ 300 รายการ  Ovid MEDLINE ® - สืบค้นบทความให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน รายละเอียดมีทั้งข้อมูลอ้างอิงและเอกสารฉบับเต็ม  Drug Facts and Comparisons – ให้ข้อมูลทางยาและข้อมูลเปรียบเทียบโดยแสดงใน รูปแบบแผนผังและตาราง มีรายชื่อยามากกว่า 22,000 แบร์นเนม รวมทั้งชื่อสามัญทางยา ประมาณ 6,000 ชื่อ มีการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน  A to Z Drug Facts – ให้ข้อมูลสำคัญทางยา ขนาดรับประทาน ผลกระทบ และข้อมูลซึ่ง เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ในการรักษาทางยา เภสัชกร และการดูแลผู้ป่วย มีการปรับปรุง ข้อมูลทุกเดือน  Review of Natural Products – เป็นการนำเสนอ Review ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทางด้านเภสัชศาสตร์ พิษวิทยา ทางเคมี  MedFacts (English and Spanish patient handouts) – เป็นคู่มือที่ใช้ในการดูแล ผู้ป่วย ซึ่งมีประมาณ 100 รายการ  National Guideline Clearinghouse – ฐานข้อมูลแนวทางการปฏิบัติการรักษาข้อมูล โดยสถาบัน Agency of Health Research and Quality (AHRQ)  McKesson Handouts – คู่มือสำหรับผู้ป่วยโดยแบ่งตามเพศและวัย

4 Main Search Page เลือกสืบค้นตามแหล่งข้อมูลที่ต้องการ

5 Clinical Search 2 3 1 alzheimer’s disease 1.พิมพ์คำค้น 2.ระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3.คลิก Search 4.หรือ พิมพ์ชื่อยาเพื่อดูข้อมูลทางยา 5.หรือ พิมพ์ชื่ออาการหรือรหัสของโรค เพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ 4 5

6 Quick Hits Page 2 3 1.แสดงจำนวนผลลัพธ์ในแต่ละประเภทแหล่งข้อมูล 2.คลิกรายการผลลัพธ์เพื่อดูเนื้อหา หรือ 3.คลิก View all เพื่อดูผลลัพธ์ทั้งหมดของข้อมูลแต่ละประเภท 1

7 Clin-eguide Treatment Guidelines Page 1 1. สามารถคลิกเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาที่มีแถบสีน้ำเงิน หรือ 2. หรือคลิกเลือกเรื่องจากสารบัญ 2

8 Additional Clin-eguide Detail

9 Book Results : 5-Minute Clinical Consult Database Page

10 Result Evidence Based Medicine Articles 1.คลิกเลือกเนื้อหาที่สนใจ 2.เลือกจำกัดผลลัพธ์จากแหล่งข้อมูลที่ต้องการและคลิกปุ่ม 3.ดูผลลัพธ์รายการต่อไป 1 2 3

11 Drug Information Results : Drug Facts & Comparisons Detail Page

12 MEDLINE RESULTS 1.แสดงจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2.เลือกดูเนื้อหาที่สนใจ 3.จำกัดผลลัพธ์ที่ต้องการ 1 2 3

13 Ovid Full Text Presentation from MEDLINE

14 McKesson Patient Handouts เลือกรายการที่สนใจ

15 McKesson Handout View 1 1.ลักษณะอาการต่างๆของโรคพร้อมวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 2.คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ผล 3.พิมพ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของการดูแลผู้ป่วยและคลิก Continue 2 3

16 DRUG INFORMATION 1 2 3 1.พิมพ์ชื่อยา 2 ชื่อที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบในช่อง Drug 1 และ Drug 2 และคลิกปุ่ม 2.หรือระบุประเภทของข้อมูลข้อมูล พิมพ์คำค้นและคลิกปุ่ม เพื่อดูผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.หรือ ไล่เรียงตามหัวเรื่องที่ต้องการ

17 DRUG INFORMATION RESULT

18 GUIDELINES 1 1.พิมพ์คำค้น และคลิก หรือ 2.ไล่เรียงตามหัวเรื่องที่ต้องการ Result 2

19 PATIENT HANDOUTS 1.พิมพ์คำค้น เพื่อสืบค้นคู่มือการดูแลผู้ป่วย หรือ 2.ไล่เรียงตามหัวเรื่องที่ต้องการ 1 2

20 BOOKS 2 3 1 1.คลิกชื่อหนังสือที่สนใจ หรือ 2.ไล่เรียงตามหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือตามสาขาวิชาที่สนใจ หรือ 3.พิมพ์คำค้น เพื่อสืบค้นเนื้อหาจากหนังสือทุกเล่ม

21 Book Results คลิกเลือกเรื่องที่สนใจจากหน้าสารบัญ

22


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 06/07/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google