งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการเงิน

2 ประเภทของสถาบันการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพิเศษ ธนาคาร บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม โรงรับจำนำ ไม่ใช่ธนาคาร

3 ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย เรียกว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาษาอังกฤษว่า Bank of Thailand ประวัติความเป็นมา พ.ศ มีการจัดตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทย แต่ยังไม่สมบูรณ์ พ.ศ จัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการ 10 ธันวาคม 2585 (สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม)

4 ลักษณะสำคัญ เป็นสถาบันการเงินสูงสุดของประเทศ เป็นธนาคารของรัฐบาลก็จริง แต่ดำเนินงาน อย่างเป็นอิสระจากรัฐบาล เพราะเพียงอยู่ใต้การ กำกับจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง การดำเนินงานเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินของประเทศ

5 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล
กระทรวง รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบัน การเงินสูงสุดของประเทศ สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขาในภูมิภาคที่ จ. ลำปาง จ. ขอนแก่น และหาดใหญ่ จ. สงขลา

6 ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร
หน้าที่ ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร หน้าที่ในการผลิตธนบัตร เป็นของธนาคารกลาง แต่หน้าที่ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ เป็นของกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ควบคุมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รักษาเงินเก็บของประเทศชาติเรียกว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศ

7 เป็นนายธนาคาร ของธนาคารพาณิชย์ โดยที่
ธนาคารพาณิชย์ต้องฝากเงินจำนวนหนึ่งให้กับ ธนาคารกลาง เรียกว่า เงินสดสำรองธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถกู้ ยืมเงินจากธนาคารกลางได้ ตรวจสอบกิจการของธนาคารพาณิชย์

8 เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
รับฝากเงินและให้เงินกู้แก่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดการทางการเงินให้รัฐบาล เป็นตัวแทนรัฐบาลติดต่อกับองค์กรทางการเงิน ระหว่างประเทศ

9 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google