งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพิเศษ บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม โรงรับจำนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพิเศษ บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม โรงรับจำนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพิเศษ บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม โรงรับจำนำ

3 ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย เรียกว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาษาอังกฤษว่า Bank of Thailand ประวัติความเป็นมา พ. ศ. 2483 มีการจัดตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทย แต่ยังไม่สมบูรณ์ พ. ศ. 2485 จัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการ 10 ธันวาคม 2585 ( สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม )

4 ลักษณะสำคัญ เป็นสถาบันการเงินสูงสุดของประเทศ เป็นธนาคารของรัฐบาลก็จริง แต่ดำเนินงาน อย่างเป็นอิสระจากรัฐบาล เพราะเพียงอยู่ใต้การ กำกับจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง การดำเนินงานเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินของประเทศ

5 สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขาในภูมิภาคที่ จ. ลำปาง จ. ขอนแก่น และหาดใหญ่ จ. สงขลา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล กระทรวง รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบัน การเงินสูงสุดของประเทศ

6 ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร ควบคุมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ในการผลิตธนบัตร เป็นของธนาคารกลาง แต่หน้าที่ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ เป็นของกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง รักษาเงินเก็บของ ประเทศชาติเรียกว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศ

7 เป็นนายธนาคาร ของธนาคารพาณิชย์ โดยที่ ธนาคารพาณิชย์ต้องฝากเงินจำนวนหนึ่งให้กับ ธนาคารกลาง เรียกว่า เงินสดสำรองธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถกู้ ยืมเงินจากธนาคารกลางได้ ตรวจสอบกิจการของธนาคารพาณิชย์

8 เป็นนายธนาคารของรัฐบาล รับฝากเงินและให้เงินกู้แก่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดการทางการเงินให้รัฐบาล เป็นตัวแทนรัฐบาลติดต่อกับองค์กรทางการเงิน ระหว่างประเทศ

9 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพิเศษ บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม โรงรับจำนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google