งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ช่วง หลังสงครามโลกครั้งที่ สองถึงปัจจุบัน (2550) การค้าและการเงิน ระหว่างประเทศของ ไทย ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ช่วง หลังสงครามโลกครั้งที่ สองถึงปัจจุบัน (2550) การค้าและการเงิน ระหว่างประเทศของ ไทย ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ช่วง หลังสงครามโลกครั้งที่ สองถึงปัจจุบัน (2550) การค้าและการเงิน ระหว่างประเทศของ ไทย ( ต่อ )

2 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย • หลังสงครามโลกที่ 2 : ปัญหาเงินเฟ้อ ขาดแคลนสินค้าและเงินตราต่างประเทศ • พ. ศ. 2490 ( ค. ศ. 1947) เริ่มใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ( อลป.) หลายอัตรา (multiple exchange rate system) • อัตราราชการ และตลาดเสรี

3 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย • พ. ศ. 2490 ( ค. ศ. 1947) เริ่มใช้ระบบ อลป. หลายอัตรา (multiple ER) • กำหนดผู้ส่งออกข้าว ยาง ดีบุก ไม้สัก ให้ขาย เงินตรา ตปท. ในอัตราราชการ (12.50 ฿ /$ ซึ่งต่ำกว่าอัตราตลาด )

4 • พ. ศ. 2490 ( ค. ศ. 1947) เริ่มใช้ระบบ อลป. หลายอัตรา (multiple ER) • ใช้อัตราราชการเฉพาะสินค้านำเข้าจำเป็น • ผล : ลดเงินเฟ้อ บรรเทาปัญหาขาดเงินตรา ตปท. รายได้ของรัฐจากภาษีส่งออก ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

5 • พ. ศ. 2492 ( ค. ศ. 1949) เป็นสมาชิก IMF แต่ยังไม่กำหนดค่าเสมอภาค (par value) ของบาท ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

6 • พ. ศ. 2498 ( ค. ศ. 1955) เริ่มนโยบายการค้าเสรี • ยกเลิกระบบ อลป. หลายอัตรา (multiple exchange rate) • จัดตั้ง “ ทุนรักษาระดับ อลป. เงินตรา ” (Exchange Equalization Fund หรือ EEF) เพื่อแทรกแซงตลาดให้มีเสถียรภาพ (1$ = ฿ 20) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

7 ระบบ อลป. แบ่งได้ 6 ระยะ ( ยุค ) • ระยะ 1 ( พ. ศ. 2498 – 2506 หรือ ค. ศ. 1955 - 1963) • ก่อนกำหนดค่าเสมอภาค • ธปท. โดย EEF แทรกแซงเพื่อเสถียรภาพ • อลป. เคลื่อนไหวน้อย • อ่อนสุดที่ 21 ฿ /$ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

8 • ระยะ 2 ( พ. ศ. 2506 – 2521 หรือ ค. ศ. 1963 - 1978) • กำหนดค่าเสมอภาคตามพันธะกับ IMF ผูกกับ $ ( และทองคำ ) ที่ 20.88 ฿ /$ + 1% • ค่าเงินค่อนข้างคงที่ ( เทียบ $) ตลอดระยะ • 2515-16 (1972-73) ลดค่าตาม $ • 2516 (1973) ปรับค่าเสมอภาคใหม่ (20 ฿ /$) และ ขยาย band เป็น + 2.25% ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

9 • ระยะ 3 ( พ. ศ. 2521 – 2524 หรือ ค. ศ. 1978 - 1981) กำหนด อลป. ประจำวันร่วมกัน (daily fixing) •1978 ยกเลิกการกำหนดค่าเสมอภาค ( โลกใช้ อลป. ลอยตัว ) และให้เทียบค่า ฿ กับตะกร้าเงิน (basket) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

10 • ระยะ 3 ( พ. ศ. 2521 – 2524 หรือ ค. ศ. 1978 - 1981) กำหนด อลป. ประจำวันร่วมกัน (daily fixing) • ใช้วิธีการ daily fixing โดย ธปท. และ ธ. พาณิชย์ ร่วมกันกำหนด อลป. ทุกวัน • ทุกเช้า มาร่วมซื้อขายจนได้ “ สมดุล ” • ค่า ฿ เปลี่ยนมากขึ้นบ้าง ( อ่อนสุดที่ 21 ฿ /$) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

11 • ระยะ 4 ( พ. ศ. 2524 – 2527 หรือ ค. ศ. 1981 - 1984) ธปท. กำหนด อลป. เองรายวัน • ฿ เริ่มอ่อนตัวเทียบกับ $ เพราะ $ แข็งขึ้นและ ไทยมีปัญหาขาดดุล • มีการการเก็งกำไร ฿ มากขึ้น ธปท. ต้องขาย $ มากและต่อเนื่อง ==> ทุนสำรองลดฮวบ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

12 • ระยะ 4 ( พ. ศ. 2524 – 2527 หรือ ค. ศ. 1981 - 1984) ธปท. กำหนด อลป. เองรายวัน • ธปท. ลดค่า ฿ ในปี 2524 (1981) จาก 21 เป็น 23 ฿ /$ ยกเลิก daily fixing และหันมากำหนด อลป. เอง และใช้มาตรการ swap เพื่อประกันความเสี่ยงให้ ผู้กู้ต่างประเทศ • เศรษฐกิจไทยย่ำแย่จากวิกฤติน้ำมันครั้งที่ 2 และเศรษฐกิจโลกถดถอย ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

13 • ระยะ 5 ( พ. ศ. 2527 – 2540 หรือ ค. ศ. 1984 - 1997) ระบบตะกร้าเงิน •2527 (1984) ผูกค่า ฿ กับกลุ่มเงินของคู่ค้า แทน $ เพียงสกุลเดียว เพื่อให้ยืดหยุ่นและเป็นอิสระจาก $ มากขึ้น ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

14 • ระยะ 5 ( พ. ศ. 2527 – 2540 หรือ ค. ศ. 1984 - 1997) ระบบตะกร้าเงิน • ลดค่า ฿ เป็น 27 ฿ /$ • ส่งออกเพิ่ม ==> เศรษฐกิจฟื้นตัว • ในทางปฏิบัติ แม้ค่า ฿ ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ก็ยังผูกกับ $ มาก ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

15 • ระยะ 5 ( พ. ศ. 2527 – 2540 หรือ ค. ศ. 1984 - 1997) ระบบตะกร้าเงิน • เปิดเสรีการเงิน : เลิกควบคุม ดอกเบี้ย และการไหล ของทุน รปท. • ตั้งแต่ 2533 (1990) เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูง บัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูง เงินไหลเข้ามาก เก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

16 • ระยะ 5 ( พ. ศ. 2527 – 2540 หรือ ค. ศ. 1984 - 1997) ระบบตะกร้าเงิน • 2539 (1996) การส่งออก ชะงักงัน ==> ปัญหาความเชื่อมั่น ==> เก็งกำไรค่า ฿ ==> ฟองสบู่แตก ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

17 • ระยะ 6 ( พ. ศ. 2540 หรือ ค. ศ. 1997 - ปัจจุบัน ) ระบบลอยตัวแบบจัดการ •2 ก. ค. 2540 (1997) จำยอมต้องลอยตัวค่า ฿ หลังจากพยายามพยุงค่า โดยขาย $ ล่วงหน้า • ฿ ลดค่าฮวบฮาบ อ่อนสุดที่ 56 ฿ /$ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

18 • ระยะ 6 ( พ. ศ. 2540 หรือ ค. ศ. 1997 - ปัจจุบัน ) ระบบลอยตัวแบบจัดการ • เข้าสู่วิกฤติ ==> เงินเฟ้อ ==> หนี้ท่วมหัว ล้มละลาย ==> ระบบการเงินล้มเหลว ( หนี้เสีย ) ==> เศรษฐกิจหดตัวใน 2540 - 41 (1997–8) ==> การว่างงาน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

19 • ระยะ 6 ( พ. ศ. 2540 หรือ ค. ศ. 1997 - ปัจจุบัน ) ระบบลอยตัวแบบจัดการ • เข้าโครงการ IMF จากมาตรการเข้มงวด สู่มาตรการกระตุ้น • อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อลดลง • บัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินเริ่มไหลเข้า ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

20 • ระยะ 6 ( พ. ศ. 2540 หรือ ค. ศ. 1997 - ปัจจุบัน ) ระบบลอยตัวแบบจัดการ • ธปท. ประกาศแทรกแซงค่าเงินเฉพาะเพื่อ ลดความผันผวนระยะสั้น ไม่ฝืนแนวโน้มตลาด •2542- 2543 (1999-2000) ค่าเงินกลับสู่เสถียรภาพ ที่ 36 - 39 ฿ /$ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

21 • ระยะ 6 ( พ. ศ. 2540 หรือ ค. ศ. 1997 - ปัจจุบัน ) ระบบลอยตัวแบบจัดการ • 2544-2545 (2001-2002) เงินบาทอ่อนตัวลงอีกเหลือ 43-44 ฿ /$ • 2546-2548 (2003-2005) ค่าเงินบาทคงตัวที่ 40-41 ฿ /$ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

22 • ระยะ 6 ( พ. ศ. 2540 หรือ ค. ศ. 1997 - ปัจจุบัน ) ระบบลอยตัวแบบจัดการ • 2549-2550 (2006-2007) เงินบาทเริ่มแข็งค่ามากถึง 33 – 38 ฿ /$ • ปลายปี 2549 ธปท. ใช้มาตรการควบคุม เงินไหลเข้าระยะสั้น โดยให้ฝากสำรอง 30% • 2550 ยกเลิก “ ทุนรักษาระดับ อลป. เงินตรา ” (Exchange Equalization Fund หรือ EEF) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย


ดาวน์โหลด ppt ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ช่วง หลังสงครามโลกครั้งที่ สองถึงปัจจุบัน (2550) การค้าและการเงิน ระหว่างประเทศของ ไทย ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google