งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 หนังสือที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
เต๋าแห่งสุขภาพ หนังสือที่พิมพ์จำหน่ายแล้ว ต้นไม้สายใยชีวิต หลังสตรีนิยม ฝ่าพายุก่อการร้าย เรียนคณิตกับลูกน้อย

3 หนังสือที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
สู่โลกหลังสมัยใหม่ โลกไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ๑๐๐ สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก ประวัติเอกภพ เรียนรู้กับลูกรักด้วยวิธีโฮมสคูล

4 กิจกรรม ทางโครงการสรรพสาส์นได้ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเปิดตัวหนังสือ ต้นไม้สายใยชีวิต : ศิลปะกับความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเขียนโดย จอห์น เลน ศิลปินชาวอังกฤษ แปลโดย สดใส ขันติวรพงษ์ ใช้ชื่องานว่า งานเสวนา ศิลปะแห่งชีวิต : ค้นหาความศักดิ์สิทธิ์บนเส้นทางพาณิชย์ศิลป์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี กำลังกล่าวปาฐกถา บรรยากาศในการเสวนา นิทรรศการของโครงการสรรพสาส์น


ดาวน์โหลด ppt หนังสือที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google