งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
ยินดีต้อนรับ

2 บ้านศิลปินแห่งชาติ

3 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญา ศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสหวิทยาลัยทวารวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับรางวัลซีไรต์จากกวีนิพนธ์รวมเล่ม เรื่อง “ เพียงความเคลื่อนไหว ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

4 ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง (นายสมนึก ทองมา) เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ที่ ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปัจจุบันพำนักอยู่ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีฉายาในวงการเพลงว่า “ เทวดาเพลง ” ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมีมากมายอาทิ “ เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย ” “เทพธิดาผ้าซิ่น” และเพลง “เรียกพี่ได้ไหม” เป็นต้น เกียรติคุณที่เคยได้รับ - รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ - รางวัลเสาอากาศทองคำ - รางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย - รางวัลลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย - รางวัลโล่เกียรติคุณงานมหกรรมเพลงอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย * มีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า ๒,๐๐๐ เพลง *ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

5 ประเทือง เอมเจริญ ประเทือง เอมเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง รวมทั้งศึกษาปรัชญาชีวิต ทั้งศิลปะของอินเดีย จีน และศึกษาธรรมชาติ ประเทือง เอมเจริญ ได้สร้าง “ หอศิลป์เอมเจริญ ” ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ และเผยแพร่ผลงานศิลปะ ของศิลปินต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าชมและศึกษางานศิลปะ ประเทือง เอมเจริญ เป็นศิลปินที่สร้างผลงานสืบเนื่องยาวนาน ตลอด ระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อ การกุศลมากมาย เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘ ฝันของเด็กสาว (Maiden's Dream,๑๙๖๖)

6 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google