งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด กาญจนบุรี บ้านศิลปิน แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด กาญจนบุรี บ้านศิลปิน แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด กาญจนบุรี

3 บ้านศิลปิน แห่งชาติ

4 เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๘๓ ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญา ศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสห วิทยาลัยทวารวดี ( วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ) เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ ได้รับรางวัลซีไรต์จากกวี นิพนธ์รวมเล่ม เรื่อง “ เพียงความเคลื่อนไหว ” เมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ ได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ

5 ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง ( นาย สมนึก ทองมา ) เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ที่ ต. สระ สี่เหลี่ยม อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี ปัจจุบันพำนักอยู่ที่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี มีฉายาใน วงการเพลงว่า “ เทวดาเพลง ” ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมีมากมายอาทิ “ เพลงล้นเกล้าเผ่า ไทย ” “ เทพธิดาผ้าซิ่น ” และเพลง “ เรียกพี่ได้ไหม ” เป็นต้น เกียรติคุณที่เคยได้รับ - รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ - รางวัลเสาอากาศทองคำ - รางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย - รางวัลลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย - รางวัลโล่เกียรติคุณงานมหกรรมเพลงอาเซียน ที่ประเทศ มาเลเซีย * มีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า ๒, ๐๐๐ เพลง * ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง ( นักแต่งเพลงลูกทุ่ง ) เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

6 ประเทือง เอม เจริญ ประเทือง เอมเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง รวมทั้งศึกษาปรัชญา ชีวิต ทั้งศิลปะของอินเดีย จีน และศึกษาธรรมชาติ ประเทือง เอมเจริญ ได้สร้าง “ หอศิลป์เอมเจริญ ” ที่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ และเผยแพร่ ผลงานศิลปะ ของศิลปินต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าชมและศึกษา งานศิลปะ ประเทือง เอมเจริญ เป็นศิลปินที่สร้างผลงานสืบเนื่อง ยาวนานตลอด ระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย เป็นผู้ ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม ) พุทธศักราช ๒๕๔๘ ฝันของเด็กสาว (Maiden's Dream, ๑๙๖๖ )

7 สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด กาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด กาญจนบุรี บ้านศิลปิน แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google