งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr.P op > ฐาวรา สิริ พิพัฒน์ > อายุ 25 ปี > Prince of Sci-Fi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr.P op > ฐาวรา สิริ พิพัฒน์ > อายุ 25 ปี > Prince of Sci-Fi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr.P op > ฐาวรา สิริ พิพัฒน์ > อายุ 25 ปี > Prince of Sci-Fi

2

3

4

5

6

7 สอนให้ ลูกใช้ชีวิตในสังคม อย่างมี ความสุขและพัฒนา กระบวนการคิดด้วยการอ่าน

8 DR.POP CASE STUDY

9 การให้น้ำหนัก บทบาทของการ ดูแล บทบาทของ พ่อแม่ ของ ลูก ปฐมวัย ตั้งแต่แรก เกิด - ประถม 90 % 10% มัธยม 70 % 30% มหาวิทยาลัย 30 % 70 % วัยทำงาน 10 % 90 %

10 วางแนวทางสู่เป้าหมาย ( ปูพื้นฐานให้แน่น ) 1. รักหนังสือ - รักการอ่าน = เพิ่มความรู้ - เสริมการเรียน 2. ชอบภาษาอังกฤษ – ชอบเทคโนโลยี = ในการทำงาน =up date 3. อยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี = ไม่ทำร้ายตัวเองและสังคม 4. มี Creative idea = คิดนอกกรอบ, คิดต่างในทางบวก

11 พัฒนาความคิดด้วยการอ่าน “Learning by Doing รู้ไม่สู้สัมผัส ” ความสามารถที่ทำได้ วิทยากร พิธีกร ร้องเพลง เต้น แต่งเพลง ที่สำคัญคือ เขียนหนังสือ ในที่นี้จะเจาะลึกตรงเขียนหนังสือ

12 การอ่าน สู่ การเขียน จินตนาการ “ สร้างสรรค์งานใหม่ ให้แก่โลก ” อ่านมากมีข้อมูล มาก จินตนาการ -> สู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ สู่งาน Creation

13

14 7 อุปนิสัยสำหรับเด็กดีมีความสุข • เป็นหน้าที่ของเธอ • มีแผนเสมอ • ทำงานแล้วจึงเล่น • ทุกคนชนะได้ • ฟังก่อนที่จะพูด • รวมกันย่อมดีกว่า • รักษาสมดุล

15


ดาวน์โหลด ppt Dr.P op > ฐาวรา สิริ พิพัฒน์ > อายุ 25 ปี > Prince of Sci-Fi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google