งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางการอบรม วัน / เวลา / สถานที่หัวข้อ / วิทยากร พุธที่ 29 มิถุนายน 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ เสวนาหัวข้อ “ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางการอบรม วัน / เวลา / สถานที่หัวข้อ / วิทยากร พุธที่ 29 มิถุนายน 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ เสวนาหัวข้อ “ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางการอบรม วัน / เวลา / สถานที่หัวข้อ / วิทยากร พุธที่ 29 มิถุนายน 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ เสวนาหัวข้อ “ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดใน โลกจริงหรือ ?” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ จรรยารักษ์ พุธที่ 27 กรกฎาคม 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต " ฝากธนาคารความสุขในทุกๆ วัน " โดยคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ พุธที่ 31 สิงหาคม 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต "Making family business professional" โดยคุณวินท์ สุธีรชัย พุธที่ 14 กันยายน 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ “ การบริหารความเครียดในการเรียนและการ ทำงาน ” โดยอาจารย์ ดร. สุชาติ สังข์เกษม ผู้สนใจติดต่อที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณกนกพร คุณภูริปัญญา โทร.02-6965756 อีเมล์ air.kk@hotmail.com ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจ ทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายฟรี กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความ เป็นเลิศทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจ ทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายฟรี กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความ เป็นเลิศทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 หัวข้อเสวนาประจำเดือนมิถุนายน : มนุษย์เป็น สัตว์ประเสริฐ ที่สุดในโลก จริงหรือ ? วิทยากร : ผศ. ยงยุทธ์ จรรยารักษ์ อาจารย์นักอนุรักษ์ ผู้ บ่มเพาะ “ พันธุกรรม ทางความคิด ” เจ้าของห้องเรียน “ วิชาอะไร ” แห่ง เครือข่ายต้นไม้ขี้เหงา http://www.lonely trees.net อาจารย์นักนิยม ธรรมชาติ ที่ไม่ เคยลืม “ วิถีไทย ” ใน ทุกย่างก้าวของการ เดินทาง พุธที่ 29 มิถุนายน 2554 : 17.00 น. - 19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ ฯ ท่าพระจันทร์ สำรองที่นั่ง ภายใน 27 มิ. ย. นี้

3 หัวข้อประจำเดือนกรกฏาคม : " ฝากธนาคาร ความสุขในทุกๆ วัน " วิทยากร : คุณพิทยากร ลีลา ภัทร์  อดีตลูกแม่โดม เจ้าของ นามปากกา Aston27: Blogger ยอดเยี่ยมสาขา Best Dharma แห่ง Bloggang พันธุ์ทิพย์  ดีเจรายการวิทยุ “ ธรรมะ คนเมือง ” 99.5 Fm และ พิธีกรรายการ “ ฝรั่งจัง สเปเชียล ” True Vision 82  เจ้าของงานเขียน “ ธนาคารความสุข ” ที่ เปิดดำเนินการ และได้รับ ความนิยมอย่างต่อเนื่อง มาถึงสาขาที่ 3 พุธที่ 27 กรกฎาคม 2554: 17.00- 19.00 น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต สำรองที่นั่ง ภายใน 25 ก. ค. นี้

4 หัวข้อประจำเดือนสิงหาคม : "Making family business professional" วิทยากร : คุณวินท์ สุธีรชัย  ผู้บริหาร บริษัท PS STEEL PROCESSING CENTER คลื่นลูกใหม่แห่งวงการเหล็ก  ทายาทหนุ่มไฟแรง แห่ง ตระกูล “ สุธีรชัย ” ตระกูลซึ่งทำธุรกิจเหล็ก มากว่า 30 ปี และเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ในบริษัทเหล็กใน ตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษัท ซึ่งมียอดขายร่วมหมื่นล้าน บาท !!  ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง บริษัท ในเครือจากระบบ Family สู่ระบบ Professional ใน นาม บริษัท มหาชน ” พุธที่ 31 สิงหาคม 2554 : 17.00- 19.00 น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต สำรองที่นั่ง ภายใน 29 ส. ค. นี้

5 หัวข้อประจำเดือนกันยายน : การบริหาร ความเครียดในการเรียน และการทำงาน วิทยากร : อาจารย์ ดร. สุชาติ สังข์เกษม  Ph.D. (Economics) University of Miami, U.S.A. และ AMP (Advanced Management Program) Harvard Business School, U.S.A.  อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ภัทร ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ในการเป็น วิทยากรให้กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานขนาดใหญ่ทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน มากมาย พุธที่ 14 กันยายน 2554 : 17.00 - 19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะ พาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ สำรองที่นั่ง ภายใน 12 ก. ย. นี้


ดาวน์โหลด ppt ตารางการอบรม วัน / เวลา / สถานที่หัวข้อ / วิทยากร พุธที่ 29 มิถุนายน 2554: 17.00-19.00 น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ เสวนาหัวข้อ “ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google