งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 4 การใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต A motion of diatomic molecules as a spring OH NH CHCH CN C O CN CC NO CC CN CO HIGH LOW 400025002000180016001550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 4 การใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต A motion of diatomic molecules as a spring OH NH CHCH CN C O CN CC NO CC CN CO HIGH LOW 400025002000180016001550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 4 การใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต A motion of diatomic molecules as a spring OH NH CHCH CN C O CN CC NO CC CN CO HIGH LOW 400025002000180016001550 650 Wavenumber(cm -1 ) Stretching vibrations Bending vibrations = 1 wavelength ( cm ) c H H c H H absorbance 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Wavenumbers (cm-1) c H H c H H

5 5 อินฟราเรดสเปกตรัม C H H C H H 1650 cm -1 (C=O) stretching (N–H) bending

6 6 random coil  - helix  - sheet โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน

7 7 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ (ไมโครเมตร) • พิสูจน์เอกลักษณ์ • ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด ?

8 8 ไข มัน โปรตี น ข้อมูลอินฟราเรดสเปคตรัมของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (U937) ที่ ผ่านการบำบัดด้วยสารสกัดจากสนสามสนใบ ติ้วขน และยาเมลฟาแลน ข้อมูลอินฟราเรดสเปคตรัมของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (U937) ที่ ผ่านการบำบัดด้วยสารสกัดจากสนสามสนใบ ติ้วขน และยาเมลฟาแลน

9 9 ข้อดี: เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด • ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก • ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใด ๆ ในการเตรียมตัวอย่าง • ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์สั้น • ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีราคาสูง

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 4 การใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต A motion of diatomic molecules as a spring OH NH CHCH CN C O CN CC NO CC CN CO HIGH LOW 400025002000180016001550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google