งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proshow Producer มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg โปรแกรมที่จะใช้งานในภาค เรียนที่ 2/2556 31 ตค. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proshow Producer มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg โปรแกรมที่จะใช้งานในภาค เรียนที่ 2/2556 31 ตค. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proshow Producer มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg โปรแกรมที่จะใช้งานในภาค เรียนที่ 2/2556 31 ตค. 2556

2 การติดตั้งโปรแกรม ProShow Producer 1. เปิด โฟลเดอร์ ProShow Producer 2. เลือกไฟล์ ProShow Producer ( มีรูปแผ่นดิสก์สี ทอง ) 3.Double click ที่ไฟล์ 4. จะได้หน้าต่างเล็กๆ เพื่อเตรียมการ Install ( ติดตั้ง ) 5. ก่อนติดตั้ง ให้เปิดหน้าต่าง Serial Number ( เป็น Note Pad) ก่อน ซึ่งจะมี ข้อมูลให้เลือก 2 กลุ่ม แล้วย่อไว้ 6. กลับมาที่หน้าต่างเล็กๆ หน้าต่างแรก แล้ว Double Click ที่ Installation

3 7. หน้าต่างใหม่ที่เกิดขึ้น ให้เลือก tab bar ข้างล่างซ้ายมือ ที่มีคำว่า Registration จะได้หน้าต่างที่มี ช่องให้เติม 3 ช่อง ให้คลิ้กเลือกจาก Note Pad กลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง มาเติม ทีละช่อง 8. หลังจากนั้น คลิ้ก Next ต่อไป จนการติดตั้ง เสร็จสิ้น 9. โปรแกรมจะถามให้ Accept ให้ตอบ I agree 10. โปรแกรมจะสั่งให้ Restart เครื่อง ก็จะเสร็จสิ้น การติดตั้ง

4 การสร้างงาน แบบที่ 1 แบบใช้ “Wizard” 1. หาภาพที่ต้องการ มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ตั้งชื่อภาพ ตามลำดับ 1-2-3-4-5--------- 2. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามเรื่องที่เราจะทำ 3. เปิดโปรแกรม ProShow Producer 4. คลิ้กคำว่า Wizard ที่ เมนูบาร์ 5. คลิ้กที่เครื่องหมาย + แล้วนำรูปภาพมาใส่ 6. เลือกเพลงที่ต้องการ 1-2 หรือ 3 เพลง 7. เลือก effects ตามที่ต้องการ 8. คลิ้กที่ Create เพื่อให้โปรแกรมสร้างงานให้ 9. ดู ภาพตัวอย่าง ถ้าถูกใจแล้ว ให้ คลิ้ก Next แล้วบันทึก ไฟล์ เป็นชื่อให้ตนเองเข้าใจว่าเป็น ProShow เรื่อง อะไร เช่น “ProShow_ บั้งไฟพญานาค ” 10. เวลาส่งงานครูใส่งานในโฟลเดอร์ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ 2_ ห้อง _ เลขที่ _ ชื่อ

5 การเพิ่มไตเติ้ลสไลด์ และการ แทรกข้อความ การเพิ่มไตเติ้ลสไลด์ สร้าง background และใส่ตัวอักษร :- 1. คลิ้กขวาที่ ที่ว่างระหว่าง สไลด์ที่ 1 และ 2 เลือกคำสั่ง insert แล้วเลือก Title slide 2. หน้าต่าง slide options จะปรากฏ ขึ้นมา เลือก คำสั่ง Slide  background คลิ้ก  ใน  หน้า background type ที่อยู่เฟรม ด้านซ้ายมือ เลือกสี solid / gradient /image 3. ได้ background ที่ต้องการแล้ว คลิ้ก ที่คำสั่ง Caption การเพิ่มไตเติ้ลสไลด์ สร้าง background และใส่ตัวอักษร :- 1. คลิ้กขวาที่ ที่ว่างระหว่าง สไลด์ที่ 1 และ 2 เลือกคำสั่ง insert แล้วเลือก Title slide 2. หน้าต่าง slide options จะปรากฏ ขึ้นมา เลือก คำสั่ง Slide  background คลิ้ก  ใน  หน้า background type ที่อยู่เฟรม ด้านซ้ายมือ เลือกสี solid / gradient /image 3. ได้ background ที่ต้องการแล้ว คลิ้ก ที่คำสั่ง Caption 20 ธค 2556

6 4. ใต้ frame background ที่เลือกไว้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วจึงเลือก font / size/ color ตามที่ต้องการ 5. จัดกลางตัวอักษร โดย ดูที่ frame ด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ Caption Placement แล้วเลือก ชิดซ้าย / จัดกลาง / ชิดขวา ตามที่ต้องการ 6. สร้าง effect ให้ตัวอักษร โดยเลือกที่ text effect ด้าน ซ้ายมือ คลิ้กที่ รูปสามเหลี่ยมเล็กๆ หลังคำว่า fly in … 7. กำหนดเวลา การแสดงตัวอักษร โดยไปเลือกคำสั่ง Caption Motion ที่ด้านบน บน Key frame ใช้เมาส์คลิ้กค้าง ที่ เส้นบน time line แล้วลากไปทางขวา ให้เพิ่มเวลาใน การนำเสนอ 8. ภาพ 2 ภาพที่ปรากฏ เป็น starting position and ending position สามารถเลือกให้ตัวอักษรเป็น ขนาด ใหญ่ ใน starting position และ ให้เล็กลงใน ending position ได้ 9. ทดลอง Preview โดยคลิ้กที่ รูป สามเหลี่ยมสีขาว ใกล้ๆ เฟรมรูป 10. สร้างงานแล้ว บันทึกที่ file  save (as) เป็น.psh 11. ถ้างานที่สร้างแล้ว เป็นที่พอใจ ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว สามารถบันทึกเป็น vdo ได้ โดยเลือกที่ icon – create output บน เมนูบาร์ 12. ถ้าต้องการให้ ตัวอักษร มีแบบต่างกัน effect ต่างกัน ต้องเพิ่ม + layer แล้วพิมพ์ตัวอักษรบนช่อง เป็นอีก 1 object 4. ใต้ frame background ที่เลือกไว้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วจึงเลือก font / size/ color ตามที่ต้องการ 5. จัดกลางตัวอักษร โดย ดูที่ frame ด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ Caption Placement แล้วเลือก ชิดซ้าย / จัดกลาง / ชิดขวา ตามที่ต้องการ 6. สร้าง effect ให้ตัวอักษร โดยเลือกที่ text effect ด้าน ซ้ายมือ คลิ้กที่ รูปสามเหลี่ยมเล็กๆ หลังคำว่า fly in … 7. กำหนดเวลา การแสดงตัวอักษร โดยไปเลือกคำสั่ง Caption Motion ที่ด้านบน บน Key frame ใช้เมาส์คลิ้กค้าง ที่ เส้นบน time line แล้วลากไปทางขวา ให้เพิ่มเวลาใน การนำเสนอ 8. ภาพ 2 ภาพที่ปรากฏ เป็น starting position and ending position สามารถเลือกให้ตัวอักษรเป็น ขนาด ใหญ่ ใน starting position และ ให้เล็กลงใน ending position ได้ 9. ทดลอง Preview โดยคลิ้กที่ รูป สามเหลี่ยมสีขาว ใกล้ๆ เฟรมรูป 10. สร้างงานแล้ว บันทึกที่ file  save (as) เป็น.psh 11. ถ้างานที่สร้างแล้ว เป็นที่พอใจ ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว สามารถบันทึกเป็น vdo ได้ โดยเลือกที่ icon – create output บน เมนูบาร์ 12. ถ้าต้องการให้ ตัวอักษร มีแบบต่างกัน effect ต่างกัน ต้องเพิ่ม + layer แล้วพิมพ์ตัวอักษรบนช่อง เป็นอีก 1 object 19 ธค 2556

7 การกำหนดสไลด์เอฟเฟค 1.Double click ที่สไลด์ที่ต้องการกำหนด effect 2.Click เลือก Tab bar “slide” แล้วเลือก “slide styles” จะได้หน้าต่างที่มี 2 ด้าน : ด้านซ้ายมือจะ มีกรอบ บน และล่าง กรอบบนเป็นการแสดงภาพ ตัวอย่าง กรอบล่างจะเป็น effect ที่มีให้เลือก 3.Click เลือก effect ที่ต้องการ แล้วดูภาพตัวอย่าง ถ้าถูกใจแล้วให้ click “apply” ที่ใต้ภาพตัวอย่าง แล้วตอบ ok 4. ถ้าเลือก effect ที่มีภาพซ้อนหลายๆภาพ (layer) ให้เพิ่มภาพอื่นๆ โดย click ที่เครื่องหมาย + ด้านล่างหน้าต่างแสดงภาพที่มีคำว่า “layer” เป็น แนวนอนอยู่ ถ้าต้องการลบ layer ออก ให้ click ที่ เครื่องหมาย – ในกรอบ layer นั้น ถ้าถูกใจแล้ว เลือก “apply” 5.Click ตอบ ok ที่มุมหน้าต่างด้านล่าง... 1.Double click ที่สไลด์ที่ต้องการกำหนด effect 2.Click เลือก Tab bar “slide” แล้วเลือก “slide styles” จะได้หน้าต่างที่มี 2 ด้าน : ด้านซ้ายมือจะ มีกรอบ บน และล่าง กรอบบนเป็นการแสดงภาพ ตัวอย่าง กรอบล่างจะเป็น effect ที่มีให้เลือก 3.Click เลือก effect ที่ต้องการ แล้วดูภาพตัวอย่าง ถ้าถูกใจแล้วให้ click “apply” ที่ใต้ภาพตัวอย่าง แล้วตอบ ok 4. ถ้าเลือก effect ที่มีภาพซ้อนหลายๆภาพ (layer) ให้เพิ่มภาพอื่นๆ โดย click ที่เครื่องหมาย + ด้านล่างหน้าต่างแสดงภาพที่มีคำว่า “layer” เป็น แนวนอนอยู่ ถ้าต้องการลบ layer ออก ให้ click ที่ เครื่องหมาย – ในกรอบ layer นั้น ถ้าถูกใจแล้ว เลือก “apply” 5.Click ตอบ ok ที่มุมหน้าต่างด้านล่าง...

8 • การกำหนดเวลาสำหรับตัวอักษร กำหนดในหน้าต่าง ‘Caption’  caption motion โดย click ที่เส้นคู่บน Time line ดึงออกไปทางขวา เพื่อเพิ่มเวลา หรือ click ที่ รูปแผ่นกระดาษ ในแนวแถบ Keyframe แล้วเลือก “Add / remove time from Keyframe “ แล้วเพิ่มเวลาตามที่ต้องการ การกำหนดเวลาเพิ่มเติม

9 งาน Proshow ภาคเรียนที่ 2/2556 • งานชิ้นที่ 1 Aurora สร้างด้วย wizard ส่งเป็น mpg file =10 pts. • งานชิ้นที่ 2 Aurora ( อันเดิมมาต่อยอด ) เพิ่ม ไตเติ้ล และ เครดิต ส่งเป็น mpg file =10 pts. • งานชิ้นที่ 3 Fairies and Elves. ส่งเป็น psh และ mpg file = 20 pts • สมุดจดเรียบร้อยทุกครั้ง มีลายเซ็นต์ครู = 10 pts 50 pts • งานชิ้นที่ 4 “ เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ ” จำนวน 15 สไลด์ มี วิดีโอ พร้อมคำบรรยายภาพ ว่าเป็นที่ใด จังหวัดใด = 30 pts. • งานชิ้นที่ 5 ………….. = 20 pts • สมุดต้องมีส่งประกอบกับงานทุกครั้ง ถ้าไม่เอา สมุดมา จะไม่ได้คะแนน • งานชิ้นที่ 1 Aurora สร้างด้วย wizard ส่งเป็น mpg file =10 pts. • งานชิ้นที่ 2 Aurora ( อันเดิมมาต่อยอด ) เพิ่ม ไตเติ้ล และ เครดิต ส่งเป็น mpg file =10 pts. • งานชิ้นที่ 3 Fairies and Elves. ส่งเป็น psh และ mpg file = 20 pts • สมุดจดเรียบร้อยทุกครั้ง มีลายเซ็นต์ครู = 10 pts 50 pts • งานชิ้นที่ 4 “ เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ ” จำนวน 15 สไลด์ มี วิดีโอ พร้อมคำบรรยายภาพ ว่าเป็นที่ใด จังหวัดใด = 30 pts. • งานชิ้นที่ 5 ………….. = 20 pts • สมุดต้องมีส่งประกอบกับงานทุกครั้ง ถ้าไม่เอา สมุดมา จะไม่ได้คะแนน

10 • ไตเติ้ล ใน aurora Aurora Presented by Siriporn NY No. ….. 2/9 • เครดิต Thanks to www.northernlight.org www.northernlight.org

11 สร้างโฟลเดอร์ที่ desktop • Fairies and elves


ดาวน์โหลด ppt Proshow Producer มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg มีนามสกุลของไฟล์ดังนี้ tulip.psh tulip.mpg โปรแกรมที่จะใช้งานในภาค เรียนที่ 2/2556 31 ตค. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google