งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท พญ. อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท พญ. อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท พญ. อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ โดย

2 ความผิดปกติของตา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๏ ปัญหาของ โรคตา ๏ ปัญหาของสายตา ๏

3 โรคตาที่พบบ่อยในเด็ก • STRABISMUS ( ตาเหล่ ) • AMBLYOPIA ( ตาขี้เกียจ ) • CATARACT ( ต้อกระจก ) • TRAUMA ( อุบัติเหตุ ) • NYSTAGMUS ( ตาแกว่ง )

4 สายตาปกติ แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัสบนจอประสาทตาพอดี

5 สายตาสั้น แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัสก่อนถึงจอประสาทตา

6 สายตา ยาว แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัสเลยจอประสาทตา

7 สายตาเอียง แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัส แต่ละแนวไม่เป็นจุดเดียวกัน

8 โครงการแว่นสายตา สภากาชาดไทยฯ หลักการและเหตุผล • เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ขาด ประสิทธิภาพในการเรียน • หากได้รับการช่วยเหลือจะมี คุณภาพชีวิตที่ดี • สายตาสั้น ยาว เอียง สามารถ แก้ไขได้ด้วยการใส่แว่นตา

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประสานงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง วัดสายตานักเรียนทุกคน ( ครู / อนามัย เป็นผู้ทำ ) ส่งรายชื่อนักเรียนที่สายตาผิดปกติ ทีมจักษุแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาและพื้นที่ที่กำหนด ตัดแว่น มอบแว่น ประเมินผล

10 วัน ปฏิบัติงา นจริง จะทำ อย่างไร บ้าง ?


ดาวน์โหลด ppt โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท พญ. อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google