งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน เมษายน 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน เมษายน 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน เมษายน 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น

2 พื้นที่การอบ โอโซน วันจันทร์ที่ 2,9,23 และ 30 เม. ย. 2555 อาคาร 14 ชั้น B 1. สำนักงานทะเบียน 2. สำนักงานแผนกบริการอาคาร สถานที่ 3. ห้องควบคุมระบบอาคาร

3 พื้นที่การอบ โอโซน วันอังคารที่ 3,10,17 และ 24 เม. ย. 2555 อาคาร 14 ชั้น 1 และ 2 1. สำนักงานทะเบียนและการเงิน 2. ห้องสัมนา ( ห้องเล็ก ) 14- 203 3. ห้องสัมนา ( ห้องใหญ่ ) 14- 204

4 พื้นที่การอบ โอโซน วันพุธที่ 4,11 18 และ 25 เม. ย.2555 อาคาร 14 ชั้น 3 1. ห้องประชุม 338 ที่นั่ง 14-306 2. ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 3. ห้องประชุมใหญ่ 15-304

5 วันพฤหัสบดี 5,12,19 และ 26 เม. ย.2555 อาคาร 15 ชั้น 3 1. ห้องสำนักวิชาการ 1. ห้อง อ. มณฑา และห้อง อ. อุทัยวรรณ 2. ห้องรองวิชาการ พื้นที่การอบ โอโซน

6 วันศุกร์ที่ 20,27 เม. ย. 2555 อาคาร 15 ชั้น 3 1. ห้องศูนย์สหกิจ 2. ห้องอาจารย์พิเศษ 15- 306 3. ห้องตารางสอน 15-307

7 พื้นที่การอบ โอโซน วันเสาร์ที่ 7,21 และ 28 เม. ย. 2555 อาคาร 16 ชั้น 1 และ 2 1. พื้นที่โถงรับสมัคนักศึกษา 2. ห้องสีน้ำเงิน

8 แผนกบริการอาคาร สถานที่รังสิต โทร. 2960,2970


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน เมษายน 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google