งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

30 สิงหาคม 2549 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "30 สิงหาคม 2549 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 30 สิงหาคม 2549 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย

2 2 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ – ที่อยู่อาศัยปี 48  หลังจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปริมาณที่อยู่ อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำนวนลดลงถึง 54.9% ในปี 2541 และ 56.7% ในปี 2542 หลังจากนั้น ตลาดเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง และมีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 50.8% ใน ปี 2546, 23.1% ในปี 2547 และเติบโต เพียง 4.4% ในปี 2548 ที่ผ่านมา ซึ่งมี สาเหตุที่สำคัญมาจาก  แนวโน้มการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย, ราคาน้ำมัน, และอัตราเงินเฟ้อ  กำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ของ ผู้บริโภคลดลง  การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาที่อยู่ อาศัย  การชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

3 3 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ – ที่อยู่อาศัยปี 48  ในปี 2548 มีจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและ จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 72,072 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.4%  บ้านจัดสรร  35,935 หน่วย -คิดเป็นสัดส่วน 49.9% -อัตราการเติบโต –11.82% จากปี 2547  ปลูกสร้างเอง  25,244 หน่วย -คิดเป็นสัดส่วน 35.0% -อัตราการเติบโต 27.12% จากปี 2547  คอนโดมิเนียม  10,893 หน่วย -คิดเป็นสัดส่วน 15.11% -อัตราการเติบโต 29.08% จากปี 2547 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

4 4 แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 48 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2549 (ไตรมาส 2):  Market size = 1,276,539 ล้านบาท  อัตราการเติบโต = 5.28% จากปลายปี 2548  ธนาคารภาครัฐ (ธอส. และ ธ. ออมสิน)  มีส่วนแบ่งการตลาด 48.70%  อัตราการเติบโต 6.11% จากปลายปีก่อน  กลุ่มลูกค้า: ผู้มีรายได้น้อยที่มียอดเงินกู้น้อยกว่า 5 แสนบาท (ต่อราย)  ธนาคารพาณิชย์  มีส่วนแบ่งการตลาด 51.20%  อัตราการเติบโต 4.68% จากปลายปีก่อน

5 5 ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 49 (ไตรมาส 2) ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, วรสารอาคารสงเคราะห์ และ งบการเงินของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง

6 6


ดาวน์โหลด ppt 30 สิงหาคม 2549 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google