งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์
ภาษีแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์ 4 กันยายน 2551 รพ.ราชวิถี

2 ลักษณะงาน กับ ภาษี ลักษณะงาน ภาษี 1. เงินเดือน – รัฐ + ค่าเวร - เอกชน
1. เงินเดือน – รัฐ + ค่าเวร เอกชน 40(1) 40(1) หักได้ 60,000 หักได้ 60,000 2. คลินิกพิเศษนอกเวลา รัฐ 40(1) or 40(6) หักได้ 60,000 หักได้ 60% 3. วิชาชีพอิสระ - คลินิก - เอกชน 40(6) 40(6) หักได้ 60% หักได้ 60%

3 วิชาชีพอิสระ – เอกชน ??? มีการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายอย่างไร?
3. วิชาชีพอิสระ - คลินิก - เอกชน 40(6) 40(6) หักได้ 60% หักได้ 60% คลินิก – 40(6) วิชาชีพอิสระ – เอกชน ??? มีการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายอย่างไร? Stethoscope, Loop, Microscopic instrument set ค่าเดินทาง เวลาที่เราต้องเสีย คืนหนึ่งถูกตามหลายครั้ง ต้องขับรถกลับไป-มา ทำผ่าตัดนอกเวลา ทำผ่าตัดนาน เช่น ผ่าตัดต่อนิ้ว 2 ทุ่ม – ตี 5 ตำราทางการแพทย์ - ราคาแพง

4 ลักษณะการทำงานนอกเวลาใน รพ. เอกชน
17.00 – หรือวันหยุด วันไหนจะหยุดก็สามารถทำได้ – แจ้งด้วยวาจา หรือ อาจกรอกแบบฟอร์ม แต่ไม่ใช่การขออนุญาต เราสามารถหยุดได้อิสระ อยากกลับก่อนก็ได้ (i.e. ไม่เข้าลักษณะ นายจ้าง-ลูกจ้าง) ค่าแพทย์ เราเป็นผู้กำหนด แต่ให้ รพ. เป็นผู้เก็บให้เรา โดย รพ.จะหักเป็นค่าเช่าและค่าบริหารจัดการ ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย (i.e. ไม่เข้าลักษณะ นายจ้าง-ลูกจ้าง) การมีสัญญาเช่าสถานที่ทำคลินิก Minimum Guarantee ??

5 ลักษณะงาน กับ ภาษี ลักษณะงาน ภาษี 1. เงินเดือน – รัฐ + ค่าเวร - เอกชน
1. เงินเดือน – รัฐ + ค่าเวร เอกชน 40(1) 40(1) หักได้ 60,000 หักได้ 60,000 2. คลินิกพิเศษนอกเวลา รัฐ 40(1) or 40(6) หักได้ 60,000 หักได้ 60% 3. วิชาชีพอิสระ - คลินิก - เอกชน 40(6) 40(6) หักได้ 60% หักได้ 60%

6 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google