งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์ 4 กันยายน 2551 รพ. ราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์ 4 กันยายน 2551 รพ. ราชวิถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์ 4 กันยายน 2551 รพ. ราชวิถี

2 ลักษณะงาน กับ ภาษี ลักษณะงานภาษี 1. เงินเดือน – รัฐ + ค่าเวร - เอกชน 40(1) 40(1) หักได้ 60,000 หักได้ 60,000 2. คลินิกพิเศษ นอกเวลา - รัฐ 40(1) or 40(6) หักได้ 60,000 หักได้ 60% 3. วิชาชีพอิสระ - คลินิก - เอกชน - เอกชน 40(6) 40(6) หักได้ 60% หักได้ 60%

3  คลินิก – 40(6)  วิชาชีพอิสระ – เอกชน ??? มีการลงทุนและมี ค่าใช้จ่ายอย่างไร ?  Stethoscope, Loop, Microscopic instrument set  ค่าเดินทาง  เวลาที่เราต้องเสีย  คืนหนึ่งถูกตามหลายครั้ง ต้องขับรถกลับไป - มา  ทำผ่าตัดนอกเวลา  ทำผ่าตัดนาน เช่น ผ่าตัดต่อนิ้ว 2 ทุ่ม – ตี 5  ตำราทางการแพทย์ - ราคาแพง 3. วิชาชีพอิสระ - คลินิก - เอกชน - เอกชน 40(6) 40(6) หักได้ 60% หักได้ 60%

4 ลักษณะการทำงานนอกเวลาใน รพ. เอกชน  17.00 – 20.00 หรือวันหยุด  วันไหนจะหยุดก็สามารถทำได้ – แจ้งด้วยวาจา หรือ อาจกรอกแบบฟอร์ม แต่ไม่ใช่การขอ อนุญาต เราสามารถหยุดได้อิสระ อยากกลับ ก่อนก็ได้ (i.e. ไม่เข้าลักษณะ นายจ้าง - ลูกจ้าง )  ค่าแพทย์ เราเป็นผู้กำหนด แต่ให้ รพ. เป็นผู้เก็บ ให้เรา โดย รพ. จะหักเป็นค่าเช่าและค่าบริหาร จัดการ  ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย (i.e. ไม่เข้าลักษณะ นายจ้าง - ลูกจ้าง )  การมีสัญญาเช่าสถานที่ทำคลินิก  Minimum Guarantee ??

5 ลักษณะงาน กับ ภาษี ลักษณะงานภาษี 1. เงินเดือน – รัฐ + ค่าเวร - เอกชน 40(1) 40(1) หักได้ 60,000 หักได้ 60,000 2. คลินิกพิเศษ นอกเวลา - รัฐ 40(1) or 40(6) หักได้ 60,000 หักได้ 60% 3. วิชาชีพอิสระ - คลินิก - เอกชน - เอกชน 40(6) 40(6) หักได้ 60% หักได้ 60%

6


ดาวน์โหลด ppt ภาษีแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการแพทย์ 4 กันยายน 2551 รพ. ราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google