งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

In the Classroom Manoonsak Glinhom. I’m a boy. ฉันเป็นเด็กผู้ชาย What is it? มันคืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "In the Classroom Manoonsak Glinhom. I’m a boy. ฉันเป็นเด็กผู้ชาย What is it? มันคืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 In the Classroom Manoonsak Glinhom

2 I’m a boy. ฉันเป็นเด็กผู้ชาย What is it? มันคืออะไร

3 อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  น  ง  ”

4 อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “ ค  ณค  ”

5 อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  ด  กผ  ช  ”

6 อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  ด  กผ  ญ  ง ”

7 อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้  ’   ป  “  นค  น  ง  ”

8 อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้  ’   ป  “ ฉ  น  ป  น  ด  กผ  ญ  ง ”


ดาวน์โหลด ppt In the Classroom Manoonsak Glinhom. I’m a boy. ฉันเป็นเด็กผู้ชาย What is it? มันคืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google