งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Do you like hip-hop music? Manoonsak Glinhom. Simple present tense โครงสร้าง Subject + V1 Example: I go to school. She walks to the market. They smile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Do you like hip-hop music? Manoonsak Glinhom. Simple present tense โครงสร้าง Subject + V1 Example: I go to school. She walks to the market. They smile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Do you like hip-hop music? Manoonsak Glinhom

2 Simple present tense โครงสร้าง Subject + V1 Example: I go to school. She walks to the market. They smile.

3 Simple present tense เราใช้ Simple present เมื่อใด ??? 1.ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง 2.ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 3.ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปกติวิสัย 4.ใช้กับเหตุการณ์ทั่วๆไป

4 Simple present tense 1. เหตุการณ์ที่เป็นจริง The sun rises in the East. Summer follows Spring. Today is Sunday.

5 Simple present tense 2. ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน My father works in a hospital. My mother is a teacher. I love you. He is a very good sister.

6 Simple present tense 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปกติวิสัย John goes to school every day. I sometimes stay up till midnight. He visits her parents every months. She always goes to the dentist.

7 Adjectives Adjectives คืออะไร Adjectives Adjectives คือคำที่ใช้ขยายคำนามหรือ สรรพนามเพื่อบอกให้รู้ถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติของคำที่มันขยาย เช่นคำว่า good, new, bad, hot etc..

8 Simple present tense Adverbs of TimeNowTodayCurrentlyNowadaysAlwaysGenerallyUsuallySeldomForeverNormally

9 Adjectives ตำแหน่งของ Adjectives วางไว้ตรงไหนได้บ้าง -หน้าคำที่มันขยาย -ตามหลัง linking verbs

10 Adjectives Example: He is a rich man. The girl is cute. My brother is handsome. She goes to the blue house.


ดาวน์โหลด ppt Do you like hip-hop music? Manoonsak Glinhom. Simple present tense โครงสร้าง Subject + V1 Example: I go to school. She walks to the market. They smile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google