งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Do you like baseball? โดย ครูกาญจนา กิ่งก้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Do you like baseball? โดย ครูกาญจนา กิ่งก้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Do you like baseball? โดย ครูกาญจนา กิ่งก้าน
โดย ครูกาญจนา กิ่งก้าน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

2 ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
like และ likes เป็นคำกริยา​มี​ความหมาย​ว่า “ชอบ” ใช้กับ​ประโยคบอกเล่า don’t like และ doesn’t like มี​ความหมาย​ว่า “ไม่ ชอบ” ใช้กับ​ประโยคปฏิเสธ เมื่อต้องการ​ถามผู้อื่นว่า ชอบ​สิ่งที่ถาม​หรือ​ไม่​ จะใช้​ คำถาม​ที่ขึ้นต้นด้วย Do หรือ Does การตอบ​คำถาม​ เช่นนี้ ต้องการ​คำตอบ​เป็นการ​ตอบ​รับ Yes หรือ ตอบ​ปฏิเสธ No

3 ตัวอย่าง Do you like tennis? Yes, I do./ No, I don’t.
Does he like football? Yes, he does./ No, he doesn’t.

4 คำศัพท์ที่มีตัวสระ a-e, ai และ ay เป็นเสียง e เช่น game, baseball rain, pain play, hay

5 ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
1.คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ เช่น soccer, baseball, badminton, tennis 2. ประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบและ ไม่ชอบ เช่น Do you like soccer? Yes, I do./No, I don’t. We like badminton.

6 Skills: Listening Speaking Reading Writing
Function: Asking about likes and dislikes Expressing likes and dislikes Talking about sports Language: Target: Do you like tennis? No, I don’t. I like badminton. Do you like soccer? Yes, I do. Sounds and words: ฒeกฒ Grammar: like / don’t like Vocabulary: Key: soccer, basketball, baseball, dodge ball, badminton, volleyball, tennis, ping-pong Additional: bat, birdie, racquet Sounds and words: baseball, rain, play, cake, game, airplane

7 สื่อการสอน หนังสือเรียน Gogo Loves English 2 หน้า 15–20
แบบฝึกหัด Gogo Loves English Workbook 2 หน้า 10–13 แบบฝึกหัด Gogo Loves English Writing Book 2หน้า 10–13 บัตร Picture Cards หมายเลข 17–24 (soccer, basketball, baseball, dodge ball, badminton, volleyball, tennis, ping-pong) รูปภาพกีฬาต่าง ๆ และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ จากหนังสือนิตยสาร ลูกบอลที่ใช้สำหรับกีฬาต่าง ๆ และไม้ตี กระดุมสีต่าง ๆ หรือเหรียญบาท แผ่นสำเนา Do you like …? (หน้า 69) กระดาษเปล่า, สีเทียน/ปากกาเมจิก แผ่นซีดี/แถบบันทึกเสียง

8 ให้นักเรียนฝึกพูดตามครู
Tape script Tony: Do you like soccer? Gogo: Yes, I do. Tony: Do you like soccer, Jenny? Jenny: No, I don’t. I like baseball. Do you like baseball, Tony? Tony: Yes, I do. Do you like baseball, Gogo? Jenny: Good. We like baseball. Let’s play! Tony and Jenny: Oh, Gogo!

9 ครูสุ่มชี้ไปที่รูปภาพให้นักเรียนพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง
Tape script soccer basketball Baseball dodge ball badminton Volleyball tennis ping-pong

10 Tape script Gogo: Do you like tennis? Jenny: No, I don’t. I like badminton. Gogo: Do you like soccer? Tony: Yes, I do.

11 Tape script We like basketball. Let’s play. Do you like badminton
Tape script We like basketball. Let’s play. Do you like badminton? Yes, I do. Let’s play. Do you like basketball? No, I don’t. I like baseball. Do you like tennis? No, I don’t. I like dodge ball.

12 Song Do you like baseball? Yes, I do. Do you like soccer? No, I don’t. Oh, no! I like baseball. I like basketball, And I like ping-pong. Doo doo doo! Ping-pong!

13 Chant Let’s play a game In the rain. What game? Baseball!


ดาวน์โหลด ppt Do you like baseball? โดย ครูกาญจนา กิ่งก้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google