งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Family Manoonsak Glinhom. My Family My father is taller than my mother. พ่อของฉันสูงกว่าแม่ของฉัน This is my aunt. นี่คือคุณป้าของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Family Manoonsak Glinhom. My Family My father is taller than my mother. พ่อของฉันสูงกว่าแม่ของฉัน This is my aunt. นี่คือคุณป้าของฉัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Family Manoonsak Glinhom

2 My Family My father is taller than my mother. พ่อของฉันสูงกว่าแม่ของฉัน This is my aunt. นี่คือคุณป้าของฉัน

3 My Family อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “ ป  ”

4 My Family อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  ง ”

5 My Family อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้    ป  “ ค  ณ  ข  งฉ  น  ก  ท  ด ”

6 My Family อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้   ป  “ น  ค  ค  ณพ  ข  งฉ  น ”

7 My Family อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  ”

8 My Family อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  พง ”

9 www.themegallery.com My Family อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้    ป  “ ค  ณ  พ  ช  ”


ดาวน์โหลด ppt My Family Manoonsak Glinhom. My Family My father is taller than my mother. พ่อของฉันสูงกว่าแม่ของฉัน This is my aunt. นี่คือคุณป้าของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google