งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร. ความหมายของอาหาร อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไป แล้วทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร. ความหมายของอาหาร อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไป แล้วทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร

2 ความหมายของอาหาร อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไป แล้วทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ นอกจากนี้ยังช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำงานได้อย่างปกติ

3 อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย จะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ จะต้องรู้จักเลือก รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับ สารอาหารอย่าง ครบถ้วน

4 การเลือกรับประทานอาหารให้ได้คุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุดนั้น ควรประกอบไปด้วย อาหารหลัก๕ หมู่

5

6 เนื้อสัตว์ นม ไข่ และ ถั่ว เมล็ดแห้ง หมู่ที่ ๑ อาหารหมู่นี้มีสารอาหารประเภทโปรตีน เป็นหลัก เนื้อสัตว์ที่คนไทย นิยมกัน เช่น อาหารจำพวกไข่

7 อาหาร จำพวก ถั่ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากถั่ว

8 อาหาร ประเภท นม

9 อาหารหมู่นี้จะ ช่วยทำให้ร่างกาย เจริญเติบโตและ ซ่อมแซมส่วนที่สึก หรอของร่างกาย ถ้าเห็นว่า เนื้อสัตว์มีราคา แพงก็ควรบริโภค โปรตีนที่ได้จากพืช จำพวกถั่วซึ่งมี ราคาถูกกว่า

10 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน หมู่ที่ ๒ อาหารในหมู่นี้มีสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก อาหารจำพวกข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด

11 อาหารที่ทำจาก แป้ง อาหารหมู่นี้ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้ตามปกติ คนไทยกินอาหารหมู่นี้เป็นอาหารหลักอยู่แล้วจึงไม่ค่อย มีปัญหาในการขาดสารอาหารหมู่นี้

12 ผักใบเขียวและ พืชผักต่างๆ หมู่ที่ ๓ ผักแต่ละชนิดจะให้วิตามินและ เกลือแร่แตกต่างกัน ผักที่มีสีส้มหรือสีเหลือง จะให้ วิตามินเอมาก

13 ให้วิตามินและเกลือแร่ แก่ร่างกาย ผิวพรรณสดชื่น ช่วยในการขับถ่าย โดยเฉพาะผักที่มีกากมาก จะช่วยระบายท้องได้ดี

14 ผลไม้ต่างๆ หมู่ที่ ๔ หมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทวิตามิน และเกลือแร่อยู่มาก เช่ น

15 ตัวอย่างผลไม้ที่ให้ วิตามินเอ

16 ผลไม้ที่ให้วิตามิน ซี

17 การเลือก บริโภคผลไม้ ควรเลือกผลไม้ ที่มีในฤดูกาล เพราะจะมีราคา ถูก เนื่องจากมี ผลผลิตเป็น จำนวนมาก ควรรับประทาน ผลไม้สด แทน ผลไม้ผ่าน การแปรรูป แล้ว เพื่อที่จะ ได้รับวิตามิน และเกลือแร่อย่าง เต็มที่

18 ไขมันจากพืชและ สัตว์ หมู่ที่ ๕ ไขมันจากพืช ได้แก่

19 ไขมันจากสัตว์ ได้แก่

20 อาหารหมู่นี้ให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่นเดียวกับจำพวกข้าวหรือแป้ง แต่ให้ พลังงานและความอบอุ่นมากกว่า ถ้าร่างกายได้รับ สารอาหารในหมู่นี้น้อย จะ ทำให้ร่างกายขาดพลังงาน แต่ถ้าได้รับสารอาหารใน หมู่นี้มากเกินไปจะทำให้ ไขมันในเลือดสูง

21 นอกจากการเลือกรับประทาน อาหารให้ครบ ๕ หมู่ เพื่อจะได้คุณค่าทาง โภชนาการครบถ้วนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยในการบริโภคด้วย โดยมีหลักการดังนี้

22 ๑. อาหารจะต้องสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล คือ มี แหล่งผลิตที่ดี กรรมวีธีในการผลิตและขนส่ง สะอาดตลอดจนอาหารควรอยู่ในลักษณะที่สดใหม่ ๒. อาหารสำเร็จรูปต้องปรุงสุกและผ่านความร้อน มาแล้วเพื่อให้เชื้อโรคในอาหารถูกทำลาย ๓. เลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าและมีราคาถูกโดย พิจารณาเปรียบเทียบคุณค่าและราคาของอาหาร แต่ละชนิด

23 จัดทำโดย นางสาวกรรณิการ์ เพ็งอ่อน เลขที่ 8 ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู รุ่น 19/2


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร. ความหมายของอาหาร อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไป แล้วทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google