งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว

2 2 • ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบประสาทของมนุษย์ • อธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ • ยกตัวอย่างพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนอง ภายในและภายนอกร่างกาย • วิเคราะห์ผลของพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลต่อการ ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จุดประสงค์การเรียนรู้ ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

3 3 Engage ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ภาพผู้ป่วย การหกล้มของผู้ชายคนนี้.. ทำให้เขามีแผล ถลอกที่ศีรษะเล็กน้อย แต่มีอาการปวดหัว อย่างรุนแรง และขาไม่มีแรง ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

4 4 Engage ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ผู้ป่วย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วยไม่มีแผล แต่มีอาการปวดหัวรุนแรงขนาดนี้ พวกเราต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะว่า จะทำการทดสอบ ระบบระบบประสาทและการตอบสนองของผู้ป่วยกัน ยังไงดี ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

5 5 Engage ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ภาพกลุ่มนักศึกษา แพทย์ เราลองมาทดสอบเบื้องต้นกันก่อนนะ คะ โอ้เจ้าดอกลั่นทม.. ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น ฉันเคย เด็ดเล่น เด็ดดม โอ้เจ้าดอกลั่นทม.. ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น ฉันเคย เด็ดเล่น เด็ดดม ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

6 6 Explore I เมื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้น กันแล้ว ต่อไปเราจะทำการตรวจสอบ ระบบประสาทซึ่งเรามีอุปกรณ์ ให้ดังนี้ค่ะ SS1 กลุ่มนักศึกษา แพทย์

7 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 7 Explain I SS1 เมื่อตรวจสอบการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผัสเรียบร้อย แล้ว • ขณะทำการตรวจสอบ พวกเธอ สามารถตอบสนองต่อวัตถุต่างๆได้ อย่างไร • มีอวัยวะส่วนใดที่เป็นศูนย์กลางการสั่ง การและทำให้เกิดการตอบสนองนั้นได้ • การตอบสนองต่อวัตถุของแต่ละคน เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

8 8 Explain I ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว นี่คือ.. อวัยวะรับสัมผัสที่พวกเธอได้ใช้ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว SS1

9 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 9 Explain I ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว SS1 แผนภาพอธิบายการเกิดการตอบสนองนี้ เรียกว่า รีเฟลกซ์ ซึ่งจะ ช่วยให้ร่างกายพ้นจากอันตรายโดยที่มีศูนย์กลางการสั่งการที่ไข สันหลัง

10 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 10 Explore II สำหรับพฤติกรรมของการเรียนรู้ อวัยวะที่เป็นส่วนสำคัญที่ ใช้ในการเรียนรู้ ก็คือ สมอง SS2 ในกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เรา จะได้เรียนรู้ถึงโครงสร้าง ตำแหน่ง และหน้าที่ของสมอง กันนะคะ

11 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 11 Explain II สมองและไขสันหลัง ประกอบด้วยเซลล์ประสาท ซึ่งตัวเซลล์ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเซลล์และเส้นใยประสาทที่ทำ หน้าที่รับกระแสประสาท ( เดนไดรต์ ) และส่งกระแสประสาท ( แอกซอน ) • เซลล์ประสาท มีความเหมือน และแตกต่าจากเซลล์ทั่วไปหรือไม่ อย่างไร • สมองส่วนต่างๆมีหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร • สรุปแผนผังของตำแหน่งและหน้าที่ของสมองได้ว่าอย่างไร SS2

12 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 12 Elaborate SS1 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด และ พฤติกรรมของการเรียนรู้ พวกเราลองช่วยกันยกตัวอย่างของ พฤติกรรมทั้งสองดูนะคะ พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออก หรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อ เผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น

13 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว • เปิดไฟ ใส่หมวก • เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ • ง่วงนัก พักงีบ • ขับไม่โทร 13 Elaborate พวกเราคิดว่า วินัยจราจรที่รณรงค์ เรื่องของการขับขี่ปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนเรื่องระบบประสาทที่ผ่านมา อย่างไร

14 14 Evaluate ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว จากการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย ได้ผลปรากฏว่า ผู้ป่วย ไม่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เพียงแต่มีอาการ ที่เกิดจากการกระแทกของศีรษะกับของแข็งเท่านั้น แล้วพวกเธอล่ะได้ผลการวินัจฉัยได้ว่า อย่างไร ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

15 15 Elaborate ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

16 16 Elaborate ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

17 17 Elaborate ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

18 18 Elaborate ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

19 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ : สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. kruwit.institute@gmail.com ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว


ดาวน์โหลด ppt ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google