งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
โอ๊ย...ปวดหัว

2 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว จุดประสงค์การเรียนรู้
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบประสาทของมนุษย์ อธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ยกตัวอย่างพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนอง ภายในและภายนอกร่างกาย วิเคราะห์ผลของพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลต่อการ ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 2

3 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Engage ภาพผู้ป่วย ภาพการเกิดอุบัติเหตุ คนล้มหัวฟาดพื้น ซึ่งเกิดขึ้นนอกห้องฉุกเฉิน การหกล้มของผู้ชายคนนี้..ทำให้เขามีแผลถลอกที่ศีรษะเล็กน้อย แต่มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง และขาไม่มีแรง 3

4 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว เกิดเหตุฉุกเฉิน!!! Engage ผู้ป่วย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ เป็นภาพที่สถานการณ์ที่สืบเนื่องมาจาก หน้าที่ 3 และกลุ่มนักศึกษาแพทย์มาพบ และทำการสอบถามอาการพร้อมที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจะทำการโยงเข้ากิจกรรมเร้าความสนใจ คือ ร้องเพลงทดสอบการตอบสนองของตนเอง ผู้ป่วยไม่มีแผล แต่มีอาการปวดหัวรุนแรงขนาดนี้ พวกเราต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะว่า จะทำการทดสอบระบบระบบประสาทและการตอบสนองของผู้ป่วยกันยังไงดี 4

5 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Engage ภาพกลุ่มนักศึกษาแพทย์ เราลองมาทดสอบเบื้องต้นกันก่อนนะคะ โอ้เจ้าดอกลั่นทม.. ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น ฉันเคย เด็ดเล่น เด็ดดม เด็ดดม ทำกิจกรรมเร้าความสนใจ คือ ร้องเพลง เจ้าดอกลั่นทม(invert) โดยทำท่าประกอบตามเพลง พร้อมทำท่าประกอบปกติและท่าที่ invert ผกผันกับท่าทางปกติ 5

6 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Explore I เมื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นกันแล้ว ต่อไปเราจะทำการตรวจสอบระบบประสาทซึ่งเรามีอุปกรณ์ให้ดังนี้ค่ะ กลุ่มนักศึกษาแพทย์ นักเรียนเตรียมพร้อมในการที่จะทำกิจกรรมที่ 5.1 เพื่อตรวจสอบระบบประสาทซึ่งรายละเอียดอยู่ในใบกิจกรรม ss1 SS1 6

7 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Explain I เมื่อตรวจสอบการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผัสเรียบร้อยแล้ว ขณะทำการตรวจสอบ พวกเธอสามารถตอบสนองต่อวัตถุต่างๆได้อย่างไร มีอวัยวะส่วนใดที่เป็นศูนย์กลางการสั่งการและทำให้เกิดการตอบสนองนั้นได้ การตอบสนองต่อวัตถุของแต่ละคน เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร SS1 7

8 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว นี่คือ..อวัยวะรับสัมผัสที่พวกเธอได้ใช้ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา Explain I อธิบายเรืองอวัยวะรับสัมผัส ให้ต่อเนื่องกับกิจกรรม SS1 8

9 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Explain I อธิบายวงจรรีเฟล็กซ์ ซึ่งจะมีคำถามแทรกอยู่ในใบงาน ss1 เกี่ยวกับรีเฟล็กซ์ แผนภาพอธิบายการเกิดการตอบสนองนี้ เรียกว่า รีเฟลกซ์ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายพ้นจากอันตรายโดยที่มีศูนย์กลางการสั่งการที่ไขสันหลัง SS1 9

10 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Explore II สำหรับพฤติกรรมของการเรียนรู้ อวัยวะที่เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ ก็คือ สมอง ในกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เราจะได้เรียนรู้ถึงโครงสร้าง ตำแหน่ง และหน้าที่ของสมองกันนะคะ ใบกิจกรรม ss2 Thinking cap เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างโมเดลของสมองอย่างง่ายโดยใช้หมวกแทนกะโหลกศีรษะและแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆของสมองให้ชัดเจน SS2 10

11 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
สมองและไขสันหลัง ประกอบด้วยเซลล์ประสาท ซึ่งตัวเซลล์ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเซลล์และเส้นใยประสาทที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาท (เดนไดรต์) และส่งกระแสประสาท(แอกซอน) Explain II อธิบายเพิ่มเติมจากกิจกรรมจาก 5.2 โดยเชื่อมโยงกับตัวเซลล์ เซลล์ประสาท มีความเหมือน และแตกต่าจากเซลล์ทั่วไปหรือไม่ อย่างไร สมองส่วนต่างๆมีหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร สรุปแผนผังของตำแหน่งและหน้าที่ของสมองได้ว่าอย่างไร SS2 11

12 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Elaborate พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนลองยกตัวอย่างพฤติกรรมอื่นๆของพฤติกรรมทั้งสองประเภท พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด และ พฤติกรรมของการเรียนรู้ พวกเราลองช่วยกันยกตัวอย่างของพฤติกรรมทั้งสองดูนะคะ SS1 12

13 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
Elaborate พวกเราคิดว่า วินัยจราจรที่รณรงค์ เรื่องของการขับขี่ปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนเรื่องระบบประสาทที่ผ่านมาอย่างไร เปิดไฟ ใส่หมวก เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ ง่วงนัก พักงีบ ขับไม่โทร ขั้นขยาย เป็นการนำวิดิโอคลิปทั้ง 4 สโลแกน เปิดเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวินัยจราจรและมีความคิดเชื่อมโยงกับระบบประสาทและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งนักเรียนจะได้ดูคลิปพร้อมกันทั้งห้อง 13

14 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Evaluate จากการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย ได้ผลปรากฏว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เพียงแต่มีอาการที่เกิดจากการกระแทกของศีรษะกับของแข็งเท่านั้น แล้วพวกเธอล่ะได้ผลการวินัจฉัยได้ว่าอย่างไร การประเมิน เพื่อตรวจสอบผลการวินิจฉัยของนักเรียน (ผลการทำกิจกรรม) และความเชื่อมโยงวินัยจราจรกับระบบประสาท 14

15 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Elaborate 15

16 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Elaborate 16

17 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Elaborate 17

18 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว
ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว Elaborate 18

19 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ:
ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน: โอ๊ย..ปวดหัว รายละเอียดสำหรับการติดต่อ: สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย..ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google