งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SAFETY BOX คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสวยงามและความเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SAFETY BOX คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสวยงามและความเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SAFETY BOX คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก

2 ความเป็นมา

3 วัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสวยงามและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ปฏิบัติงาน

4 ผู้รับผิดชอบโครงการ พนักงานช่วยการพยาบาลประจำคลินิกตา ที่ปรึกษา นส. วันดี ชุณหวิกสิต หัวหน้าหน่วย ผู้ป่วยนอก 1 นางทัศนียา สุมาลี หัวหน้าคลินิก ตา

5 รูปแบบของชิ้นงาน

6 ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ มีความปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติงาน มีความสวยงามและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับ

7 ประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับ : ผู้ปฏิบัติงานมีท่านั่งที่ สง่างามขณะปฏิบัติงาน

8 ขอบคุณมากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt SAFETY BOX คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสวยงามและความเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google