งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใคร เห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้ เกิดใหม่ ” นิโคเดมัสทูลถามว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใคร เห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้ เกิดใหม่ ” นิโคเดมัสทูลถามว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใคร เห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้ เกิดใหม่ ” นิโคเดมัสทูลถามว่า “ คนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไร ? เขา จะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่ง แล้ว เกิดใหม่ได้หรือ ” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้า สู่อาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจาก น้ำและพระจิต ”( ยน 3:3-5)

5

6

7

8

9 ฉันมาจากครอบครัวที่แตกแยก ฉันมาจากครอบครัวที่แตกแยก ครอบครัวเรา ไม่นับถือศาสนาใดๆ ฉันเองไม่เคยได้รับการสอน เรื่องคุณค่าทางศีลธรรม ชีวิตของฉันดูเหมือนจะไร้ จุดหมายปลายทาง มีแต่ความว่างเปล่า และเต็มไป ด้วยความขัดแย้งในตัว ฉันได้ทำบาปมากมาย แต่ ต่อมาฉันได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ ฉันยอมรับพระ เยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของฉันจริงๆ ฉันเริ่มมีความ เชื่อในพระองค์ และได้หันหลังให้กับอดีตของ ตัวเอง ฉันได้รับศีลล้างบาป และได้รับพระพร มากมายจากพระจิตเจ้า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉัน รู้สึกตายภายในจิตใจของฉัน และวันนี้เป็นวันแรก ในชีวิต ที่ฉันรู้สึกมีชีวิตอีก ครั้งหนึ่ง

10 คำถาม •1) อะไรทำให้ชีวิตของคนที่เล่าเรื่องนี้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ? •2) ท่านเองเคยรู้สึกผิดหวังในชีวิต หรือไม่ ? •3) ใครเข้ามามีบทบาทในการชักนำให้ ท่านมาเข้าในอารามพระหฤทัย ? •4) ท่านคิดว่าศีลล้างบาปช่วยทำให้ ท่านเกิดใหม่จริงหรือไม่ ?( เกิดใหม่ใน ความหมายที่ว่า เป็นคนมีนิสัยดีขึ้น ศรัทธามากขี้น เข้าใจกระแสเรียกมาก ขึ้น เป็นต้น )

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใคร เห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้ เกิดใหม่ ” นิโคเดมัสทูลถามว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google