งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ ซึ่งมีสเปิร์ม ถึง ล้านตัวเข้าสู่ช่องคลอดของฝ่าย หญิง

3 เมื่อฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิเข้าสู่ช่องคลอดของฝ่าย หญิง แม้ว่าอาจเข้าไม่ได้เต็มจำนวน แต่ยังมีส่วนที่ว่าย ผ่าน มูกบริเวณช่องคลอดซึ่งหลั่งจากปากมดลูก ซึ่ง ช่วงนี้จะบาง และยืดหยุ่นได้ดีในช่วงไข่ตก เข้าสู่โพรง มดลูก และ ผ่านไปยังท่อนำไข่และปีกมดลูก โดยปกติ อสุจิจะเดิน ทางด้วยอัตราเร็ว มล. ต่อนาทีแต่จะ เคลื่อนที่ช้าลง ในช่องคลอดที่มีสภาพเป็นกรด และ ว่ายเร็วขึ้นเมื่อ ผ่านจากปากมดลูกเข้าไปในโพรง มดลูกที่มีความเป็นด่าง ซึ่งกว่าอสุจิจะผ่านพ้นเข้าไป ในท่อรังไข่ได้นั้น จำนวน อสุจิ ล้านตัว ในขณะหลั่งจะเหลือรอดได้เพียง ไม่กี่ร้อยตัวที่มี โอกาสไปผสมกับไข่

4 หลังไข่เกิดการปฏิสนธิ เซลล์จะมีการแบ่งตัว ทวีคูณ ในเวลาอันรวดเร็ว จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 จาก 4 เป็น 8 จาก 8 เป็น 16 ฯลฯ การแบ่งตัวจะ เกิดอย่างต่อ เนื่องในขณะที่ไข่ที่ผสมแล้ว (Embryo - ตัวอ่อน ) เคลื่อน ตัวอย่างช้าๆ และ ภายในเวลา 7 วันจะเคลื่อนไปถึง ตำแหน่งที่จะฝัง ตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูก ตอนนี้ไข่ที่ผสม แล้วจะมี ลักษณะเป็นลูกกลมประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 100 เซลล์

5 การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ อาจแบ่งออกได้ เป็น ๓ ระยะด้วยกัน คือ ๑. ระยะไข่ตก (Ovulation) ได้แก่ ระยะ ๒ สัปดาห์แรก ปกติเดือนหนึ่งจะมีไข่ตกเพียง ๑ ฟอง โดยประมาณช่วงกลางของรอบเดือน ( วันที่ ๑๒ - ๑๖ ) ไข่จะเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในท่อนำไข่ ( ส่วนโป่ง ) ถ้ามีการร่วมเพศในระยะนั้น อสุจิตัว หนึ่งจากจำนวนหลายล้านตัว จะเข้าผสมกับไข่ แล้วมีการแบ่งตัวแบบทวีคูณจาก ๑ เป็น ๒ จาก ๔ เป็น ๘ จาก ๘ เป็น ๑๖ เป็นต้น เมื่อมีจำนวน เซลล์เพิ่มขึ้น จะโตเป็นก้อนดูคล้ายผลน้อยหน่า ระยะนี้เรียกว่า ระยะมอรูลาร์ (morular)

6 ๒. ระยะคัพภะ (Embryo) ได้แก่ ระยะตั้งแต่ สัปดาห์ที่ ๓ - ๗ หรือ ๘ เป็นระยะที่มีการสร้าง อวัยวะสำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย (organogenesis) เช่น หัวใจ ตา หู ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ แขน ขา เป็นต้น ระยะนี้เป็นระยะที่มีอันตรายมากที่สุด สำหรับการ ติดเชื้อหรือการกินยาบางอย่าง เพราะอาจทำให้ เด็กที่เกิดมานั้นพิการได้

7 ๓. ระยะตัวอ่อน (Fetus) ได้แก่ ระยะตั้งแต่ สัปดาห์ ๗ หรือ ๘ - ๔๐ เป็นระยะของการ เจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ที่เริ่มสร้างขึ้นใน ระยะคัพภะ เพื่อที่จะให้ทำหน้าที่ได้อย่าง สมบูรณ์เมื่อตัวอ่อนคลอดมาเป็นทารก เช่น ระบบประสาท ระบบหายใจ และระบบทางเดิน อาหาร เป็นต้น

8 สมาชิกกลุ่ม ด. ช. กฦธน บุญจารุทัศน์ ม.1/3 เลขที่ 1 ด. ญ. ธนกาญจน์ นันทิยานุรักษ์ ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ช. พีรวัส ลิขสิทธิ์พันธุ์ ม.1/3 เลขที่ 25 ด. ญ. ภัสสราธรณ์ ธัญญดำรง ม.1/3 เลขที่ 29 ด. ญ. ฑัตภ์จิรา ภาสุรวณิช ม.1/3 เลขที่ 46 ด. ช. พิสิฐพงศ์ เอกวรากร ม.1/3 เลขที่ 52


ดาวน์โหลด ppt เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google