งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ ซึ่งมีสเปิร์ม ถึง 200 - 400 ล้านตัวเข้าสู่ช่องคลอดของฝ่าย หญิง

3 เมื่อฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิเข้าสู่ช่องคลอดของฝ่าย หญิง แม้ว่าอาจเข้าไม่ได้เต็มจำนวน แต่ยังมีส่วนที่ว่าย ผ่าน มูกบริเวณช่องคลอดซึ่งหลั่งจากปากมดลูก ซึ่ง ช่วงนี้จะบาง และยืดหยุ่นได้ดีในช่วงไข่ตก เข้าสู่โพรง มดลูก และ ผ่านไปยังท่อนำไข่และปีกมดลูก โดยปกติ อสุจิจะเดิน ทางด้วยอัตราเร็ว 2 - 3 มล. ต่อนาทีแต่จะ เคลื่อนที่ช้าลง ในช่องคลอดที่มีสภาพเป็นกรด และ ว่ายเร็วขึ้นเมื่อ ผ่านจากปากมดลูกเข้าไปในโพรง มดลูกที่มีความเป็นด่าง ซึ่งกว่าอสุจิจะผ่านพ้นเข้าไป ในท่อรังไข่ได้นั้น จำนวน อสุจิ 200 - 400 ล้านตัว ในขณะหลั่งจะเหลือรอดได้เพียง ไม่กี่ร้อยตัวที่มี โอกาสไปผสมกับไข่

4 หลังไข่เกิดการปฏิสนธิ เซลล์จะมีการแบ่งตัว ทวีคูณ ในเวลาอันรวดเร็ว จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 จาก 4 เป็น 8 จาก 8 เป็น 16 ฯลฯ การแบ่งตัวจะ เกิดอย่างต่อ เนื่องในขณะที่ไข่ที่ผสมแล้ว (Embryo - ตัวอ่อน ) เคลื่อน ตัวอย่างช้าๆ และ ภายในเวลา 7 วันจะเคลื่อนไปถึง ตำแหน่งที่จะฝัง ตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูก ตอนนี้ไข่ที่ผสม แล้วจะมี ลักษณะเป็นลูกกลมประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 100 เซลล์

5 การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ อาจแบ่งออกได้ เป็น ๓ ระยะด้วยกัน คือ ๑. ระยะไข่ตก (Ovulation) ได้แก่ ระยะ ๒ สัปดาห์แรก ปกติเดือนหนึ่งจะมีไข่ตกเพียง ๑ ฟอง โดยประมาณช่วงกลางของรอบเดือน ( วันที่ ๑๒ - ๑๖ ) ไข่จะเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในท่อนำไข่ ( ส่วนโป่ง ) ถ้ามีการร่วมเพศในระยะนั้น อสุจิตัว หนึ่งจากจำนวนหลายล้านตัว จะเข้าผสมกับไข่ แล้วมีการแบ่งตัวแบบทวีคูณจาก ๑ เป็น ๒ จาก ๔ เป็น ๘ จาก ๘ เป็น ๑๖ เป็นต้น เมื่อมีจำนวน เซลล์เพิ่มขึ้น จะโตเป็นก้อนดูคล้ายผลน้อยหน่า ระยะนี้เรียกว่า ระยะมอรูลาร์ (morular)

6 ๒. ระยะคัพภะ (Embryo) ได้แก่ ระยะตั้งแต่ สัปดาห์ที่ ๓ - ๗ หรือ ๘ เป็นระยะที่มีการสร้าง อวัยวะสำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย (organogenesis) เช่น หัวใจ ตา หู ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ แขน ขา เป็นต้น ระยะนี้เป็นระยะที่มีอันตรายมากที่สุด สำหรับการ ติดเชื้อหรือการกินยาบางอย่าง เพราะอาจทำให้ เด็กที่เกิดมานั้นพิการได้

7 ๓. ระยะตัวอ่อน (Fetus) ได้แก่ ระยะตั้งแต่ สัปดาห์ ๗ หรือ ๘ - ๔๐ เป็นระยะของการ เจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ที่เริ่มสร้างขึ้นใน ระยะคัพภะ เพื่อที่จะให้ทำหน้าที่ได้อย่าง สมบูรณ์เมื่อตัวอ่อนคลอดมาเป็นทารก เช่น ระบบประสาท ระบบหายใจ และระบบทางเดิน อาหาร เป็นต้น

8 สมาชิกกลุ่ม ด. ช. กฦธน บุญจารุทัศน์ ม.1/3 เลขที่ 1 ด. ญ. ธนกาญจน์ นันทิยานุรักษ์ ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ช. พีรวัส ลิขสิทธิ์พันธุ์ ม.1/3 เลขที่ 25 ด. ญ. ภัสสราธรณ์ ธัญญดำรง ม.1/3 เลขที่ 29 ด. ญ. ฑัตภ์จิรา ภาสุรวณิช ม.1/3 เลขที่ 46 ด. ช. พิสิฐพงศ์ เอกวรากร ม.1/3 เลขที่ 52


ดาวน์โหลด ppt เมื่อไข่ตกจากรังแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปตามเยื่อบุ ท่อรังไข่ซึ่งมีขนช่วยพัดโบกไปจนถึงตำแหน่งที่จะ พบกับอสุจิ เมื่อถึงจุดสุดยอดในขณะมี เพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google