งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวดวงเดือน สร้อยจิตร สำนักงานเขตบางคอแหลม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวดวงเดือน สร้อยจิตร สำนักงานเขตบางคอแหลม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวดวงเดือน สร้อยจิตร สำนักงานเขตบางคอแหลม
สระภาษาไทย นางสาวดวงเดือน สร้อยจิตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน และการสะกดคำของนักเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน การอ่านที่ดีขึ้นกว่าเดิม

3 สระภาษาไทย สระ -ะ ๙. สระ เ-ะ ๑๗. สระ เ-อะ ๒๕. สระ ฤ
สระ -ะ ๙. สระ เ-ะ ๑๗. สระ เ-อะ ๒๕. สระ ฤ สระ -า ๑๐. สระ เ ๑๘. สระ เ-อ ๒๖. สระ ฤๅ สระ ิ ๑๑. สระ แ-ะ ๑๙. สระ เ ียะ ๒๗. สระ ฦ สระ ี ๑๒. สระ แ ๒๐. สระ เ ีย ๒๘. สระ ฦา สระ ึ ๑๓. สระ โ-ะ ๒๑. สระ เ ือะ ๒๙. สระ - ำ สระ ื ๑๔. สระ โ ๒๒. สระ เ ือ ๓๐. สระ ใ- สระ ุ ๑๕. สระ เ-าะ ๒๓. สระ ัวะ ๓๑. สระ ไ- สระ ู ๑๖. สระ -อ ๒๔. สระ ัว ๓๒. สระ เ-า

4 สระ -ะ กะ จะ ตะ ปะ มะ ระ ทะ อะ นะ สะ พะ ยะ

5 สระ -า กา ขา มา ตา อา ดา หา รา นา

6 สระ -อิ กิ ติ บิ ริ มิ สิ นิ ทิ ปิ วิ

7 สระ -อี ดี ตี อี มี ปี นี ที สี ชี

8 สระ -อึ กึ ดึ หึ อึ งึ ตึ รึ ลึ สึ

9 สระ -อือ กือ ดือ หือ อือ ชือ ตือ ปือ ลือ มือ

10 สระ -อุ กุ จุ ดุ บุ สุ ชุ มุ ปุ ลุ รุ

11 สระ -อู กู ดู หู ฟู ปู งู ชู ถู รู อู

12 สระ -อำ กำ ขำ จำ ดำ รำ ตำ สำ ทำ คำ

13 สระ -เอ เก เข เฉ เอ เร เจ เท เว เห เส

14 ตัวอย่าง กาแฟ แลดู งูดุ สุรา ทาสี อีกา พายุ ตะปู มะลิ ตัวโต
กาแฟ แลดู งูดุ สุรา ทาสี อีกา พายุ ตะปู มะลิ ตัวโต ใบโพ ไปอึ ทะเล เกเร พอใจ ไถนา ขอยา ทาสี สำลี มือถือ

15 ตัวอย่าง กามา ทายา บิดา วิชา ตาดี ทาสี สีดำ จำปี ปูนา
กามา ทายา บิดา วิชา ตาดี ทาสี สีดำ จำปี ปูนา มะระ กระทะ กะบะ ปะทะ กะทิ มะลิ ชะนี มีตา ลำไย

16 คำว่า กะทิ มีสระ –อะ เป็นตัวสะกด ใช่/ไม่ใช่
คำว่า กะทิ มีสระ –อะ เป็นตัวสะกด ใช่/ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

17 คำใด มีสระ –า เป็นเป็นตัวสะกด
30 คำใด มีสระ –า เป็นเป็นตัวสะกด ข. ทาสี ก. มะลิ ค. สำลี ง. มือถือ

18 ตัว ฤ เป็นสระภาษาไทย ถูก ผิด

19 ให้นักเรียนวาดรูปจากคำศัพท์ต่อไปนี้ ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน
ดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ นก ภูเขา บ้าน ต้นไม้

20 จงลากคำศัพท์ไปวางในช่องว่างให้ถูกต้อง
ดอกไม้ ผู้หญิง เด็กๆ การ์ตูน รถยนต์ ผู้ชาย

21 จงเติมตัวเลขเรียงประโยค ให้ได้ความหมาย
2. แก้ว 1.รองเท้า 3. สวม <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

22 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt นางสาวดวงเดือน สร้อยจิตร สำนักงานเขตบางคอแหลม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google