งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลงพื้นบ้านในภูมิภาค ตะวันตก บัญญัติ เรืองศรี โด ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลงพื้นบ้านในภูมิภาค ตะวันตก บัญญัติ เรืองศรี โด ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพลงพื้นบ้านในภูมิภาค ตะวันตก บัญญัติ เรืองศรี โด ย

3 ความหมายเพลง พื้นบ้าน  ร้อยกรองมุข ปาฐะ  บทร้อยกรอง  ดนตรี โดยการถ่ายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ เรียบง่ายแบบชาวบ้าน

4 ๏ ชาวบ้านร้องเล่นกันจนเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิต ๏ แต่ละถิ่นจะมีลักษณะที่ แตกต่างกันไป ๏ ร้องคนเดียวหรือโต้ตอบกัน ๏ ใช้เครื่องประกอบจังหวะน้อย ชิ้น ลักษณะของเพลง พื้นบ้าน

5 เพลงพื้นบ้านใน ภูมิภาคตะวันตก ที่สำรวจพบในปัจจุบัน ๑. เพลงเกี่ยวกับเด็ก ๒. เพลงร้องโต้ตอบ ๓. เพลงประกอบการ ทำงาน ๔. เพลงประกอบความ เชื่อและพิธีกรรม ๕. เพลงประกอบการเล่น ของผู้ใหญ่ ๖. เพลงเบ็ดเตล็ด

6 ๑. เพลงสำหรับเด็ก เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น ของเด็ก

7 ประวัติเพลง สำหรับเด็ก  สืบไม่ได้ บางบทก็อาจเพิ่งเกิด เมื่อ ๔๐ – ๕๐ ปี ก่อน บางบท อาจเก่าถึง ๑๐๐ ปี เป็นการ จดจำและสืบทอดต่อกันมา  จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กนอน หลับ หรือยั่วเย้า หรือเด็กใช้ร้อง ประกอบการเล่น ( เอนก นาวิกมูล ๒๕๒๘ : ๙๔ )

8 เพลงกล่อมเด็ก  เพลงที่ผู้ใหญ่ร้องเพื่อกล่อมเด็ก ให้นอนหลับ  เนื้อหาของเพลงกล่อมเด็ก โดยทั่วไป  กล่าวถึงภาวะการนอนหลับ  ความรักความอาทรของแม่ที่มี ต่อลูก  การเปรียบเทียบความน่ารัก น่า เอ็นดูของเด็ก กับสัตว์ เช่น นกเขา นกเอี้ยง นกขุนทอง ฯลฯ

9 ตัวอย่าง บัญญัติ เรืองศรี เก็บจาก ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม เพลงกล่อมเด็ก

10 ผู้ร้อง : นางตามณี บุญมาก นกกาเหว่าเอยมาไข่ไว้ให้ แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรักคิดว่าลูก ในอุรา คาบข้าวมาเผื่อคาบเหยื่อ มาป้อน ปีกหางเจ้ายังอ่อนเลยท้อแท้แม่ จะสอนเจ้าบิน พาลูกไปหากินเอยที่ฝั่งน้ำแม่ คงคา ตีนหนึ่งก็เหยียบสาหร่ายเอยปากก็ไซ้ หาปลา ( ต่อ ) เพลงกล่อมเด็ก

11 กินเอ๋ยกุ้งกั้งเอ๋ยกินหอย กระพังแมงดา กินแล้วก็โผล่มาเอ๋ยจับต้นหว้า โพธิ์ทอง มีพรานนั่งด้อม ๆ มอง ๆยกปืนขึ้น ส่องถูกแม่กาดำ ตัวหนึ่งว่าจะต้มกินเอ๋ยตัว หนึ่งเอ๋ยว่าจะยำ คราวนี้แหละเป็นกรรมเอยของแม่กา แสนสงสาร นะลูกกำพร้าเอยของแม่กา ดำ เพลงกล่อมเด็ก

12 เพลงประกอบการเล่น ของเด็ก  เพลงที่เด็กใช้ร้องประกอบการ เล่น  การร้องกลุ่ม  ร้องเดี่ยว  สลับกันร้อง  มีการปรบมือให้จังหวะ  ทำท่าทางประกอบ ( สุกัญญา ภัทราชัย มปป. : ๒๓๘ )

13 ตัวอย่าง บัญญัติ เรืองศรี เก็บจาก ต. ไร่สะท้อน อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี เพลงประกอบการเล่น ของเด็ก

14 ผู้ร้อง : นางเลี่ยม บวบเมือง เพลงจันทร์เจ้า จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขอข้าว ขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า ขอช้างขอม้าให้น้อง ข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้อง ข้านั่ง ขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอละครให้น้อง ข้าดู ขอยายชูเลี้ยง น้องข้าเถิด ขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง เพลงประกอบการเล่น ของเด็ก

15 มอญซ่อนผ้า “ มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไว้ โน้นไว้นี่ฉันจะตีหลังเธอ ”

16 รีรีข้าวสาร “ รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าง เปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้


ดาวน์โหลด ppt เพลงพื้นบ้านในภูมิภาค ตะวันตก บัญญัติ เรืองศรี โด ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google