งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conceptual change model (CCM Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conceptual change model (CCM Model)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conceptual change model (CCM Model)
2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปในแก้ว

2 Conceptual change model (CCM Model)
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง “Melting” และ “Dissolving” Respond to a question ตอบคำถาม Expose beliefs อธิบายสิ่งที่คิดและเชื่อมั่น Confront beliefs เรียนรู้แนวคิดใหม่ Accommodate concept ปรับแนวคิด Extend the concept ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ Expand understanding ต่อยอดความเข้าใจ นักเรียนอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับ “Melting” และ “Dissolving” นักเรียนเรียนรู้แนวคิดใหม่ โดยพิจารณาเทียบกับความคิดเดิมที่มีเกี่ยวกับ “Melting” และ “Dissolving” ซึ่งสิ่งที่นักเรียนคิดอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างจากสิ่งที่เรียนรู้นี้ก็เป็นได้ นักเรียนปรับความคิดของตนเพื่อเรียนรู้ความหมายที่ต่างกันทางวิทยาศาสตร์ของทั้งสองคำ นักเรียนทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกับความหมายทางวิทยาศาสตร์ของทั้งสองคำ นักเรียนถามคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับความหมายของทั้งสองคำ เพื่อทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของทั้งสองคำ

3 Ice melts

4 Ice cubes melt

5 Sugar dissolves

6 Green tea dissolves

7 MELTING and DISSOLVING
ในทางวิทยาศาสตร์ คำว่า melting และ dissolving (ซึ่ง แปลว่า ละลาย เหมือนกัน) มีความหมายต่างกัน Melting คือกระบวนการที่ของแข็งละลายกลายเป็นของเหลว หรืออาจ เรียกว่า หลอม ได้เช่นกัน Dissolving คือกระบวนการที่ของแข็งและของเหลว ละลายรวมกัน กลายเป็นสารละลาย

8 Chocolate melts

9 Examples of melting and dissolving
dissolves Coffee powder ………………… in hot water dissolves Sugar ………………… in hot water dissolves Salt ………………… in water melts Ice ……………. melts Iron …………. melts Candle ……………. when it is hot burns Candle ……………. to give off light

10 ตัวอย่างของคำต่อไปนี้
Melts Dissolves Burns Mixes

11 dissolves Coffee powder ………………… in hot water dissolves Sugar ………………… in hot water dissolves Salt ………………… in water melts Ice ……………. melts Gold…………. melts Candle ……………. when it is hot burns Candle ……………. to give off light burns Paper ……………. to give off light mixes Milk ……………. with water mixes Yoghurt ……………. with orange juice


ดาวน์โหลด ppt Conceptual change model (CCM Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google