งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ช็อคโกแลต M&M เข้าไปในปาก 2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปใน แก้ว Conceptual change model (CCM Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ช็อคโกแลต M&M เข้าไปในปาก 2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปใน แก้ว Conceptual change model (CCM Model)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ช็อคโกแลต M&M เข้าไปในปาก 2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปใน แก้ว Conceptual change model (CCM Model)

2 Respond to a question ตอบคำถาม Expose beliefs อธิบายสิ่งที่คิดและเชื่อมั่น Confront beliefs เรียนรู้แนวคิดใหม่ Accommodate concept ปรับแนวคิด Extend the concept ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ Expand understanding ต่อยอดความเข้าใจ นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง “Melting” และ “Dissolving” นักเรียนอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับ “Melting” และ “Dissolving” นักเรียนเรียนรู้แนวคิดใหม่ โดยพิจารณาเทียบกับ ความคิดเดิมที่มีเกี่ยวกับ “Melting” และ “Dissolving” ซึ่งสิ่งที่นักเรียนคิดอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างจาก สิ่งที่เรียนรู้นี้ก็เป็นได้ นักเรียนปรับความคิดของตนเพื่อเรียนรู้ความหมายที่ ต่างกันทางวิทยาศาสตร์ของทั้งสองคำ นักเรียนทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกับความหมาย ทางวิทยาศาสตร์ของทั้งสองคำ นักเรียนถามคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับความหมายของทั้ง สองคำ เพื่อทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของทั้ง สองคำ

3 Ice melts

4 Ice cubesmelt

5 Sugar dissolves

6 Green tea dissolves

7 MELTING and DISSOLVING ในทางวิทยาศาสตร์ คำว่า melting และ dissolving ( ซึ่งแปลว่า ละลาย เหมือนกัน ) มี ความหมายต่างกัน Melting คือกระบวนการที่ของแข็งละลาย กลายเป็นของเหลว หรืออาจเรียกว่า หลอม ได้ เช่นกัน Dissolving คือกระบวนการที่ของแข็งและของเหลว ละลายรวมกันกลายเป็นสารละลาย

8 Chocolate melts

9 Examples of melting and dissolving Coffee powder ………………… in hot water dissolves Sugar ………………… in hot water dissolves Salt ………………… in water dissolves Ice ……………. melts Iron …………. melts Candle ……………. when it is hot melts Candle ……………. to give off light burns

10 ตัวอย่างของคำต่อไปนี้ 1.Melts 2.Dissolves 3.Burns 4.Mixes

11 Coffee powder ………………… in hot water dissolves Sugar ………………… in hot water dissolves Salt ………………… in water dissolves Ice ……………. melts Gold…………. melts Candle ……………. when it is hot melts Candle ……………. to give off light burns Paper ……………. to give off light burns Milk ……………. with water mixes Yoghurt ……………. with orange juice mixes


ดาวน์โหลด ppt 1. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ช็อคโกแลต M&M เข้าไปในปาก 2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปใน แก้ว Conceptual change model (CCM Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google