งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดบนดวงอาทิตย์ ( Sunspots ). หัวข้อการบรรยาย  What are the precise causes of flares and CMEs?  ทำไมจุดบนดวง อาทิตย์มีรอบการเกิด ดับ ประมาณ 11 ปี 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดบนดวงอาทิตย์ ( Sunspots ). หัวข้อการบรรยาย  What are the precise causes of flares and CMEs?  ทำไมจุดบนดวง อาทิตย์มีรอบการเกิด ดับ ประมาณ 11 ปี "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดบนดวงอาทิตย์ ( Sunspots )

2 หัวข้อการบรรยาย  What are the precise causes of flares and CMEs?  ทำไมจุดบนดวง อาทิตย์มีรอบการเกิด ดับ ประมาณ 11 ปี  ทำไมอุณหภูมิที่ชั้น ของโคโรนา สูงกว่า อุณหภูมิของชั้นโฟ โตสเฟียร์

3 ข้อมูลดวงอาทิตย์

4 โครงสร้างดวงอาทิตย์ (solar structure) Core: รัศมี 200,000 km เป็นที่เกิด ของปฏิกิริยา นิวเครียร์ Radiation zone: 300,000 km, พลังงานแสงอาทิตย์ถูกส่งผ่านออกมา โดยการแผ่รังสี Convection zone: 200,000 km ต่ำ กว่าชั้น โฟโตสเฟียร์ เป็นที่พลังงาน แสงอาทิตย์ 5 ถูกส่งผ่านออกมาโดยการ พาความร้อน Photosphere: เป็นส่วนที่ดูดกลืนการ แผ่รังสีความร้อนมีความหนาประมาณ 500 km Chromosphere: sun lower atmosphere (1500 km) Transition zone: เป็นชั้นที่ถัดจากชั้น แอทโมสเฟียร์ประมาณ 8500 km และ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น Corona: 10,000 km รวมกับชั้น เทนนอส แอทโมสเฟียร์ เป็นที่เกิดของ ลมสุริยะ

5 การถ่ายเทความร้อนของดวง อาทิตย์ เม็ดความร้อนบนผิวดวง อาทิตย์ : convection cell structure on the surface ขนาด =1000 km, life time=10min เม็ดความร้อนสว่างจะอยู่สูงกว่าเม็ด ความร้อนที่มืดกว่า อุณหภูมิแตกต่างกัน 500 K

6 องค์ประกอบก๊าซของดวงอาทิตย์

7 รอบการหมุนของดวงอาทิตย์ 36 days 26 days

8 การเคลื่อนที่ของก๊าซบนผิวดวง อาทิตย์

9 การเกิดขึ้นของจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) 1. อัตราการหมุนในแต่ละชั้นของ ดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ทำให้ เกิดการเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กขึ้น 2. กระแสการพาความร้อน ที่ เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ในกลุ่มของก๊าซร้อนบนผิวของ ดวงอาทิตย์ 3. ปริมาณของสนามแม่เหล็กและ จำนวนกลุ่มของก๊าซร้อนที่ เพิ่มขึ้นบนผิวของดวงอาทิตย์ 4. การปั่นป่วนที่เกิดขึ้นที่ผิวของ ดวงอาทิตย์ บริเวณขั้วเหนือ ขั้วใต้ 5. โดยปกติแล้วขั้วของดวง อาทิตย์จะเป็นตัวสร้าง sunspots 6. กลุ่มของ sunspot ที่มีขนาด ใหญ่จะสร้าง flares และ coronal

10

11 รูปถ่ายจากผิวดวงอาทิตย์ Granulae Sunspot Flare Faculae

12 การเกิดสนามแม่เหล็กระหว่าง sunspots

13 รอบการเกิดดับของจุดบนดวง อาทิตย์  จำนวนของจุดบนดวงอาทิตย์จะสูงที่สุดใน ทุกรอบ 11 ปี  Astronomers คาดว่าเกิดจาก : - กระบวนการเกิดสนามแม่เหล็กของดวง อาทิตย์มีรอบเวลา 11 ปีต่อรอบ - อำนาจแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์  ( วงโคจรของดาวพฤหัสบดี = 11.86 ปี )

14 จำนวนของจุดบนดวงอาทิตย์

15 การจำแนกจุดดับบนดวงอาทิตย์ & แฟร์  วัดตำแหน่งในหน่วยของ องศาอาทิตย์  กลุ่มแรกอธิบายถึงขนาดของจุดบนดวงอาทิตย์  กลุ่มที่สอง อธิบายถึงรูปร่างของกลุ่มหรือตัวของ จุดดับบนดวงอาทิตย์  This categorization allows astronomers to accurately predict solar flares  Classifications Fsi, Fki, and Fkc carry a 100% probability of an M flare within 24 hours!  Classification Fkc also carries a 50% probability of an X (X-ray) flare.  Surpasses all other prediction methods and classifications.  Groups that produce flares are relatively rare, except during solar maximum

16 Sunspots, Flares, and CMEs MDI LASCO C2 EIT LASCO C3

17 Types of Amateur Solar Scopes Celeostat is a motorized reflective telescope Direct view or pin-hole projection system Solar Dobsonian telescope – using 1-way mirror and uncoated mirror Filtered standard telescope – many filter types available

18 Internet Links Missions & Observatories  NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) Satellite http://sohowww.nascom.nasa.gov/http://sohowww.nascom.nasa.gov/  NASA Transition Region and Coronal Explorer (TRACE) Satellite http://vestige.lmsal.com/TRACE/http://vestige.lmsal.com/TRACE/  ESA/NASA Yohkoh Satellite http://www.lmsal.com/YPOP/http://www.lmsal.com/YPOP/  Big Bear Solar Observatory http://www.bbso.njit.edu/http://www.bbso.njit.edu/  Mees Observatory http://www.solar.ifa.hawaii.edu/mees.htmlhttp://www.solar.ifa.hawaii.edu/mees.html Education Sites  NASA Space Weather http://www.spaceweather.comhttp://www.spaceweather.com  NASA Science web http://science.nasa.gov/ http://www.spacescience.com/http://science.nasa.gov/http://www.spacescience.com/  NASA Solar Flare Theory http://hesperia.gsfc.nasa.gov/sftheory/http://hesperia.gsfc.nasa.gov/sftheory/  NASA Marshall Solar Physics http://science.nasa.gov/ssl/PAD/solar/http://science.nasa.gov/ssl/PAD/solar/  Thursday’s Classroom http://www.thursdaysclassroom.comhttp://www.thursdaysclassroom.com Solar Observing Organizations  Association of Lunar & Planetary Observers (ALPO) – http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/solar.htmlhttp://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/solar.html  Astronomical League Sunspotter’s Club http://www.astroleague.org/al/obsclubs/sunspot/sunsptcl.htmlhttp://www.astroleague.org/al/obsclubs/sunspot/sunsptcl.html  British Astronomical Association http://ourworld.compuserve.com/homepages/M_Beales/http://ourworld.compuserve.com/homepages/M_Beales/  American Asociation of Variable Star Observers, solar http://www.aavso.org/solar/http://www.aavso.org/solar/  Yahoo Solar Astronomy site list http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Solar_System/Sun/http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Solar_System/Sun/


ดาวน์โหลด ppt จุดบนดวงอาทิตย์ ( Sunspots ). หัวข้อการบรรยาย  What are the precise causes of flares and CMEs?  ทำไมจุดบนดวง อาทิตย์มีรอบการเกิด ดับ ประมาณ 11 ปี 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google