งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้ ขอน้อมนำ จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้ ขอน้อมนำ จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้ ขอน้อมนำ จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯ ให้ชาว สว. ได้อ่านเพื่อเป็นบุญกุศลทุกประการ จดหมายในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯ ( จากหนังสือ ระลึกถึง … และสาระจากเรือนธรรม ) ลูกพ่อ ในพื้นแผ่นดินนี้ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและ ความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนาความดี ด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนา นั้นจักสำเร็จลงได้ จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอลูกดังนี้ … ๑. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต ….. ปัจจุบัน ….. อนาคต ๒. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจาก ความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหา อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๓. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ พอใจตาม กำลัง คือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือทำงานให้มี ความพอใจเหมาะสมแก่งานให้ดำรงชีพให้เหมาะสม แก่ฐานะของ ตน ๔. มีความมั่นคงแห่งจิต คือให้มองโทษของความเกียจ คร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อไม่เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า ….. มีลาภมียศสุข ทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่า “ ชั่ง มัน ” พ่อ ๖ / ๑๐ / ๒๕๔๗ ** ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รัก ของพ่อทุกคน ฉันรักพ่อฉันจัง สิรินธร ( ข้อมูลโดย นางลัดดา ปกป้อง … ผู้แทนสำนักงานเลขานุการ )

2 ขอเชิญชาว สว ส่งข่าวสารความรู้เผยแพร่ในจดหมายข่าว KM ได้ที่ผู้แทนสำนักงาน เลขานุการ ( รัตนา เที่ยงธีระธรรม ) โทร 7509 จัดทำจดหมายข่าว โดย น. ส. รัตนา เที่ยงธีระธรรม ข้อมูลจาก หนังสือ “ ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า โดย พระอาจารย์พรหม หน้า 18 ๒ โดยผู้แทน KM สำนักงานเลขานุการ น. ส. รัตนา เที่ยงธีระธรรม ข้อมูลจากผู้แทน KM ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน นางพิมพา สมใจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ได้ร่วมมือจัดทำสื่อการสอนชุดวิชาผู้นำและการบริหาร และชุดวิชายุทธศาสตร์ และความมั่นคงแห่งชาติ ในรูปแบบ e-Book และ CD เสียงประจำชุดวิชา และได้ส่งมอบสื่อการสอนดังกล่าวให้ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดย พลอากาศโท คำรบ ลียะวณิช ผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้รับมอบ สื่อการสอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรการทัพอากาศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนาวาอากาศเอก มีกำหนดเปิดสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะร่วมมือกับกองบัญชาการฝึกศึกษาทหาร อากาศจัดสัมมนาเสริม ทั้ง 2 ชุดวิชาดังกล่าวในเดือนมกราคม 2551 และเดือนเมษายน 2551 ต่อไป บางทีอะไรๆ มันจะดีขึ้นถ้าทุกคนหยุดโต้เถียงกัน สุภาษิตตะวันออกที่โด่งดังกล่าวว่า ผู้ที่รู้ไม่พูด ผู้ที่พูดไม่รู้ มันอาจจะฟังลึกซึ้งจนกว่าเราจะฉุกคิดได้ว่า ถ้าใช่ ผู้กล่าวย่อมเป็นผู้หนึ่งที่ไม่รู้


ดาวน์โหลด ppt ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้ ขอน้อมนำ จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google