งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

2 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ประเทศไทย 827 ราย อัตราต่อแสน 1.30 อันดับ 2 ของประเทศ ( พัทลุง สุรินทร์ ระนอง ศรีสะเกษ เลย ) สุรินทร์ 88 ราย อัตราต่อแสน 6.36 ( ข้อมูล ระบาดสุรินทร์ ) เสียชีวิต 5 ราย (+ 1 ระหว่างดำเนินการ ) งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูล สำนักระบาด ประเทศไทย 11,202 ราย อัตราต่อ แสน 17.54 เขต 14 894 ราย อัตราต่อแสน 13.45 จังหวัดสุรินทร์ 126 ราย อัตราต่อแสน 9.12 – อันดับ 53 ของประเทศ อันดับ 4 ของเขต ( จากผู้ป่วยมากไปน้อย ) ไข้เลือดออกปีนี้คาดว่าจะระบาดรุนแรงมาก ขึ้น – ปี 55 พบ พบสัดส่วนเดงกี type 3 มากขึ้น และจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย อายุมากว่า 15 ปี 7 ราย งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

4 กุมภาพันธ์ 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

5 15 มีนาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

6 มีนาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

7 15 เมษายน 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

8 เมษายน 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

9 15 พฤษภาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

10 พฤษภาคม 55 อัตราป่วย 11.35 จำนวน 157 ราย งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

11 การเฝ้าระวังโรค ไข้หวัดนก –29 พฤษภาคม 2555 กระทรวงสาธารณสุข ของ ประเทศกัมพูชาได้ประกาศยืนยันการติดเชื้อ ไข้หวัดนกไวรัส (H5N1) หญิงอายุ 10 ปีจาก จังหวัด Kampong Speu เกิดอาการวันที่ 20 พฤษภาคม 2012 เสียชีวิตเมื่อ 27 พฤษภาคม 2555 – จังหวัดสุรินทร์ จากระบบเฝ้าระวัง ILI และ 506 ยังไม่มีค่าสูงผิดปกติ งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

12 การเฝ้าระวังโรค มือเท้าปาก – สุรินทร์ พบผู้ป่วย 88 ราย อัตราต่อแสน 6.36 – สูงกว่าค่า Median ตั้งแต่ต้นปี เห็ดพิษ – จาก สำนักระบาดวิทยา 2555 มีรายงาน ผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษใน ภาคเหนือแล้ว 12 ราย จากผู้ป่วย 50 ซึ่งพบว่า ใช้การทดสอบโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

13 การเฝ้าระวังโรค อาหารเป็นพิษ จังหวัดสุรินทร์ – จำนวนทั้งสิ้น 1,791 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วย 129.46 ต่อแสนประชากร – วันที่ 22-23 พค. 55 เกิด อาหารเป็นพิษ จากการทานบะหมี่ ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันควบคุมโรคและตรวจสอบ มาตรฐานผ่านแล้ว งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

14 แจ้งพบเหตุ อาหารเป็นพิษ 8ราย งานข่าวโรคและภัย สสจ.สุรินทร์ SMS 0833755072 E-mail SURINPHER@HOTM AIL.COM แจ้งเจ้าของ พท. เวช กรรมสังคม รพ. สุรินทร์ รายงาน ผู้บริหารและ หน่วยงาน รับผิดชอบ แผนภูมิแจ้งข่าว กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติโรคและภัย กลุ่มงานเวชกรรม รพ.สุรินทร์ เทศบาลสุรินทร์ วันที่ 23 พค.55 วันที่ 24 พค 55 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

15


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google