งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

2 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส
ประเทศไทย 827 ราย อัตราต่อแสน 1.30 อันดับ 2 ของประเทศ (พัทลุง สุรินทร์ ระนอง ศรีสะเกษ เลย) สุรินทร์ 88 ราย อัตราต่อแสน 6.36 (ข้อมูลระบาดสุรินทร์) เสียชีวิต 5 ราย (+ 1 ระหว่างดำเนินการ) งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลสำนักระบาด
ประเทศไทย 11,202 ราย อัตราต่อแสน 17.54 เขต ราย อัตราต่อแสน 13.45 จังหวัดสุรินทร์ 126 ราย อัตราต่อแสน 9.12 อันดับ 53 ของประเทศ อันดับ 4 ของเขต (จากผู้ป่วยมากไปน้อย) ไข้เลือดออกปีนี้คาดว่าจะระบาดรุนแรงมากขึ้น ปี 55 พบ พบสัดส่วนเดงกี type 3 มากขึ้น และจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย อายุมากว่า 15 ปี 7 ราย สะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงมากขึ้น งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

4 กุมภาพันธ์ 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

5 15 มีนาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

6 มีนาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

7 15 เมษายน 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

8 เมษายน 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

9 15พฤษภาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

10 อัตราป่วย 11.35 จำนวน 157 ราย พฤษภาคม 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

11 การเฝ้าระวังโรค ไข้หวัดนก
29 พฤษภาคม 2555 กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศกัมพูชาได้ประกาศยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดนกไวรัส (H5N1)หญิงอายุ 10 ปีจาก จังหวัด Kampong Speu เกิดอาการวันที่ 20 พฤษภาคม 2012 เสียชีวิตเมื่อ 27 พฤษภาคม 2555 จังหวัดสุรินทร์ จากระบบเฝ้าระวัง ILI และ 506 ยังไม่มีค่าสูงผิดปกติ ไข้หวัดนก อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา รวมมีผู้ป่วยสะสมปี นี้ 3 ราย งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

12 การเฝ้าระวังโรค มือเท้าปาก เห็ดพิษ
สุรินทร์ พบผู้ป่วย 88 ราย อัตราต่อแสน 6.36 สูงกว่าค่า Median ตั้งแต่ต้นปี เห็ดพิษ จาก สำนักระบาดวิทยา มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษในภาคเหนือแล้ว 12 ราย จากผู้ป่วย 50 ซึ่งพบว่าใช้การทดสอบโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ดาว์นโหลดได้ที่เวปของงานยุทธ งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

13 การเฝ้าระวังโรค อาหารเป็นพิษ จังหวัดสุรินทร์
จำนวนทั้งสิ้น 1,791 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อแสนประชากร วันที่ พค. 55 เกิด อาหารเป็นพิษจากการทานบะหมี่ ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันควบคุมโรคและตรวจสอบมาตรฐานผ่านแล้ว งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

14 แผนภูมิแจ้งข่าว กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติโรคและภัย
แผนภูมิแจ้งข่าว กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติโรคและภัย SMS งานข่าวโรคและภัย สสจ.สุรินทร์ แจ้งพบเหตุ อาหารเป็นพิษ 8ราย แจ้งเจ้าของ พท เวชกรรมสังคม รพ.สุรินทร์ กลุ่มงานเวชกรรม รพ.สุรินทร์ เทศบาลสุรินทร์ รายงานผู้บริหารและ หน่วยงานรับผิดชอบ วันที่ 23 พค.55 วันที่ 24 พค 55 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google