งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องนมแม่ วาสนา งามการ. ข้อจำกัดที่ควรทราบ สมองมีเวลาโตที่จำกัด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก สูงที่สุด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องนมแม่ วาสนา งามการ. ข้อจำกัดที่ควรทราบ สมองมีเวลาโตที่จำกัด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก สูงที่สุด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องนมแม่ วาสนา งามการ

2

3 ข้อจำกัดที่ควรทราบ สมองมีเวลาโตที่จำกัด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก สูงที่สุด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก สูงที่สุด หากทารกเจ็บป่วย มีผลต่อการ พัฒนาสมองและร่างกาย ทารกที่กินนมแม่เยื่อบุลำไส้จะมีเชื้อ โรคชนิดดี ทารกที่กินนมผสมเยื่อบุลำไส้จะอุดม ไปด้วยเชื้อโรคชนิดก่อโรค ความจุของกระเพาะอาหารในทารกมี น้อย

4 ประโยชน์ของนมแม่ ต้นทุนสมอง (IQ) มากกว่าเด็กที่ได้รับนมผง 2-11 จุด 50% จากพันธุกรรม 50% จากการให้อาหารและการ เลี้ยงดู 50% จากพันธุกรรม 50% จากการให้อาหารและการ เลี้ยงดู ต้นทุนสุขภาพ ลดปัญหาภูมิแพ้ ลดการเกิด โรคเบาหวาน secretory IgA เริ่มสร้างเมื่อ 4 เดือนจะ เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อและ ภูมิแพ้ เมื่อทารกอายุ 1-2 ปี secretory IgA เริ่มสร้างเมื่อ 4 เดือนจะ เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อและ ภูมิแพ้ เมื่อทารกอายุ 1-2 ปี ต้นทุนด้านการพัฒนาด้านอารมณ์ การมีศีลธรรม อดทน อดกลั้น รู้จักการรอคอย รู้จักการรอคอย

5 ประโยชน์ของนมแม่ต่อแม่ ลดค่าใช้จ่าย สะดวก ช่วยในการลดน้ำหนักลดการเกิดโรคเบาหวานในแม่ลดการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่เว้นระยะการมีบุตรลดการเสียเลือดในช่วงที่แม่ให้นมบุตร

6 นมแม่ต้นทุนสมองลูกรัก IQ เด็กไทย 88-92 ( ค่าปกติ 90-100 ) นมแม่มีเซลล์เปิดพันธุกรรม นมแม่มีสารอาหารที่ใช้ในการพัฒนาสมองโดยตรง (DHA) ไขมันในน้ำนมแม่ใช้ในการสร้างจุดเชื่อมต่อในสมอง และเส้นใยประสาท สัมผัสทั้ง 5 ทางผ่านของการเรียนรู้อย่างซ้ำๆ ทำให้ เส้นใยสมองลูกรักมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรกสูงที่สุด

7 สารอาหารที่ใช้ในการพัฒนาสมอง ทอรีน สำคัญประสาท จอตา ดูดซึมไขมัน คาร์นิทีนสำคัญต่อการสังเคราะห์ไขมันสำหรับ สมอง ( พลาสมาของทารกที่ได้นมแม่มีคาร์นิที นสูงกว่าทารกที่ได้นมวัวที่เติมคาร์นิทีนจนสูง กว่านมแม่ ฮอร์โมนที่ใช้ในการพัฒนาสมองลูก ( นม ผสมไม่มี )

8 สารอาหารในน้ำนมแม่ ที่นมผสมไม่สามารถเทียบเคียงได้

9 โปรตีน มีประมาณร้อยละ 0.9 ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์ อื่นแต่เหมาะสมกับไตของทารก แม่ที่คลอดก่อนกำหนดมีโปรตีนสูงกว่าแม่ที่ คลอดครบกำหนด ในหัวน้ำนม (colostrum) มี 1.58 กรัม /100 ซี ซี ( มี IgA 0.5 กรัม /100 ซีซี )

10 สารอาหารในน้ำนมแม่ โปรตีน มีประมาณร้อยละ 0.9 ต่ำแต่ เหมาะสมกับไตทารก โปรตีน ส่วนประกอบที่สำคัญคือ whey : casein ( เวย์ และเคซีน ) whey : casein ( เวย์ และเคซีน ) colostrum หัวน้ำนม 90 : 10 colostrum หัวน้ำนม 90 : 10 mature milk น้ำนมแท้ 60 : 40 mature milk น้ำนมแท้ 60 : 40 cow milk นมวัว 20 : 80 cow milk นมวัว 20 : 80 whey ในนมแม่ คือ Alpha lactalbumin แอลฟ้า แลคตอลบูมิน ( โปรตีน ในคน ) whey ในนมวัวคือ Beta lactalbumin ( โปรตีนในนมวัว )


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องนมแม่ วาสนา งามการ. ข้อจำกัดที่ควรทราบ สมองมีเวลาโตที่จำกัด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก สูงที่สุด เวลาที่จำกัดของการพัฒนาสมอง 6 เดือนแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google