งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสมัครเวบ ไซด์ t.org ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสมัครเวบ ไซด์ t.org ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการสมัครเวบ ไซด์ Http://nisit.kasetsar t.org ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 เข้าจากหน้าเวบไซด์ www.ku.ac.th ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 หรือพิมพ์ชื่อเวบไซด์ http://nisit.kasetsart.org ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4 เลือกวิทยาเขตบางเขน ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

5 เลือก Login ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

6 เลือก Account มีปัญหา + ลืม Password ไม่ Activate เข้าที่นี่ครับ ( นิสิต )

7 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรอกรหัสนิสิตและ E-mail เกษตร แล้วเลือก ส่ง E-mail

8 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้า https://webmail.ku.ac.th แล้วเช็ค E-mail

9 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เช็ค E-mail เรื่อง Transcript_Activity_Nisit_Kas etsart_Org Transcript_Activity_Nisit_Kas etsart_Org

10 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ยืนยันการสมัคร เลือกที่ Click

11 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กลับไปที่หน้า Login กรอกรหัสนิสิต และ Password เลือก Login

12 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การสมัครเข้าร่วม กิจกรรม

13 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกค้นหาโครงการ

14 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกค้นหาเพื่อแสดงชื่อ โครงการ

15 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกชื่อโครงการที่ต้องการ สมัคร

16 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกสมัคร (Add)

17 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (Add)

18 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การเช็คชั่วโมง กิจกรรม กรณีโครงการขึ้นไม่ครบ Print ใบ Transcript แล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละ โครงการที่นิสิตเข้าร่วม

19 ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกรายงานผลการเข้าร่วม กิจกรรม

20 เลือกที่รายงานผลใบบันทึกกิจกรรม แบบแยกประเภท เฉพาะที่ " รับรอง " ( เช็คว่าผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ หรือไม่ ) ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

21 ใบรับรองฉบับตรวจสอบ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

22 เลื่อนมาด้านล่างจะพบสรุป ข้อมูลในตาราง สีแดงคือ ยังไม่ ผ่านเกณฑ์ สีเขียวคือ ผ่านเกณฑ์ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสมัครเวบ ไซด์ t.org ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google