งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้บริการกูเกิล (Google) 1 การใช้บริการ Gmail 2 การใช้บริการ รูปภาพ บนเว็บ Google 3 การใช้บริการ Google Earth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้บริการกูเกิล (Google) 1 การใช้บริการ Gmail 2 การใช้บริการ รูปภาพ บนเว็บ Google 3 การใช้บริการ Google Earth."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้บริการกูเกิล (Google) 1 การใช้บริการ Gmail 2 การใช้บริการ รูปภาพ บนเว็บ Google 3 การใช้บริการ Google Earth

2 การใช้บริการ Gmail Gmail ใช้เทคโนโลยีการค้นหาของ Google เพื่อ ค้นหาข้อความต่างๆ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่ต้องสร้าง แฟ้ม และจัดระเบียบข้อมูลในจดหมายของตนอีก คุณสมบัติอื่นๆ ของ Gmail ยังมีการใช้เทคโนโลยี การค้นหาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งาน ด้วยวิธีนี้ การค้นหาจะทำให้การใช้งาน จดหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนี่คือเรื่อง ที่ Google เชื่อว่าจะสามารถให้บริการได้ดี

3 หน้าแรกของกูเกิล

4 Click เพื่อสมัครเข้าใช้งาน

5 กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวให้ ครบทุกช่อง

6 เมื่อสมัครแล้วให้กดตรงที่ชี้ไว้เพื่อ ตรวจสอบบัญชี

7 วิธีการลงชื่อเข้าใช้

8 เข้าหน้าแรกของ gmail แล้วใส่ชื่อและรหัสเพื่อเข้าสู่ ระบบ

9 การใช้บริการรูปภาพบนกูลเกิล

10 เมื่อเข้าไปในหน้าหลักของเว็บไซด์ ให้เลือกที่ “ รูปภาพ ” จะมีหน้าต่าง ค้นหา รูปภาพปรากฏขึ้นมา จากนั้น ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหาลงไปในช่องว่างสำหรับใส่ข้อมูล

11 เช่น ต้องการค้นหารูปภาพของคำว่า “ ไดอารี่ออนไลน์ ” ก็ให้ใส่ข้อมูลดังตัวอย่างข้างต้น แล้วเลือกที่คำว่า “ ค้นหา รูปภาพ ” เพื่อให้ได้รูปภาพตามต้องการ

12 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลภาพของคำว่า “ ไดอารี่ออนไลน์ ” เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างของข้อมูลแล้ว จะเห็นได้ว่า มีข้อมูล รูปภาพจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลภาพของคำว่า “ ไดอารี่ออนไลน์ ” เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างของข้อมูลแล้ว จะเห็นได้ว่า มีข้อมูล รูปภาพจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ

13 แต่ถ้าข้อมูลที่ขึ้นมาที่หน้าต่างแรก ยังไม่ตรงกับความ ต้องการ ให้เลือกที่ “ ถัดไป ” เรื่อยๆจนกว่าจะพบข้อมูล ตามที่ต้องการ

14 บริการกูเกิ้ล เอิร์ธ (Google Earth) Google Earth นั้นก็จะเป็นการทำงานแบบ client-server โปรแกรมจะใช้งานจะเรียกว่า Google Earth ซึ่ง Google เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับรายละเอียดของภาพ ข้อมูล Google Earth นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสร้างระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interfacing) เพื่ออำนวยความสะดวกใน การค้นหาข้อมูลและทำให้การแสดงผลข้อมูลมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ Google ได้ นำเอาภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจาก ดาวเทียมมาผสมผสานกับเทคโนโลยี streaming และทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Google เองเพื่อนำเราไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ บนแผนที่โลกดิจิตอล

15 การใช้งาน ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Google Earth ดังนี้ 1. เริ่มต้นโดยการ search คำว่า “Google Earth” จากเว็บไซต์ www.google.com หรือ www.google.com 2. ดาวน์โหลดได้ที่ http://earth.google.com http://earth.google.com จากนั้น ทำการ Download program และทำ การ Install program 3. เมื่อทำการ Install program เรียบร้อยแล้ว เราจะสามารถเห็นหน้าจอการ ใช้งานดังรูป ด้านล่างนี้ หรือ

16 หน้าจอคอมพิวเตอร์

17 การค้นหาตำแหน่งสถานที่ตั้ง (Search) เราสามารถทำการ Search ข้อมูลสถานที่ต้องการได้ โดย การกรอกข้อมูลลงในช่องกรอกรายละเอียด จากนั้นทำการกดปุ่ม Search โดยแบ่งเป็นประเภทของการ ค้นหาข้อมูลได้ 3 ลักษณะคือ - Fly to : ค้นหาแบบระบุชื่อสถานที่หรือกำหนดพิกัด - Local search : ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขว่าต้องการหา อะไรที่ไหน ( เช่นหาร้าน Pizza ที่เมือง San Francisco, CA) - Directions : ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขว่าต้องการเดินทาง จากเมืองต้นทางไปยังเมืองปลายทาง ( โปรแกรมจะบอกเส้นทางว่าจะต้องเลี้ยวทิศไหนระยะทาง เท่าไหร่บนถนนชื่ออะไร ) ภายหลังจากกดปุ่ม Search คำว่า bangkok ( แบบ Fly to) โปรแกรมจะแสดงภาพของสิ่งที่เรา ค้นหา

18 หน้าจอคอมพิวเตอร์

19 ภายหลังจากกดปุ่ม Search คำว่า bangkok ( แบบ Fly to) โปรแกรมจะแสดง ภาพของสิ่งที่เราค้นหา ภายหลังจากกดปุ่ม Search คำว่า bangkok ( แบบ Fly to) โปรแกรมจะแสดง ภาพของสิ่งที่เราค้นหา หน้าจอคอมพิวเตอร์

20 แสดงปุ่มการควบคุมแผนภาพ (Navigation Panel) เราสามารถทำการปรับการแสดงผลบนแผนภาพโดยการกดปุ่ม ต่างบน Navigation Panel - Zoom in, Zoom out : ขยายและย่อขนาดภาพ - Rotate left, Rotate right : หมุนภาพ - ปุ่มลูกศร : สำหรับเลื่อนแผนภาพไปยังทิศที่ต้องการ - Tilt up, Tilt down : เลื่อนองศาของการมองจากแนวราบถึง แนวดิ่ง (0-90 °)

21 ภาพภูเขาไฟฟูจิเมื่อมองในแนวดิ่ง

22 ภายหลังจากปรับมุมมองและ ขยายภาพ

23 จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ ทองเหง้า นางสาวสุธินี แตงปั้น นางสวาสุวานี ทองท่าโพธิ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้บริการกูเกิล (Google) 1 การใช้บริการ Gmail 2 การใช้บริการ รูปภาพ บนเว็บ Google 3 การใช้บริการ Google Earth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google