งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
1. ความสำคัญของที่อยู่อาศัยต่อครอบครัว และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 1. ความสำคัญของที่อยู่อาศัยต่อครอบครัว และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. นานาประเทศมีการจัดตั้งกระทรวงที่อยู่อาศัยหรือกระทรวงการก่อสร้าง 2. นานาประเทศมีการจัดตั้งกระทรวงที่อยู่อาศัยหรือกระทรวงการก่อสร้าง 3. ประเทศไทยเคยมีการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยมาก่อนในอดีตปี 2526 3. ประเทศไทยเคยมีการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยมาก่อนในอดีตปี 2526 4.  ประเทศไทยกับแถลงการณ์ Bellagio Housing Declaration ปี 2548 4.  ประเทศไทยกับแถลงการณ์ Bellagio Housing Declaration ปี 2548 5.  ผู้นำวงการที่อยู่อาศัยหลายประเทศ พบหารือกับ ธอส เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัย เมื่อต้นปี 2550 5.  ผู้นำวงการที่อยู่อาศัยหลายประเทศ พบหารือกับ ธอส เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัย เมื่อต้นปี 2550

3 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
6. ปี ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 6. ปี ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 7. แนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย 7. แนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย 8. ประเด็นเชิงนโยบายที่ควรพิจารณา 8. ประเด็นเชิงนโยบายที่ควรพิจารณา 9. บทบาทของ ธอส. ในการพัฒนาโครงสร้างสำคัญในระบบตลาดที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 9. บทบาทของ ธอส. ในการพัฒนาโครงสร้างสำคัญในระบบตลาดที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google