งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย

2 1. ความสำคัญของที่อยู่อาศัยต่อครอบครัว และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ 2. นานาประเทศมีการจัดตั้งกระทรวงที่อยู่อาศัย หรือกระทรวงการก่อสร้าง 3. ประเทศไทยเคยมีการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัย มาก่อนในอดีตปี 2526 4. ประเทศไทยกับแถลงการณ์ Bellagio Housing Declaration ปี 2548 5. ผู้นำวงการที่อยู่อาศัยหลายประเทศ พบหารือ กับ ธอส. เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัย เมื่อต้นปี 2550 1. ความสำคัญของที่อยู่อาศัยต่อครอบครัว และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ 2. นานาประเทศมีการจัดตั้งกระทรวงที่อยู่อาศัย หรือกระทรวงการก่อสร้าง 3. ประเทศไทยเคยมีการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัย มาก่อนในอดีตปี 2526 4. ประเทศไทยกับแถลงการณ์ Bellagio Housing Declaration ปี 2548 5. ผู้นำวงการที่อยู่อาศัยหลายประเทศ พบหารือ กับ ธอส. เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัย เมื่อต้นปี 2550

3 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย 6. ปี 2550 ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีนโยบายที่ อยู่อาศัยแห่งชาติ 7. แนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับนโยบายหรือ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย 8. ประเด็นเชิงนโยบายที่ควรพิจารณา 9. บทบาทของ ธอส. ในการพัฒนาโครงสร้าง สำคัญในระบบตลาดที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 8. ประเด็นเชิงนโยบายที่ควรพิจารณา 9. บทบาทของ ธอส. ในการพัฒนาโครงสร้าง สำคัญในระบบตลาดที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย


ดาวน์โหลด ppt โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google