งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2

2 การสร้างทีมเบาหวาน มีหัวหน้าทีมที่ดี หาแนวร่วมที่พร้อมทำงาน
สมาชิกผ่านการอบรมด้านเบาหวานมาด้วยกัน เกิดความสนิทสนมในทีม สมาชิกทำงานร่วมกันในแนวราบ มีการประชุมร่วมกัน ให้กำลังใจกันในทีม สมาชิกทำงานด้วยใจจริง ค่อยๆหาสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารให้ความสนใจ

3 การสร้างทีมเบาหวาน มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน สมาชิกทุกคนเข้าใจเป้าหมาย นำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ป่วยเห็นความสำคัญ

4 ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการทำค่ายเบาหวาน
กลุ่มเสี่ยง มักมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย กลุ่มผู้ป่วย

5 ค่ายเบาหวาน ปัญหาในการทำค่าย การหางบประมาณสนับสนุน
หาสมาชิกร่วมเข้าค่ายได้ยาก

6 ค่ายเบาหวาน การสนับสนุนงบประมาณการทำค่าย
งบสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต 7 อบรมแกนนำ ค่ายกลุ่มเสี่ยง สปสช.ให้งบรายหัว 4000บาท ในผู้ที่สามารถเบิกได้ โดยต้องผ่านเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมผู้ทำค่ายจาก ร.พ. เทพธารินทร์ เขียนโครงการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

7 ค่ายเบาหวาน เกณฑ์การประเมินผล ระดับน้ำตาล FBS , HbA1c BMI ,รอบเอว
จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่กลายเป็นผู้ป่วยเบาหวาน

8 Discharge plan ร.พ.ศรีนครินทร์ การวางแผนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง
หน่วยงานต่างๆส่งตัวแทนประชุมกำหนดรูปแบบในการทำแผน การประเมินตัวผู้ป่วย ความรู้ ข้อที่ต้องแก้ไข สอนผู้ป่วยเรื่องการดูแลตนเอง เรื่องที่ประเมินได้ และตามหัวขัอที่กำหนด มี educator ประจำหวอดเพื่อคอยให้คำปรึกษา มีใบส่งต่อผู้ป่วยไปยัง PCU และให้ PCU ติดตามผลและรายงานผลกลับมา

9 Discharge plan ร.พ.เสลภูมิ
โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง stroke แผลขนาดใหญ่ พยาบาลประจำหวอดเป็นผู้ประเมินผู้ป่วย พยาบาลเป็นผู้ประสานสหวิชาชีพต่างๆให้มาดูแลผู้ป่วย การโทรศัพท์ติดตามเคส การติดตามด้วยแบบฟอร์ม ศูนย์ประคับประครองผู้ป่วยระยะสุดท้าย

10 Discharge plan มี Clinical Practice Guideline
มีผู้รับผิดชอบดูแลชัดเจน มีการติดตามที่มีประสิทธภาพ : แบบฟอร์ม โทรศัพท์ มีอุปกรณ์การสอน วีดีโอ แผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google