งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต การ สืบพันธุ์ ต้องการ อาหาร และ พลังงาน การ เจริญเติบโ ต อายุขัย และขนาด จำกัด การ ตอบสนอง ต่อ สิ่งแวดล้อ ม ลักษณะ จำเพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต การ สืบพันธุ์ ต้องการ อาหาร และ พลังงาน การ เจริญเติบโ ต อายุขัย และขนาด จำกัด การ ตอบสนอง ต่อ สิ่งแวดล้อ ม ลักษณะ จำเพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต การ สืบพันธุ์ ต้องการ อาหาร และ พลังงาน การ เจริญเติบโ ต อายุขัย และขนาด จำกัด การ ตอบสนอง ต่อ สิ่งแวดล้อ ม ลักษณะ จำเพาะ

3

4

5

6

7

8

9 •Zoology •Botany •Microbiolog y •Cytology •Parasitolog y •Anatomy การศึกษา ทาง ชีววิทยา

10 •Genetics •Evolution •Entomology •Taxonomy •Ecology •Embryology การศึกษา ทาง ชีววิทยา

11 •Morphology •Nutrition •Ornithology •Paleontolog y •Physiology •Acarology การศึกษา ทาง ชีววิทยา

12 •Biochemistr y •Histology •Helmintholo gy •Icthyology •Malacology •Mammalog y การศึกษา ทาง ชีววิทยา


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต การ สืบพันธุ์ ต้องการ อาหาร และ พลังงาน การ เจริญเติบโ ต อายุขัย และขนาด จำกัด การ ตอบสนอง ต่อ สิ่งแวดล้อ ม ลักษณะ จำเพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google