งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
Umaporn

2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ ต้องการอาหารและพลังงาน
การเจริญเติบโต อายุขัยและขนาดจำกัด การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะจำเพาะ

3 การสืบพันธุ์

4 ความต้องการอาหารและพลังงาน

5 การเจริญเติบโต อายุขัยและขนาดจำกัด
การเจริญเติบโต อายุขัยและขนาดจำกัด

6 การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

7

8 ลักษณะจำเพาะ

9 การศึกษาทางชีววิทยา Zoology Botany Microbiology Cytology Parasitology
Anatomy การศึกษาทางชีววิทยา

10 การศึกษาทางชีววิทยา Genetics Evolution Entomology Taxonomy Ecology
Embryology การศึกษาทางชีววิทยา

11 การศึกษาทางชีววิทยา Morphology Nutrition Ornithology Paleontology
Physiology Acarology การศึกษาทางชีววิทยา

12 การศึกษาทางชีววิทยา Biochemistry Histology Helminthology Icthyology
Malacology Mammalogy การศึกษาทางชีววิทยา


ดาวน์โหลด ppt ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google