งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY )
My profile KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY )

2 ^^About PLOY^^ ชื่อ-สกุล : น.ส.กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์ ชื่อเล่น : พลอย วันเกิด : 5 สิงหาคม 2535 อายุ : 20 ปี การศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการศึกษา ปัจจุบัน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3 ^^About PLOY^^ สีที่ชอบ : ชมพู ขาว เหลือง อาหารที่ชอบ : ส้มตำ
กรุ๊ปเลือด : โอ สัตว์ที่ชอบ : เป็ด นิสัยส่วนตัว : เป็นคนนิสัย ร่าเริง คุยเก่ง แต่ใน บางครั้งก็ขี้โมโห เอาแต่ ใจตัวเอง

4 Education มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี2

6 วิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 2
Histology Embrylogy Physiology Biochemetry Gross Anatomy Math & Com

7 My Friend

8 My Family

9 My Pet : Ducky 2 years old

10 ความภาคภูมิใจของฉัน

11 In the future I wanna be.. Veterinarian

12 Thanks for your attention.
The End Thanks for your attention.

13 …นางสาว กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์… …ชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์… …รหัสนิสิต 5410900057…


ดาวน์โหลด ppt KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google