งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY ). ^^About PLOY^^ ชื่อ - สกุล : น. ส. กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์ ชื่อเล่น : พลอย วันเกิด : 5 สิงหาคม 2535 อายุ : 20 ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY ). ^^About PLOY^^ ชื่อ - สกุล : น. ส. กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์ ชื่อเล่น : พลอย วันเกิด : 5 สิงหาคม 2535 อายุ : 20 ปี การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY )

2 ^^About PLOY^^ ชื่อ - สกุล : น. ส. กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์ ชื่อเล่น : พลอย วันเกิด : 5 สิงหาคม 2535 อายุ : 20 ปี การศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษา ปัจจุบัน : คณะสัตว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ ชั้นปีที่ 2

3 ^^About PLOY^^ สีที่ชอบ : ชมพู ขาว เหลือง อาหารที่ชอบ : ส้มตำ กรุ๊ปเลือด : โอ สัตว์ที่ชอบ : เป็ด นิสัยส่วนตัว : เป็น คนนิสัยร่าเริง คุยเก่ง แต่ใน บางครั้งก็ขี้ โมโห เอาแต่ใจ ตัวเอง

4 Education มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษา ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2

6 วิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 2 HHistology EEmbrylogy PPhysiology BBiochemetry GGross Anatomy MMath & Com

7 My Friend

8 My Family

9 My Pet : Ducky 2 years old

10 ความภาคภูมิใจของฉัน

11 In the future I wanna be..  Veterinarian

12

13


ดาวน์โหลด ppt KAMONCHANOK SILMANEEPHAN ( PLOY ). ^^About PLOY^^ ชื่อ - สกุล : น. ส. กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์ ชื่อเล่น : พลอย วันเกิด : 5 สิงหาคม 2535 อายุ : 20 ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google