งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และวางผัง ชุมชน ( อบต.) และผังเมืองชุมชน ( เทศบาล ) วันที่ 16-18 มีนาคม 2554

3 ประชุมประชาคม การจัดทำผังชุมชน ( อบต.) และผังเมือง ชุมชน ( เทศบาล ) วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

4 ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชน ( อบต.) และผังเมืองชุมชน ( เทศบาล ) สถานที่ตั้ง : เทศบาลตำลูกแก เทศบาล ตำบลสำรอง อบต. ลาดหญ้า อบต. ช่องสะเดา อบต. วังด้ง อบต. บ้านใหม่ อบต. รางสาลี่ อบต. ท่าม่วง อบต. ทุ่งทอง เจ้าของโครงการ : กลุ่มงานวิชาการผังเมือง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ปีที่ดำเนินการ : พ. ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณ : ๔๐๒, ๒๘๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google