งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่ง เป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่ เป็นสมาชิกของเซต A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่ง เป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่ เป็นสมาชิกของเซต A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่ง เป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่ เป็นสมาชิกของเซต A

2 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 2, 4, 6 } จงหา ดังนั้น = { 1, 3, 5 } A ส่วนที่แร เงา คือ

3 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = { 0, 2, 4, 8 } B = { 1, 9 } จงหา ดังนั้น = { 1, 3, 5,6, 7, 9 } 1 5 A

4 A = { 0, 2, 4, 6, 8 } B = { 1, 9 } ดังนั้น = { 0, 2,3, 4,5, 6,7, 8 } 0 4 B

5 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ A = { 0, 2, 3, 5 } B = { 0, 2, 7, 8 } จงหา A B

6 A = { 0, 2, 3, 5 } B = { 0, 2, 7, 8 } A B

7 ผลต่าง นิยาม ผลต่างของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย A – B หมายถึง เซตที่ ประกอบด้วยสมาชิก ของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B

8 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1, 2, 3, 4 } B = { 3, 4, 5, 6 } จงหา A – B และ B - A ดังนั้น A – B = { 1, 2 } A B

9 A = { 1, 2, 3, 4 } B = { 3, 4, 5, 6 } ดังนั้น B – A = { 5, 6 } A B

10 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = { 1, 3, 5, 7, 9} B = { 3, 6, 9, 10 } C = { 2, 4, 6, 7, 9 } จงหา - AB C

11 แบบฝึกหัดเสริม เรื่องการ ดำเนินการของเซต จงหา


ดาวน์โหลด ppt คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่ง เป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่ เป็นสมาชิกของเซต A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google