งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) เป็นการเขียนแผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ของเซตเพื่อช่วยให้ ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) เป็นการเขียนแผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ของเซตเพื่อช่วยให้ ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเซต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) เป็นการเขียนแผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ของเซตเพื่อช่วยให้ ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเซต ได้ง่ายขึ้น

3 แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ นิยมเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนเอกภพ สัมพัทธ์ U สับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ เขียนแทนด้วย วงกล ม วงรี รูปปิด ใดๆ

4 เขียนได้ ดังนี้ 1. ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนเซต เอกภพสัมพัทธ์ U

5 2. ใช้วงกลม วงรี หรือรูปปิดใดๆ แทนเซตทั่วไป เขียนลงในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า U U A

6 3. ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเอก ภพสัมพัทธ์และ จะเขียนได้ดัง รูป U AB

7 4. ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเอก ภพสัมพัทธ์ และ A กับ B ไม่มีสมาชิกร่วมกัน จะเขียนได้ดังรูป U A B

8 5. ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเอก ภพสัมพัทธ์ และมีสมาชิกบางตัวซ้ำกัน จะ เขียนได้ดังรูป

9 ตัวอย่ าง กำหนด U = { 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 } A = { 5, 9, 15 } B = { 5, 8, 9, 11, 12, 13 } จงเขียนแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ แสดง ความสัมพันธ์ของเซต ต่อไปนี้ วิธีทำ เขียนแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ แสดงความสัมพันธ์ของเซต ได้ดังนี้ 1010 1414 1515 5 9 7 1313 8 11 12

10


ดาวน์โหลด ppt แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram) เป็นการเขียนแผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ของเซตเพื่อช่วยให้ ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google