งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการของเซต 1. ยูเนียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการของเซต 1. ยูเนียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการของเซต 1. ยูเนียน
1. ยูเนียน นิยาม ถ้า A และ B เป็นเซต 2 เซตใด ๆ ยูเนียนของเซต A และเซต B คือเซตที่มีสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเซต A หรืออยู่ในเซต B หรืออยู่ในทั้งในเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

2 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1 , 2 , 3 , 4 } B = { 2 , 3 , 5 , 6 } จงหา
ดังนั้น U A B ส่วนที่แรเงาคือ 2 1 5 3 4 6

3 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ C = { a , b , c } D = { x , y , z } จงหา
ดังนั้น U C D ส่วนที่แรเงาคือ a x b y c Z

4 ดังนั้น ส่วนที่แรเงาคือ
ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ E = { 0 , 1 , 2 , 4 } F = { 0 , 1 , 3 , 5 } G = { 0 , 2 , 3 , 6 } จงหา ดังนั้น F U E 1 5 4 ส่วนที่แรเงาคือ 2 3 6 G

5 2. อินเตอร์เซกชัน นิยาม ถ้า A และ B เป็น 2 เซตใด ๆ อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตของสมาชิกทั้งหมด ที่อยู่ทั้งเซต A และเซต B หรือ สมาชิกที่ซ้ำกันหรือเหมือนกันเท่านั้น เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

6 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1 , 5 , 6 } B = { 5 } จงหา
ดังนั้น U A B ส่วนที่แรเงาคือ 1 5 6

7 A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกัน จึงไม่แรเงา
ดังนั้น U B A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกัน จึงไม่แรเงา A 2 4 1 3 5 7 6 8

8 ดังนั้น ส่วนที่แรเงาคือ
ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ X = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9 } Y = { 4 , 5 , 6 , 7 } Z = { 3 , 5 , 6 , 8 } จงหา ดังนั้น U X Y 1 9 7 4 ส่วนที่แรเงาคือ 5 3 6 8 Z

9 ตัวอย่างที่ 4 กำหนดให้ P = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9 } Q = { 4 , 5 , 6 , 7 } R = { 3 , 5 , 6 , 8 } จงหา
{1 , 3 , 4, 5 , 6 , 7 , 9 } { 3 , 5 , 6 , 8 } ดังนั้น Q U P 1 9 7 4 5 6 3 8 R

10 แบบฝึกหัด เรื่อง ยูเนี่ยน - อินเตอร์เซกชัน
แบบฝึกหัด เรื่อง ยูเนี่ยน - อินเตอร์เซกชัน จงหาคำตอบของเซตที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. A = { 1 , 3 ,5 , 7 , 9 } B = { 3 , 6 , 9 , 10 } C = { 2 , 4 , 6 , 7 , 9 } 2. A = { 3 ,6 , 8 , 9 } B = { 1 , 2 , 3 , 7 ,8 } C = { 3 , 4 , 5 , 6 , 7 }


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการของเซต 1. ยูเนียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google