งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการของ เซต 1. ยูเนียน นิยาม ถ้า A และ B เป็นเซต 2 เซตใด ๆ ยูเนียนของเซต A และ เซต B คือเซตที่มีสมาชิก ทั้งหมดที่อยู่ในเซต A หรืออยู่ใน เซต B หรืออยู่ในทั้งในเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการของ เซต 1. ยูเนียน นิยาม ถ้า A และ B เป็นเซต 2 เซตใด ๆ ยูเนียนของเซต A และ เซต B คือเซตที่มีสมาชิก ทั้งหมดที่อยู่ในเซต A หรืออยู่ใน เซต B หรืออยู่ในทั้งในเซต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการของ เซต 1. ยูเนียน นิยาม ถ้า A และ B เป็นเซต 2 เซตใด ๆ ยูเนียนของเซต A และ เซต B คือเซตที่มีสมาชิก ทั้งหมดที่อยู่ในเซต A หรืออยู่ใน เซต B หรืออยู่ในทั้งในเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์

2 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1, 2, 3, 4 } B = { 2, 3, 5, 6 } จงหา ดังนั้ น AB U 2 3 5 6 1 4 ส่วนที่แร เงาคือ

3 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ C = { a, b, c } D = { x, y, z } จงหา ดังนั้ น U x y a b C D c Z ส่วนที่แร เงาคือ

4 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ E = { 0, 1, 2, 4 } F = { 0, 1, 3, 5 } G = { 0, 2, 3, 6 } จงหา ดังนั้ น E F U G 0 1 2 3 4 5 6 ส่วนที่แร เงาคือ

5 2. อินเตอร์เซกชัน นิยาม ถ้า A และ B เป็น 2 เซต ใด ๆ อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตของสมาชิก ทั้งหมด ที่อยู่ทั้งเซต A และ เซต B หรือ สมาชิกที่ซ้ำกัน หรือเหมือนกันเท่านั้น เขียน แทนด้วยสัญลักษณ์

6 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1, 5, 6 } B = { 5 } จงหา ดังนั้ น A B U 1 6 5 ส่วนที่แร เงาคือ

7 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = { 1, 3, 5, 7 } B = { 2, 4, 6, 8 } จงหา ดังนั้ น U 2 4 1 3 A B 5 6 7 8 A และ B ไม่มี สมาชิก ร่วมกัน จึงไม่ แรเงา

8 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ X = { 1, 3, 5, 7, 9 } Y = { 4, 5, 6, 7 } Z = { 3, 5, 6, 8 } จงหา ดังนั้ น X Y U Z 7 3 6 1 9 4 8 ส่วนที่แร เงาคือ 5

9 ตัวอย่างที่ 4 กำหนดให้ P = { 1, 3, 5, 7, 9 } Q = { 4, 5, 6, 7 } R = { 3, 5, 6, 8 } จงหา ดังนั้ น {1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 } { 3, 5, 6, 8 } P Q U R 7 6 1 9 4 8 5 3

10 แบบฝึกหัด เรื่อง ยูเนี่ยน - อินเตอร์เซกชัน จงหาคำตอบของเซตที่ กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. A = { 1, 3,5, 7, 9 } B = { 3, 6, 9, 10 } C = { 2, 4, 6, 7, 9 } 2. A = { 3,6, 8, 9 } B = { 1, 2, 3, 7,8 } C = { 3, 4, 5, 6, 7 }


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการของ เซต 1. ยูเนียน นิยาม ถ้า A และ B เป็นเซต 2 เซตใด ๆ ยูเนียนของเซต A และ เซต B คือเซตที่มีสมาชิก ทั้งหมดที่อยู่ในเซต A หรืออยู่ใน เซต B หรืออยู่ในทั้งในเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google