งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A ไม่เป็นสับเซตของ B

2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสับเซต 1. เซตทุกเซตเป็นสับเซตของ ตัวเอง นั่นคือ ถ้า A เป็น เซตใด ๆ แล้ว 2. เซตว่างเป็นสับเซตของทุก เซต นั่นคือ ถ้า A เป็น เซตใด ๆ แล้ว

3 การหาจำนวนสับเซต เมื่อ A เป็นเซตจำกัดใดๆ และ A มีจำนวนสมาชิก n ตัว สับเซต ของ A จะมีทั้งหมด เซต ตัวอย่างที่ 1 กำหนด A = { a, b } ดังนั้น จำนวนสับเซตทั้งหมด ของ A =

4 ตัวอย่างที่ 2 กำหนด B = { 1, 2, 3} ดังนั้น จำนวนสับเซตทั้งหมด ของ B =

5 ตัวอย่างที่ 3 กำหนด C = { {1}, {1,2}, 5} ดังนั้น จำนวนสับเซตทั้งหมด ของ C =

6 เพาเวอร์เซต ( Power Set ) นิยาม เมื่อ A เป็นเซตจำกัดใด ๆ แล้ว เพาเวอร์เซตของ A คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P(A) ตัวอย่างที่ 1 กำหนด A = { a, b } จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A =

7 ตัวอย่างที่ 2 กำหนด B = { 1, 2, 3, 4} จำนวนสับเซตทั้งหมดของ B = ตัวอย่างที่ 3 กำหนด C = { {{a}}, {b}, {{c}} } จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A =

8 เอกภพสัมพัทธ์ นิยาม เอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ทั้งหมดในขอบข่ายที่กำลัง พิจารณาอยู่ในขณะนั้น เขียน แทนด้วย

9 ลักษณะการเขียนแผนภาพ แผนภาพแสดงเอกภพสัมพัทธ์ มีลักษณะดังนี้ u แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์

10 แผนภาพแสดงเซต A มีลักษณะดังนี้ u A

11 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ u = { 1, 2, 3, … 10 } A = { 1, 3, 7, 9 } B = { 2, 4, 6, } B 8 วิธี ทำ

12 ตัวอย่างที่ 4 กำหนดให้ u = { 1, 2, 3, … 10 } A = { 1, 2, 4, 9 } B = { 1, 2, 3, 4, 8, 9 } วิธี ทำ

13 ตัวอย่างที่ 5 กำหนดให้ u = { 1, 2, 3, … 10 } A = { 1, 2, 3, 4 } B = { 2, 3, 1, 4 } วิธี ทำ

14 U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } A = { 1, 2, 3, 4 } B = { 2, 3, 5 } วิธี ทำ

15 กำหนดให้ u = { a, b, c, … j } A = { a, b, e, g, i }B = { f, g, h, i }C = { b, f, e, i } วิธี ทำ C h e b

16 แบบฝึกหัด เรื่อง เพาเวอร์เซต 1. A = { 0, { 1 } } 2. B = { a, {b}, {{c}} } 3. C = { 1, 2, {4}, 7 } 4. D = { {{e}}, {f}, {{{g}}} } 5. E = { 1, 2, 3, 4, 5 }

17 จงเขียนแผนภาพเวนน์ – ออลเลอร์ แสดง เซตต่อไปนี้ 1. U = { a,b,c,d,e,f,g } A = { a,b,c,d }B = { a,d,e,f } 2. U = { 1,2,3,4,5,6 } A = { 1,2,3,4,5 }B = { 2,3} 3. U = { 1,2,3,4,…,12 } A = { 1,2,3,4 }B = { 2,4,5,6,7,8} C = { 5,7,9,10 }

18 4. U = เป็นเซตของพยัญชนะในภาษาไทย A = { x/x เป็นพยัญชนะในคำว่า “ ประชากร ไทย ” } B = { x/x เป็นพยัญชนะในคำว่า “ ประชาธิปัตย์ ” } 5. U = { 1,2,3,4,…,10 } A = { 1,2,3,6,7 }B = { 3,4,5,6} C = { 5,6,7,8,9 }


ดาวน์โหลด ppt สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google