งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เซต • ความหมายของ เซต • การเขียนเซต • ชนิดของเซต • สับเซตและ เพาเวอร์เซต • เอกภพสัมพัทธ์ • แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เซต • ความหมายของ เซต • การเขียนเซต • ชนิดของเซต • สับเซตและ เพาเวอร์เซต • เอกภพสัมพัทธ์ • แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง เซต • ความหมายของ เซต • การเขียนเซต • ชนิดของเซต • สับเซตและ เพาเวอร์เซต • เอกภพสัมพัทธ์ • แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์

3 ความหมายของเซต

4

5 1 8 3 6 10 8 เป็นสมาชิก ของ สมาชิกของเซต 5 ไม่เป็น สมาชิกของ 1 8 3 6 10

6 ถ้า A แทน เซตของจำนวนเต็ม 5 เป็นสมาชิกของเซต A เขียนเป็นสัญลักษณ์ 16.2 ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เขียนเป็นสัญลักษณ์

7 แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก แบบแจกแจงสมาชิก การเขียนเซต

8 { x x เป็นพยัญชนะในคำว่า “ คณิตศาสตร์ ” } { ค, ณ, ต, ศ, ส, ร } เซตของพยัญชนะใน คำว่า ” คณิตศาสตร์ ” จำนวนสมาชิก 6

9 { 5, 10, 15,... } เซตของจำนวนเต็ม บวกที่หารด้วย 5 ลงตัว จำนวนสมาชิก มากมายนับไม่ถ้วน

10 สับเซตและเพาเวอร์ เซต กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัว ของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย เช่น A = { 0, 2, 4 } B = { 0, 1, 2, 3, 4 } จะได้ เพราะทุกสมาชิกของ A เป็น สมาชิกของ B


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เซต • ความหมายของ เซต • การเขียนเซต • ชนิดของเซต • สับเซตและ เพาเวอร์เซต • เอกภพสัมพัทธ์ • แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google