งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม
รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 EndNote Web คืออะไร คลังข้อมูลอ้างอิง
ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิงเอกสารที่ จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม คลังข้อมูลอ้างอิง

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร
จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ทุกภาษา ลงทะเบียนภายใต้ IP ของ มฟล. เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล

4 ขั้นตอนการเข้าใช้ Sign up ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีชื่อการเข้าใช้งาน ที่ Organize สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง New Reference การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง ติดตั้ง Cite While You Write Plug-In Direct Export การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการ สืบค้นเข้าสู่ EndNote Web นำบรรณานุกรมที่สร้างไว้มาใช้งานใน Microsoft word Format นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ ต้องการไปใช้งาน Bibliography

5 จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up
ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ได้ที่ จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up

6 ให้ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue

7 Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป
ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น mfu123*** ) พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิก I Agree

8 เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ http://www.myendnoteweb.com
เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ หรือจะ log-in ทันที 1. ใส่รหัสผ่านของตนเอง 2. คลิกที่ Continue

9 หน้าหลักของ EndNote Web

10 การสร้างกลุ่มข้อมูล / Organize
1 2 3 1. คลิกที่ Manage My Groups 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK

11 1. จะปรากฏชื่อกลุ่มที่เราสร้างใหม่
2. หากต้องการ share ข้อมูลให้เพื่อนเห็น ให้คลิก Manage Sharing

12 1 2 คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group ระบุ ที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้ คลิกที่ปุ่ม Apply 3

13 2 1 3 1. คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group 2.ระบุ ที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้ 3. คลิกที่ปุ่ม Apply (Folder ไหนที่ให้สิทธ์จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมา)

14 การติดตั้ง Plug-in โอนบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export) พิมพ์งานไปด้วย อ้างอิงไปด้วย (Cite While You Write Plug-In)

15 การติดตั้ง Cite While You Write Plug-In
1 2 3 1.เลือกเมนู Format จากนั้นคลิกที่เมนู Cite while You Write Plug-in 2. เลือกคำสั่ง Download Windows (ติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอด)

16 ทำการติดตั้งโปรแกรมคลิกที่ Run (ปัจจุบันใช้ endnote version 3.1)
Plug in ตัวนี้จะฝังตัวที่เครื่องที่เราลงเท่านั้น กรณีเปลี่ยนเครื่องใช้งาน จะต้องติดตั้งใหม่อีกครั้ง

17 ติดตั้งโปรแกรมไปเรื่อยๆ
จนจบขั้นตอน

18

19 จบขั้นตอน

20 ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง
EndNote Web ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง เมื่อเปิด MS word จะมีแถบเครื่องมือ EndNote Web เพิ่มขึ้นมา 3. ใส่ /password

21 การเพิ่มรายการอ้างอิง
Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง พิมพ์เข้าไปเอง (New Reference) โอนจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export) Online Search

22 New Reference /การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง
1 2 4 3 1. คลิกที่ Collect เลือก New Reference 3. พิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมเข้าไป (ตย.เลือก Book) 4. คลิก Save

23 แสดงรายการบรรณานุกรมที่นำเข้า สามารถ ย้ายกลุ่ม/ลบ/แก้ไข ได้

24 กรณีบรรณานุกรมชื่อผู้แต่งคนไทย ให้ใส่สัญลักษณ์ , ตามหลังนามสกุล
กรณีบรรณานุกรมชื่อผู้แต่งคนไทย ให้ใส่สัญลักษณ์ , ตามหลังนามสกุล พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,  

25 แสดงรายการบรรณานุกรมที่นำเข้า
สามารถ ย้ายกลุ่ม/ลบ/แก้ไข ได้

26 การย้ายบรรณนุกรมไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องการ
2 1 1. คลิกเลือกบรรณานุกรม 2. เลือกคำสั่ง Add to group… เลือกกลุ่มที่ต้องการ ตย. Dermatology

27 การถ่ายโอนรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ Endnote Web โดยตรง
Direct Export การถ่ายโอนรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ Endnote Web โดยตรง สืบค้นบทความ/ข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่ฐานข้อมูลจะมี Function สำหรับการจัดการ บรรณานุกรม (Citation) แต่ละโปรแกรมไว้ให้เลือก Export เลือกรายการบทความ แล้วนำออก/เข้า เลือกตามโปรแกรม การที่ได้ติดตั้งหรือลงทะเบียนไว้ เช่น EndNote

28 แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

29 ค้นหาจากวารสารที่ต้องการ เช่น วารสาร
Journal of the American Dermatology

30 คลิกที่ชื่อวารสาร เพื่อเข้าดูบทความ

31 แสดงผลลัพธ์ พบวารสารและบทความ ตัวอย่างการถ่ายโอนโดยตรง (Direct Export)
1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations

32 1. เลือก RIS format 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations 3
1. เลือก RIS format 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations ปรากฏ Box แจ้งจำนวนรายการที่ Export คลิกที่ ok

33 1. รายการบรรณนุกรมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ folder (Unfiled) 2
1. รายการบรรณนุกรมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ folder (Unfiled) คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา

34 การย้ายรายการอ้างอิง
2 1 การย้ายข้อมูลจาก Unfiled ไปอยู่กลุ่มใหม่ ทำได้ดังนี้ 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการย้าย 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

35 การจัดรูปแบบรายการบรรณานุกรม (Bibliography)
มฟล. กำหนดใช้รูปแบบ APA Style

36 กำหนดรูปแบบบรรณานุกรม
คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการนำบรรณานุกรมออก เลือกรูปแบบบรรณานุกรม,เลือกรูปแบบไฟล์ APA 6th (หากไม่มีให้เลือกเป็น RefMan (RIS) ExportFile format : เลือกเป็น RTF (rich text file) จากนั้นคลิก Save

37 ผลลัพธ์ของบรรณานุกรม APA Style
คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาโดยอิสระและสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าลวง พ.ศ.2553

38 การอ้างอิงขณะเขียนผลงานUsing Cite While You Write with EndNote Web
จะต้อง log-in EndNote Web ด้วย

39 1. เปิดMicrosoft Word คลิกที่แถบ EndNote Web เลือกที่ Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน 2. คลิกที่ Application 3. ระบุ Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK 1 2 3 4

40 พิมพ์งาน/แทรกอ้างอิง
2 1.พิมพ์งาน และ กำหนดจุดที่จะแทรกอ้างอิง) 2. คลิกปุ่มค้นหา (Find Citation) 1 3 4 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง 4. จะปรากฏบรรณานุกรมให้คลิกเลือก 5. คลิกที่ Insert 5

41 บรรณานุกรมอัตโนมัติ 2 แบบ
1 2 1. แบบอ้างอิงในเนื้อหา (Cited) 2. รายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม (Reference)

42 1 การลบรายการอ้างอิง 2 คลิกที่แถบ EndNote Web เลือก Edit Citation เลือก Remove citation

43 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel ,


ดาวน์โหลด ppt การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google