งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exchange Server Project Students Mail Home works Stech and Sbase Picture & Movie Activities Personal room / CAI Programs Center Ssql Server DBMS Exchange.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exchange Server Project Students Mail Home works Stech and Sbase Picture & Movie Activities Personal room / CAI Programs Center Ssql Server DBMS Exchange."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Exchange Server Project Students Mail Home works Stech and Sbase Picture & Movie Activities Personal room / CAI Programs Center Ssql Server DBMS Exchange Server Project /Faculty Mail Internal / External Mail On-nuch Mail Wattana Mail School Planning Broadband Proxy Students Faculty Internet / Intranet Sriwattana network system www.Stech.ac.th Sriwattana@stech.ac.th.Stech.ac.th Std Server Students room Finance Server Peachtree Accounting Microsoft Money Payroll Stechsystem VB Code E-Documents Document Register Document Academic Office 50 for King Computer of students & Notebooks StechInter Domain Users Admin Internet Leased Line 512 kbps E-mail 72 sets for Classrooms & 43” Projectors 120 sets for Faculty10 sets for finance4 sets for Students & Faculty Timeworks 500 sets for students10 for 150 cameras management Smoking admin. Etc. Created by System Development Section Date : Friday, January 13, 2006 10 sets for Cooperate 5 sets for meeting room & 43” Projectors Ms.Word Ms.Excel Ms.PowerPoint PhotoShop Flash PageMaker Adv. Ms.Excel DreamWeaver HTML E-Commerce Front Page ASP Ms.Visual Basic Turbo C Access Advance Access Advance Visual Basic Basic Programming Delphi Hardware Netware Utility Server Hub Ms.Sql Server Ms.Visual C++ Ms.Visual FoxPro Fiber Optic Windows On-nuch Server DBMS Wattana Server DBMS

2 อุปกรณ์ ในหน่วยงานที่ดูแล Computer 519 Hub 69 Scanner 18 UPS 12 Printer 69 Printer 69 Camera 132 Camera 132 Monitor จอแบน 55 Total 873

3 งานที่ รับผิดชอบ 1. ซ่อม คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 2. ซ่อม คอมพิวเตอร์ อาจารย์ เฉลี่ยงานซ่อมเครื่องฯอาจารย์เดือนละ 172 งาน เฉลี่ยแล้วซ่อมเครื่องอาจารย์วันละ 6.92 งาน เฉลี่ยงานซ่อมห้องเรียน เดือนละ 254 งาน เฉลี่ยแล้วซ่อมห้องเรียนห้องละ 31.75 เครื่อง / เดือน เฉลี่ยเครื่องซ่อม 1.05 ครั้ง / เครื่อง / เดือน

4 งานที่ รับผิดชอบ 3. Backup server ปัจจุบันได้มีการพัฒนา Server ขึ้นมาใหม่ 5 เครื่อง โดยใช้ การทำงานแบบ Raid ซึ่งจะช่วยให้มี ความปลอดภัยของ ข้อมูลสูง

5 งานที่ รับผิดชอบ 4. Scan Virus เทอมที่ผ่านมา scan แล้ว 4 ครั้ง 5. ติดตั้งและดูแลระบบ peachtree 6. ตรวจเช็คระบบ Lan (Fiberoptic) 7. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ M&N และอ่อนนุช ทุกสัปดาห์ทำ แล้ว 16 ครั้ง

6 งานที่ รับผิดชอบ 8. Backup ข้อมูลของ M&N,Wattana และ อ่อนนุช เดือน ละครั้ง 9. ตรวจเช็คเครื่อง Multimedia ที่อาคาร 1 และอาคาร 6 ทุกวัน Backup ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบการเงิน มาแล้ว 4 ครั้ง

7 งานที่ รับผิดชอบ 10. ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และพัฒนาโปรแกรม ที่ใช้ในการเรียนการสอน 11. เวลา 8.00 น. ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เปิดเครื่องกล้อง วงจรปิดเพื่อทำการตรวจเช็ค ระบบกล้องเป็นเวลา 89 วัน

8 งานนอกเหนือจากงานประจำ 1. ติดตั้งและลงโปรแกรม ใหม่ ปีที่ผ่านมาทำแล้ว 2 ครั้ง 2. จัดเครื่องสำหรับบริจาค ให้เขตจำนวน 9 ชุด

9 งานนอกเหนือจากงาน ประจำ 3. Setup และ Install windows XP ใหม่ทั้งหมดที่ M&N, อ่อนนุช และ DADB 4. Setup และ Install windows XP ใหม่ทั้งหมดใน โรงเรียน 5. ตรวจเช็คของหายจากกล้อง วงจรปิด ตามที่อาจารย์ และ นักศึกษาขอให้ตรวจเช็ค โดย ตรวจเช็คมาแล้ว จำนวน 13 ครั้ง

10 งานนอกเหนือจากงาน ประจำ 6. พัฒนาระบบ Lan ให้มี ความเร็วในการรับ - ส่ง สัญญาณจากเดิม 10/100 เป็น 10/100/1000 Mbp 7. เตรียมคอมพิวเตอร์ห้อง 511 สำหรับ Scan เอกสาร นักศึกษา 8. เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหม่สำหรับอาจารย์ที่ เป็นเครื่องรุ่นเก่า

11 Comming Soon 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 3 ห้อง 2. ติดตั้งระบบ Lan ห้องเรียน ใหม่ เป็น 10/100/1000 3. เตรียมคอมพิวเตอร์กล้อง วงจรปิดจำนวน 10 ตัว

12 รายการของ หายมีดังนี้ Ra m หายเป็นจำนวน 4 ตัว ได้คืน 1 ตัว รวมหายทั้งสิ้น 12 ตัว คิดเป็นเงิน จำนวน 2850 บาท

13 Thank You See You Again Next Semester


ดาวน์โหลด ppt Exchange Server Project Students Mail Home works Stech and Sbase Picture & Movie Activities Personal room / CAI Programs Center Ssql Server DBMS Exchange.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google