งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและความสำคัญ ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึง หมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและความสำคัญ ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึง หมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายและความสำคัญ ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึง หมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่ เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นลำดับขั้นตอน และการควบคุมการ ทำงานของอุปกรณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น CD-ROM, Modem, Printer, Scanner, Flash Driver ซึ่งเป็นตัวเชื่อมการทำงาน ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3 ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 1.1 ระบบปฏิบัติการ 1.2 โปรแกรมแปลภาษา 1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ 1.4 โปรแกรมขับอุปกรณ์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 2.1 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

4 โปรแกรม ภาษา คอมพิวเตอร์ เช่น C++, Java, php, Asp, pascal, Cobal, DevC++, MSLogo Windows Mac OS Linux Windows Server Palm OS Symbian OS Android IOS. Dos, UNIX ด้านการใช้งาน ทั่วไป Word, Excel, Powerpoint, Access. ด้านกราฟิก Photoshop, Indesige Photoscape, ด้านมัลติมีเดีย Winamp. winRAR, DVD โปรแกรมที่ สร้างขึ้นเพื่อ เฉพาะงาน เท่านั้น เช่น โปรแกรมคว บคุม เครื่องจักรก ลโรงงาน, โปรแกรม ด้านบัญชี ธนาคาร, โปรแกรมคว บคุมสายการ บิน โปรแกรม อรรถประโยชน์ โปรแกรมขับ อุปกรณ์

5 ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 1. ระบบปฎิบัติการ เช่น Dos, window, UNIX, Linux, Mac OS, Windows Server, Palm OS,Symbian OS, Android, IOS. 2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Dev C++, C++, Java, php,Asp, pascal, Cobal, MSLogo

6 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับ ระบบปฏิบัติการ เช่น - File manager - Uninstaller - disk scanner - disk defragmenter - screen saver - Backup โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ เช่น Anti-Virus, Firewall, winRAR, winZip 4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ เช่น Printer driver, Scanner Driver, Sound Driver, USB Driver

7 2.1 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น ด้านการใช้งานทั่วไป Word, Excel, Powerpoint,Access. ด้านกราฟิก Photoshop, Indesige, Photoscape, ด้านมัลติมีเดียและนำเสนอ Winamp, DVD, Proshow glod, Flash. ด้านการตัดต่อวิดีโอ เช่น Premie, Ulead, Sony Vagus, 2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน เช่น โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน, โปรแกรมด้านบัญชีธนาคาร, โปรแกรมควบคุมสายการบิน ซอฟต์แวร์ ประยุกต์


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและความสำคัญ ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึง หมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google