งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Save Smart Multi Purpose Conceptual Idea. Key to Succeed CRU ICT 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Save Smart Multi Purpose Conceptual Idea. Key to Succeed CRU ICT 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Save Smart Multi Purpose Conceptual Idea

2 Key to Succeed CRU ICT 2010

3 Centralize Faculty A Faculty B Faculty C Faculty D Faculty E Computer Class Room Service Center CRU ICT 2010

4 Computer Class Room Service Center ใช้ทรัพยากร ร่วมกัน SAVE การใช้งานมี ประสิทธิภาพ / บำรุงรักษาง่าย มีระบบการจัดการที่ดี SMART ใช้ในการสอน เปิดให้บริการ หลังเวลา เรียน ใช้ฝึกอบรม นศ. อาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป Multi Purpose CRU ICT 2010

5 Decentralize Cru Intranet Internet 100/50 Mbps ห้องเรียน ห้องพักผ่อน ข้างอาคาร ทุกที่ทุกเวลา ห้องนอน CRU ICT 2010

6 IT 4 U ศึกษาค้นคว้าได้ทุก ที่ UnBounded ศึกษาได้ทุกเวลา UnInterupted ทันสมัย เท่าทันต่อ สถานการณ์ Up to Date ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ Up to You CRU ICT 2010

7 E-Learning Center E-Learning Center Computer Class room & Training Center Cyber Library Cyber Library E-Office & Communication E-Office & Communication KM Online Service KM Online Service 5 Projects in 2010 CRU ICT 2010

8 Support all GE subjects Computer 100 sets Service Hour : 7 days a week ( 8:00-20:00 ) support 10,000 periods-Students / week 1. E-Learning class room Center CRU ICT 2010

9 5 Computer class rooms 2 Office Automation rooms : Computer 100 sets 1 Graphics & Animation room : Computer 40 sets 1 Language Programming room : Computer 40 sets 1 Desktop Publishing room : Computer 30 sets Support all Computer related subjects of all Faculty Service Hour : 7 days a week Class room : 8:00-17:00 Self Learning : 17:00-23:00 2. Computer Class room & Training Center CRU ICT 2010

10 E-Library E-Book : all Main Text Book E-Multimedia : > 5,000 Titles E-Thesis : all CRU Thesis & IS Data Base Online : 6 most favorite databases Cyber Space center : 40 sets of high speed Computers Service time : 7 days a week Library : 8:00-20:00 Intranet : 24 hours 3. Cyber Library CRU ICT 2010

11 E-Documents E-Documents : ลดกระดาษได้ > 40 % MIS for Decision MIS for Decision : มีรายงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยการตัดสินใจ Intranet Communication Intranet Communication : สื่อสารด้วยระบบ Intranet 4. E-Office & Communication CRU ICT 2010

12 จัดตั้ง Local Knowledge database สร้างเครือข่าย Knowledge Management ร่วมกับองค์กรส่วน ท้องถิ่นและเอกชน สร้างเครือข่าย Knowledge Management ร่วมกับองค์กรส่วน ท้องถิ่นและเอกชน ให้บริการ ฐานคลังข้อมูลแก่ ผู้สนใจ ให้บริการ ฐานคลังข้อมูลแก่ ผู้สนใจ 5. KM Online Service CRU ICT 2010

13 Budget : 1.E-Learning class room Center Type จน. คาดหมาย จน. เดิมจน. จัดหางบประมาณ Hardware 100 9010200,000 Software 1 ระบบ -- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

14 CRU ICT 2010 Budget : 2. Budget : 2. Computer Class room & Training Center Room จน. คาดหมาย จน. เดิม จน. จัดหา งบประมาณ 1) OA 100 8020200,000 2) CG 40 -- 3) LP 40 - 800,000 4) DTP 30 - 1,200,000 รวมงบประมาณ 2,200,000 บาท

15 CRU ICT 2010 Budget Cyber Library Budget : 3. Cyber Library

16 E-Documents E-Documents : ขอจากงบสนับสนุนการ วิจัย 200,000 บาท MIS for Decision MIS for Decision : จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 1,000,000 บาท Intranet Communication Intranet Communication : ใช้ระบบ CRU Intranet ไม่ต้องใช้ งบประมาณเพิ่มเติม Budget : 4.E-Office & Communication CRU ICT 2010 รวมงบประมาณ 1,200,000 บาท

17 พัฒนา Software จัดการฐานข้อมูล พัฒนา Software จัดการฐานข้อมูล : งบสนับสนุนการวิจัย 200,000 บาท ค่าจ้างจัดเก็บและป้อนข้อมูล ค่าจ้างจัดเก็บและป้อนข้อมูล : จัด จ้าง วงเงิน 50,000 บาท Budget : 5. KM Online Service CRU ICT 2010 รวมงบประมาณ 250,000 บาท

18 Total Budget CRU ICT 2010 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,850,000 บาท ProjectBudget 1. E-Learning class room Center 200,000 2.Computer Class room & Training Center 2,200,000 3.Cyber Library - 4.E-Office & Communication 1,200,000 5. KM Online Service 250,000


ดาวน์โหลด ppt Save Smart Multi Purpose Conceptual Idea. Key to Succeed CRU ICT 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google