งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสารสนเทศ สำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Phisut Koedpanya Nisarath Phornsisipasert.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสารสนเทศ สำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Phisut Koedpanya Nisarath Phornsisipasert."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสารสนเทศ สำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Phisut Koedpanya Nisarath Phornsisipasert

2 TRF Infrastructure AD - DHCP Server Window 2003 Floor 22 th Floor 14 th Gateway Window 2003 Oracle 9i Database Server Window 2000 Floor 15 th Mail Server Window 2003 Scan Server Window 2003 (Trend-micro) Proxy Server Window 2000 Web Server Window 2003 30-40 clients 20-30 clients 10-20 clients 10-20 Sub-domain Intranet/fileserver Server Floor 23 th 10-20 clients SMS Server Window 2003

3 Specification CPU Dell Power 2600 Intel XEO N(TM) 2.40 Ghz Memory 2 Gb Harddisk 40-200 Gb Proxy Server Window 2000 Mail Server Window 2003 (140 GB) TRF Infrastructure (Servers) AD - DHCP Server Window 2003 Intranet Server Window 2003 Web Server Window 2003 Oracle 9i Database Server Window 2000 File server Window 2003 ScanVirus Server Window 2003 (Trend-micro) Web Server Window 2003 (2)

4 2.1 E-PMS 2.3 Finance 2.4 Account E-PMS www.trf.or.th Rgj.trf.or.th Biodata.trf.or.th Vijai.org Rescom.trf.or.th Pr.trf.or.th E-library.trf.or.th E-book.trf.or.th Tci.trf.or.th Abc-cs.trf.or.th Pls.trf.or.th Mag.trf.or.th Irpus.org Researcher.in.th Academic.trf.or.th (E-proposal) 4.Web Application System 2.Internal System 3.External System 1.Mail System 2.2 RGJ Batch 2.5 Inventory Finance Account Batch E-Document 3. HR MIS

5 TRF Software Out Source 10% Development 90% E-pms Finance Account Inventory RGJ SMS MIS WEB E-Library E-proposal E-DOC

6 Development Software ลักษณะงานพัฒนาด้วย ระยะเวลาการ พัฒนา 1. E-PMS บริหารงาน โครงการวิจัย Database Oracle Client-Server PowerBuilder 7.03 1-3 ปี 2. Finance ระบบการเงิน Database Oracle Client-Server PowerBuilder 7.03 1-3 ปี 3. Account ระบบบัญชี Database Oracle Client-Server PowerBuilder 7.03 1-2 ปี 4. Inventory ระบบพัสดุ Database Oracle Client-Server PowerBuilder 7.03 1-3 ปี 6. WEB ข่าวสารข้อมูล Web Application Asp + Oracle 1 ปี

7 Outsource Software ลักษณะ งาน พัฒนาด้วยงบประมาณ 1. SMS ระบบการ จัดการ Short Message Service Web Applicatio n Dot-net + SQL- Server 60,000 บาท 2.E-prosocal ระบบรับ ข้อเสนอ โครงการทาง อิเลคทรอนิค Web Applicatio n (PHP) SQL- Server 80,000 - 100,000 บาท 3. E-DOC E- Dodument Lotus- Notes 90,000 บาท

8 ข้อเสนอ โครงการ งบประมาณ การจ่ายเงิน การคืนเงิน นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การรับเงิน เงินสดย่อย ยืมเงิน ทดรองจ่าย สมุดรายวัน บ / ช แยก ประเภท โครงการ การจ่ายเงิน การคืนเงิน การจ่ายเงิน จัดทำงบ ยุติทุน นำฝาก ธนาคาร จดหมายนำส่ง Smart 2.1 E-PMS 2.3Finance 2.2 RGJ 2.4 Account ระบบฐานข้อมูลการบริหาร จัดการงานวิจัย เข้าบัญชีทาง net 2.5 Inventory รับ - จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์

9 - หน้าจอ Login ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

10

11

12

13 - หน้าจอ Template Email ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

14

15

16

17

18 - หน้าจอ การส่งข้อเสนอโครงการปรับแก้ไข ก่อนส่งประเมินไปยังผู้เชี่ยวชาญ

19 - หน้าจอ ข้อมูลในการออกสัญญาทุนวิจัย ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

20 - หน้าจอ ตัวอย่างสัญญาที่ระบบ ส่งไปยัง Ms Word และ MS Access ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

21

22

23 - หน้าจอ ระบบแสดงปริมาณงาน และ เตือนการทำงานของพนักงาน ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

24

25

26

27

28

29

30

31

32 - หน้าจอ ระบบแสดงปริมาณงาน และ เตือนการทำงานของพนักงาน ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

33

34 - หน้าจอ ระบบแสดงปริมาณงาน และ เตือนการทำงานของพนักงาน ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

35 - หน้าจอ ระบบรายงานการทำงานของพนักงาน สกว ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

36 - หน้าจอ การออกรายงาน ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)

37 - หน้าจอ สถานะรายงานโครงการ ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E- PMS)


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสารสนเทศ สำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Phisut Koedpanya Nisarath Phornsisipasert.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google