งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAI CAI WBI WBI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAI CAI WBI WBI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAI CAI WBI WBI

2 แรงจูงใจ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม Traditional classroom
CAI CAI พฤติกรรมของการเรียน แรงจูงใจ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม Traditional classroom

3 Self learning: Computer Based Training On-line Material
Lecture Lab Test Lecture Lab Test Self learning: Computer Based Training On-line Material

4 Web Based Instruction: WBI
CAI Web On ALN ; Asynchronous Learning Network

5 ข้อดี-ข้อเสีย WBI การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้สอน - ผู้เรียน
course materials การถาม-ตอบ และการสนทนา การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้สอน - ผู้สอน การเชื่อมโยงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลสะดวก เทคนิคการนำเสนอให้แก่ผู้เรียน

6 ข้อดี-ข้อเสีย WBI ความคุ้นเคยกับระบบ ผู้เรียน การเข้าใช้
ผู้สอน การพัฒนา ความเร็วของ internet การเชื่อมโยงข้อมูลมาก Browser หลายตัว

7 ขั้นตอนการจัดทำ WBI 1. เครื่องมือที่ใช้ใน WBI Computer Server Tools:
HTML editors Multimedia (graphic, sound etc) Interaction Database:

8 การจัดทำ WBI (ต่อ) 2. โครงสร้าง Subdirectories Files
3. การจัดทำ และการใช้ 4. การประเมิน และการพัฒนา

9 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI
HTML documents Basic HTML Editors: Netscape composer Front page Dreamweaver Net object PowerPoint, Msword etc

10 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI
Multimedia 1. Graphic/ Animation: Drawing: Adobe illustrator CoralDraw Macromedia Freehand

11 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI
Multimedia 1.Graphic/ Animation: Image Editing: Adobe Photoshop Animation: GIF animator Macromedia Flash 3D: 3D Studio Infinite 3D VRML

12 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI
Multimedia 2. Sound Editing: Real jukebox (mp3) Realproducer (ram) 3. Authoring: Macromedia Director Macromedia Authorware ToolBook 4. Video: Adobe Premiere

13 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI
Interaction: HTML Form Client side Javascript Server side Java CGI : Perl script

14 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI
Database : Cold Fusion Internet Database Connector (IDC; from NT 4.0)

15 การจัดทำ>> WBI Environment
1. Tutorial 2. Lab simulation 3. PreTest / PostTest 4. Board / 5. FAQ 6. Link - Search Database

16 Tutorial PhysiolBoard Lab Simulation E-mail Self Test Lab
Self learning classroom Lab Tutorial PhysiolBoard Lab Simulation Self Test Lab Classroom Examination

17 ขั้นตอนและการจัดเตรียม WBI
1. สร้างสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด 2. อย่าซับซ้อน : Multimedia : File size Script : Script Error Java applet : เท่าที่จำเป็น 3. บุคลากรจัดทำ : ระดับง่าย / ระดับยาก

18 :) End..จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt CAI CAI WBI WBI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google