งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Homework ให้เขียนโปรแกรม Text Editor อย่างง่ายที่ชื่อว่า "Simple Notepad" ที่มีการทํางานคล้ายคลึงกับ โปรแกรม Notepad แต่มีความสามารถจํากัด ผู้ใช้สามารถใช้เมนูคําสั่งเพื่อทําการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Homework ให้เขียนโปรแกรม Text Editor อย่างง่ายที่ชื่อว่า "Simple Notepad" ที่มีการทํางานคล้ายคลึงกับ โปรแกรม Notepad แต่มีความสามารถจํากัด ผู้ใช้สามารถใช้เมนูคําสั่งเพื่อทําการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Homework ให้เขียนโปรแกรม Text Editor อย่างง่ายที่ชื่อว่า "Simple Notepad" ที่มีการทํางานคล้ายคลึงกับ โปรแกรม Notepad แต่มีความสามารถจํากัด ผู้ใช้สามารถใช้เมนูคําสั่งเพื่อทําการ Open - Save แฟ้มข้อมูล, เลือกฟอนต์ของ Editor และ แสดงรายละเอียดของผ้พัฒนาโปรแกรม (About) ให้ใช้ TextBox ในการรับข้อความจาก ผู้ใช้โดยมีตัวอย่างหน้าจอดังนี้

2 Homework #2

3

4

5 Homework #2 (50 Points) โดยก่อนเก็บข้อมูลลงไฟล์ ให้จัดเก็บอักขระแต่ละตัวใน TextBox ในโครงสร้างข้อมูลก่อน จากนั้นจึงนำอักขระ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในโครงสร้างข้อมูลเขียนลงไฟล์ข้อมูล การเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้มาแสดงไม่จำเป็นต้องใช้ โครงสร้างข้อมูล คะแนนพิเศษ 10 คะแนน สำหรับการจัดเก็บรูปแบบ Font

6 Homework (50 Points) A B C D E

7 กำหนดส่ง พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2548 Hard Copy โดย Capture หน้าจอดังแสดง และ Code ของเมนู Save Homework (50 Points)


ดาวน์โหลด ppt Homework ให้เขียนโปรแกรม Text Editor อย่างง่ายที่ชื่อว่า "Simple Notepad" ที่มีการทํางานคล้ายคลึงกับ โปรแกรม Notepad แต่มีความสามารถจํากัด ผู้ใช้สามารถใช้เมนูคําสั่งเพื่อทําการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google