งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML การควบคุมระยะ บรรทัด HTML ไม่สนใจกับการ “ENTER” หรือ “RETURN” ของคีย์บอร์ดที่ถูกสั่ง มาจากคำว่า BREAK จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML การควบคุมระยะ บรรทัด HTML ไม่สนใจกับการ “ENTER” หรือ “RETURN” ของคีย์บอร์ดที่ถูกสั่ง มาจากคำว่า BREAK จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML การควบคุมระยะ บรรทัด HTML ไม่สนใจกับการ “ENTER” หรือ “RETURN” ของคีย์บอร์ดที่ถูกสั่ง มาจากคำว่า BREAK จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ ในย่อหน้าเดียวกัน และ มาจากคำว่า BREAK จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ ในย่อหน้าเดียวกัน และ การผ่าน TEXT EDITOR ใดๆ การบังคับขึ้นบรรทัด ใหม่ มีคำสั่ง ๒ แบบ คือ เริ่มขึ้นบรรทัดใหม่ตั้งแต่จุดที่วางคำสั่ง BREAK TAG นั้น เป็นต้นไป ระยะห่างแต่ ละบรรทัดที่ขึ้นใหม่จะมีระยะเท่ากันกับระยะห่างของ บรรทัดในย่อหน้านั้นๆ มาจากคำว่า PARAGRAPH ขึ้นบรรทัดใหม่ ในย่อหน้าใหม่ และมี มาจากคำว่า PARAGRAPH ขึ้นบรรทัดใหม่ ในย่อหน้าใหม่ และมี ระยะบรรทัด ” มากกว่า ” ระยะบรรทัดปกติ และที่สำคัญ คือ เป็นประเภท TAG คู่ กล่าวคือ ต้องมีการปิดด้วย ทุกครั้ง ต่างจาก ซึ่งเป็น TAG เดี่ยว

2 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML การควบคุมระยะ บรรทัด รูปแบบของการใช้คำสั่ง BREAK TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความ ข้อความ รูปแบบของการใช้คำสั่ง PARAGRAPH TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความ ข้อความ

3 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML การควบคุมระยะ บรรทัด รูปแบบของการใช้คำสั่ง BREAK TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความ รูปแบบของการใช้คำสั่ง PARAGRAPH TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความ เมื่อตรวจสอบด้วย BROWSER


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML การควบคุมระยะ บรรทัด HTML ไม่สนใจกับการ “ENTER” หรือ “RETURN” ของคีย์บอร์ดที่ถูกสั่ง มาจากคำว่า BREAK จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google